ACR (U_ACR, poměr albumin / kreatinin v moči)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, nelze doobjednat

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0R - 99R

< 3

mg/mmol

 

 

Adenoviry / Rotaviry – kvalitativní průkaz antigenu

Materiál:                     malý kousek stolice velikosti lískového ořechu

Odběr do:                   sterilní zkumavka

Stabilita materiálu:     do 2 hodin, uchování při 2-8°C po dobu maximálně dvou dnů,

                                  aniž by došlo k ovlivnění výsledku testu

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod

Telefonické hlášení pozitivního výsledku: ANO

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                        ano (do hodiny)

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        slovní hodnocení positivní / negativní

AFP v séru (S_AFP, alfa-1 fetoprotein v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                pondělí až pátek

Doba odezvy:             24 hod.

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

1,0 – 8,0

IU/ml

 

 

Albumin v exudátu (Ex_ALB)

Materiál:                     punktát, drén, sonda

Odběr do:                   polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané vyšetření

Albumin v moči (U_MAU, albuminurie)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, nelze doobjednat

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

< 20

mg/l

 

Poznámka:

normální hodnota ACR (albumin/kreatinin v moči)

Albumin v séru (S_ALB)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

28 - 44

g/l

 

M,F

6T - 15R

30 - 43

g/l

 

M,F

15R - 99R

32 - 48

g/l

 

 

ALP v exudátu (Ex_ALP, alkalická fosfatáza celková v exudátu)

Materiál:                     punktát, drén, sonda

Odběr do:                   polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:     neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané vyšetření

ALP v séru (S_ALP, alkalická fosfatáza celková v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

1,20 - 6,30

μkat/l

 

M,F

6T - 1R

1,40 - 8,00

μkat/l

 

M,F

1R - 20R

1,12 - 7,50

μkat/l

 

M,F

20R – 99R

0,78 – 1,97

μkat/l

 

Upozornění pro odběr:

Zabraňte hemolýze při odběru. Nepoužívejte tenké jehly. Odběr bez manžety nebo jen s krátkým zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou není vhodné.

ALT v séru (S_ALT, alaninaminotransferáza v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

0 - 0,73

μkat/l

 

M,F

6T - 1R

0 - 0,85

μkat/l

 

M,F

1R - 15R

0 - 0,61

μkat/l

 

M,F

15R - 99R

0,12 - 0,67

μkat/l

 

Upozornění pro odběr:

Zabraňte hemolýze při odběru. Nepoužívejte tenké jehly. Odběr bez manžety nebo jen s krátkým zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou není vhodné.

Amoniak v plazmě (P_AMON)

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   zkumavka s heparinem litným (S-Monovette LH, oranžový uzávěr)

Stabilita materiálu:     ihned transport na ledu, nutno zpracovat do 20 min.!!

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 1T

64 - 107

umol/l

 

M,F

1T - 2T

56 - 92

umol/l

 

M,F

2T - 1R

21 - 50

umol/l

 

M,F

1R - 99R

11,2 - 35,4

umol/l

 

 

AMS v exudátu (Ex_AMS, amyláza v exudátu)

Materiál:                     punktát, drén, sonda

Odběr do:                   polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, nelze doobjednat

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané

                                  vyšetření

AMS v moči (U_AMS, amyláza v moči)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, nelze doobjednat

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 1R

0,40 - 1,80

μkat/l

 

M,F

1R - 15R

0,40 - 2,70

μkat/l

 

M,F

15R - 99R

0,40 - 10,8

μkat/l

 

Upozornění pro odběr:

Obvykle se moč nesbírá. Zabraňte jakékoli kontaminaci slinami a potem.

AMS v séru (S_AMS, amyláza v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 1M

0 - 0,30

μkat/l

 

M,F

1M - 1R

0 - 0,80

μkat/l

 

M,F

1R - 15R

0 - 1,20

μkat/l

 

M,F

15R - 99R

0,50 - 1,97

μkat/l

 

Upozornění pro odběr:

Zabraňte jakékoli kontaminaci slinami a potem.

AMSP v moči (U_AMSP, amyláza pankreatická v moči)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, nelze doobjednat

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

0,16 - 6,17

μkat/l

 

 

AMSP v séru (S_AMSP, amyláza pankreatická v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6M

0,16 - 0,88

μkat/l

 

M,F

6M - 1R

0,16 - 0,75

μkat/l

 

M,F

1R - 15R

0,16 - 1,08

μkat/l

 

M,F

15R - 99R

0,16 - 0,88

μkat/l

 

 

Anorganický fosfát – ztráty močí (fU_P)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6M

5,0 - 12,0

mmol/d

 

M,F

6M - 1R

5,0 - 20,0

mmol/d

 

M,F

1R - 15R

10,0 - 30,0

mmol/d

 

M,F

15R - 99R

13,0 – 42,0

mmol/d

 

 

Anorganický fosfát v moči (U_P)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 15R

2 - 30

mmol/l

 

M,F

15R - 99R

13 - 42

mmol/l

 

Upozornění pro odběr:

Přednost má stanovení ve sbírané moči.

Anorganický fosfát v séru (S_P)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

1,40 - 2,60

mmol/l

 

M,F

6T - 1R

1,30 - 2,26

mmol/l

 

M,F

1R - 15R

1,16 - 1,90

mmol/l

 

M,F

15R - 60R

0,78 - 1,65

mmol/l

 

M,F

60R - 90R

0,74 - 1,30

mmol/l

 

M,F

>  90R

0,70 - 1,36

mmol/l

 

 

Anti – HCV (stanovení antigenu a protilátek proti viru hepatitidy C)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-Monovette Z)

Stabilita materiálu:     6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                1x týdně

Doba odezvy:             v den zpracování je k dispozici výsledek

Telefonické hlášení pozitivního výsledku: ANO v případě prvního záchytu u pacienta

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                        dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                příjem materiálu

Referenční meze:        slovní hodnocení

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

Anti HCV

neg.≥ 0.9-1< poz

výsledek:(negativní, reaktivní)

index pozitivity

 

Poznámka: Reaktivní vzorky zasíláme na konfirmaci do NRL pouze první záchyt!

Anti -CMV – (stanovení protilátek IgG a IgM proti cytomegaloviru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   SARSTEDT sérum-gel,plast s aktivátorem srážení, sklo

Stabilita materiálu:     6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8 °C

Dostupnost:                1x týdně

Doba odezvy:             v den zpracování je k dispozici výsledek

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                příjem materiálu

Referenční meze:        slovní hodnocení

Poznámka: v případě současné pozitivity IgM a  IgG stanovujeme index avidity

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

Anti CMV-IgM

neg.< 0.8-1.1 ≤ poz.

1.1-1.5…+

1.5-2…++

>2…+++

výsledek:negativní, pozitivní +,++,+++Anti CMV IgG

neg.< 16-22 ≤ poz.

výsledek: negativní, hraniční, pozitivní

index avidity

nízký< 40-60 vysoký

Index pozitivity

 

 

RU/ml

 

 

%

 

 

Anti-EBV-(stanovení protilátek proti viru Epstein-Barrové )

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-Monovette Z)

Stabilita materiálu:     6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                1 x týdně

Doba odezvy:             v den zpracování je k dispozici výsledek

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:        slovní hodnocení

Poznámka: Součástí vyšetření je stanovení protilátek anti-EBV VCA IgG a IgM,  protilátek anti-EBV EBNA IgG a protilátek anti –EBV EA  IgG.

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

Anti EBV VCA-IgG

Anti EBV VCA-IgM

Anti EBVEBNA-IgG

Anti EBV EA (D)- IgG

neg.< 0.8-1.1 ≤ poz.

1.1-1.5…+

1.5-2…++

>2…+++

výsledek:negativní, pozitivní +,++,+++

Index pozitivity

 

 

 

 

 

 

Anti-HAV (stanovení celkových a IgM protilátek proti viru hepatitidy A)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8°C, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                3x týdně ( pondělí, středa, pátek)

Doba odezvy:             v den zpracování je k dispozici výsledek

Telefonické hlášení pozitivního výsledku: ANO

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                        dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                příjem materiálu

Referenční meze:        slovní hodnocení

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

Anti HAV total

neg.< 20 ≤ poz.

výsledek:negativní, pozitivní

 

Anti HAV IgM

neg.< 1.0 ≤ poz.

výsledek:negativní, pozitivní

mIU/ml

 

 

 

 

index pozitivity

 

 

 

 

Anti-HBs (stanovení protilátek proti povrchovému antigenu hepatitidy B)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8°C, doobjednavka 2 dny

Dostupnost:                3x týdně (pondělí, středa, pátek)

Doba odezvy:             v den zpracování je k dispozici výsledek

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  NE

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                        dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                příjem materiálu

Referenční meze:        slovní hodnocení

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

< 9 negativní

9 – 11 hraniční

>11 pozitivní

IU/ml

 

 

Poznámka: nutno uvádět informaci o očkování

Anti-TG v séru (S_ATG, protilátky proti tyreoglobulinu v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                Po, St, Pá

Doba odezvy:              max 4 dny

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

 

M,F

18R - 99R

10 - 115

IU/ml

 

 

Anti-TPO v séru (S_ATPO, protilátky proti tyreoidální peroxidázy v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                Po, St, Pá

Doba odezvy:              max 4 dny

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

 

M,F

18R - 99R

5 - 34

IU/ml

 

 

Antitrombin

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 4 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     Podezření na trombofílii, DIC, jaterní onemocnění, monitorování substituční léčby

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-4t

40,0-90,0

%

 

M,F

4t-6

80,0-140,0

%

 

M,F

6-11

90,0-130,0

%

 

M,F

11-16

75,0-135,0

%

 

M,F

16-99

80-120

%

 

 

Anti-TSHR (S_TRAK, protilátky proti TSH receptorům v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                Po, St, Pá

Doba odezvy:             do 4 dnů 

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0R - 99R

< 1,75

IU/l

 

 

Anti-Xa

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:     doba transportu do 1 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 1 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     Monitorování léčby hepariny.

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-99

0,0-0,1

IU/ml

u neléčených pacientů

Poznámka: Při s.c. podávání je nutné odběr na vyšetření provést 4 hodiny po poslední aplikaci, kdy u většiny LMWH je dosažena maximální hodnota v plazmě.

Profylaktické rozmezí je orientačně 0,2-0,4 IU/ml.

Terapeutické rozmezí je orientačně 0,5-1,2 IU/ml.

Hodnoty jsou uvedené orientačně, jelikož záleží na druhu aplikovaného preparátu. Je nutné dodržovat doporučení uvedené v spc. léku.

APC rezistence (rezistence na aktivovaný protein C)

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 4 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             30 dní

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                příjem vzorků

Indikace:                     hyperkoagulační stav

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0R-99R

2,2 a více

poměr

 

Poznámka: vyšetření je součástí souboru trombofilních markerů spolu s proteinem C, proteinem S a faktorem VIII. Na toto vyšetření je nutné dodat 3 zkumavky krve o objemu 3 ml. Součástí tohoto vyšetření je i screeningový soubor (Quick, APTT, trombinový čas, fibrinogen,antitrombin, D-dimery)

APTT (activated partial thromboplastin time)

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 4 h, v případě heparinizace do 1 hod

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim, vitální indikace do 30 min

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                ano

Indikace:                     deficit faktorů vnější cesty, monitorování léčby UHF

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1M

0,80 – 1,50

 

APTT - ratio

M,F

1M-1

0,80 - 1,30

 

APTT - ratio

M,F

1-11

0,80 – 1,20

 

APTT - ratio

M,F

11-16

0,80-1,30

 

APTT - ratio

M,F

16-99

0,8 – 1,20

 

APTT - ratio

Poznámka: výsledek je udáván jako čas koagulace vzorky pacienta s udáním času normálu, resp. jako poměr-ratio času pacienta k času normálu

ASLO (S_ASLO, antistreptolysin O)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8°C, doobjednávka 2 dny

Dostupnost:                každý pracovní den

Doba odezvy:             v den zpracování je k dispozici výsledek

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  NE

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                příjem materiálu

Referenční meze:        od 200 IU/ml pozitivní

AST v séru (S_AST, aspartátaminotransferáza v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

0 - 1,21

μkat/l

 

M,F

6T - 1R

0 - 0,97

μkat/l

 

M,F

1R - 15R

0 - 0,63

μkat/l

 

M, F

15R - 99R

0,22 - 0,67

μkat/l

 

Upozornění pro odběr:

Zabraňte hemolýze při odběru. Nepoužívejte tenké jehly. Odběr bez manžety nebo jen s krátkým zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou není vhodné.

Astrup (vyšetření acidobazické rovnováhy)

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   plastová kapilára s heparinem litným

Stabilita materiálu:     zpracovat do 15 minut od odběru

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             do 30 min. jako statim, do 15 min. jako vitální indikace

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

 

MĚŘENÉ PARAMETRY – ASTRUP

 

Kapilární krev

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

 

M,F

0 - 1D

7,220 - 7,414

-

kapilární krev

 

M,F

1D - 5D

7,300 - 7,420

-

kapilární krev

pH

M,F

5D - 1R

7,320 - 7,430

-

kapilární krev

 

M,F

1R - 14R

7,330 - 7,435

-

kapilární krev

 

M,F

14R - 99R

7,360 - 7,440

-

kapilární krev

 

Kapilární krev

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

 

M,F

0 - 1D

4,00 - 7,30

kPa

kapilární krev

 

M,F

1D - 5D

4,40 - 6,00

kPa

kapilární krev

pCO2

M,F

5D - 1R

4,40 - 5,30

kPa

kapilární krev

 

M,F

1R - 3R

4,40 - 5,50

kPa

kapilární krev

 

M,F

3R - 14R

4,40 - 5,65

kPa

kapilární krev

 

M,F

14R - 99R

4,80 - 5,90

kPa

kapilární krev

 

Kapilární krev

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

 

M,F

0 - 4T

7,60 - 9,20

kPa

kapilární krev

 

M,F

4T - 1R

9,30 - 11,40

kPa

kapilární krev

pO2

M,F

1R - 15R

10,80 - 12,70

kPa

kapilární krev

 

M,F

15R - 60R

10,00 - 13,00

kPa

kapilární krev

 

M,F

60R - 99R

8,00 - 12,00

kPa

kapilární krev

 

Arteriální krev

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

pH

M,F

0 - 99R

7,350 - 7,450

-

arteriální krev

pCO2

F

0 - 99R

4,26 - 5,99

kPa

arteriální krev

 

M

0 - 99R

4,66 - 6,38

kPa

arteriální krev

pO2

M,F

0 - 1D

10,7 - 12,7

kPa

arteriální krev

 

M,F

1D - 99R

11,04 - 14,36

kPa

arteriální krev

 

 

Pupečníková arteriální krev

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

pH

M,F

0 - 1D

7,110 - 7,380

-

pupečníková krev

pCO2

M,F

0 - 1D

4,08 - 8,77

kPa

pupečníková krev

pO2

M,F

0 -1D

1,20 - 4,81

kPa

pupečníková krev

 

Pupečníková venózní krev

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

pH

M,F

0 - 1D

7,220 - 7,430

-

pupečníková krev

pCO2

M,F

0 - 1D

3,64 - 6,84

kPa

pupečníková krev

pO2

M,F

0 - 1D

4,80 - 5,90

kPa

pupečníková krev

 

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

O2

M,F

0 - 4D

0,40 - 0,90

 

 

saturace

M,F

4D - 99R

0,95 - 0,99

 

 

 

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

hemoglobin

M

15R - 99R

140 - 180

g/l

 

 

F

15R - 99R

120 - 160

g/l

 

Poznámka: Odběr krve provést anaerobně. Odebraná krev nesmí obsahovat bubliny. Kapiláru nutno uzavřít na obou koncích.

 

VÝPOČTOVÉ VZTAHY  -  ASTRUP

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

 

M,F

0 - 4D

18,5 - 23,8

mmol/l

 

HCO3

M,F

4D - 4T

20,0 - 24,0

mmol/l

 

aktuální

M,F

4T - 1R

20,0 - 23,0

mmol/l

 

 

M,F

1R - 99R

21,7 - 27,3

mmol/l

 

 

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

 

M,F

0 - 1D

-7,5 - (-0,5)

mmol/l

 

Base

M,F

1D - 5D

-3,4 - (+2,3)

mmol/l

 

excess

M,F

5D - 3R

-3,4 - (+2,3)

mmol/l

 

aktuální

M,F

3R - 4R

-3,0 - (+2,5)

mmol/l

 

 

M,F

4R - 99R

-2,0 - (+2,5)

mmol/l

 

 

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

Buffer

M,F

0 - 99R

44,0 - 53,0

mmol/l

 

base

 

 

 

 

 

 

Bakteriologické vyšetření cévních katétrů

Materiál:                     katétr (před vyjmutím katétru se odstraní krytí jeho vstupu (dressing), před dezinfekcí se doporučuje provést stěr z okolí katétru, poté se katétr vyjme)

Odběr do:                   po vyjmutí katétru odstřihnou distálních 5 cm do sterilní zkumavky

Stabilita materiálu:     do 2 hodin, uchování 24 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             3-5 dnů

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO podle kvantity a nalezeného mikroba

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Bakteriologické vyšetření hnis, punktáty a jiný tekutý materiál, části tkáně, biopsie

Materiál:                     hnis, punktáty, žluč a jiný tekutý materiál, části tkáně, biopsie

Odběr do:                   tekutý materiál ve stříkačce nebo zkumavce.

Stabilita materiálu:     do 2 hodin uchování při pokojové teplotě.

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             3-7 dnů (v případě anaerobní flóry až 14 dnů, v závislosti na růstové náročnosti patogena)

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO podle povahy vzorku a nalezeného mikroba

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Bakteriologické vyšetření moče

Materiál:                     střední proud, cévkovaná moč, močový katétr není vhodný ke kultivaci

Odběr do:                   pouze do sterilní nádobky!

Stabilita materiálu:     do 2hodin,uchování24 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             1-4 dny

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  NE

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Poznámka: po dokonalém umytí okolí zevního ústí uretry zachytit střední proud ranní moči (u malých dětí pomocí adhezivních sáčků). Při nevhodném odběru vysoké riziko sekundární kontaminace fekální bakteriální florou. Při nevhodném skladování vysoké riziko zkreslení signifikantní kvality bakteriurie

Bakteriologické vyšetření mozkomíšního moku (likvoru)

Materiál:                     likvor

Odběr do:                   sterilní zkumavky

Stabilita materiálu:     do 30 minut, uchování max. 24 hodin při pokojové teplotě (ne v lednici!)

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             3-7 dnů, po telefonickém požadavku při suspektní mikroskopické pozitivitě předběžný výsledek do hodiny

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Bakteriologické vyšetření na pertussi a parapertussi

Materiál:                     laryngeální výtěr, kultivaci vždy doplnit sérologickým vyšetřením

Odběr do:                   odběrový tampon,syntetický,aluminiová tyčka-ohebný

Stabilita materiálu:     do 2 hodin, uchování 24 hodin při pokojové teplotě.

Dostupnost:                po telef. domluvě

Doba odezvy:             7-10 dnů

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Bakteriologické vyšetření sputum, BAL, aspirát z plic

Materiál:                     sputum, BAL, aspirát z plic

Odběr do:                   do sterilní nádobky

Stabilita materiálu:     do 2 hodin, uchování 24 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             3-7 dnů (v závislosti na růstové náročnosti patogena)

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO podle mikroskopie vzorku a nalezeného mikroba

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Bakteriologické vyšetření stolice

Materiál:                     výtěr z rekta

Odběr do:                   odběrový tampon zanořený hluboko do transportního media AMIES.  

Stabilita materiálu:     do 2 hodin, uchování 24 hodin při pokojové teplotě.

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             3-7 dnů (v závislosti na růstové náročnosti patogena)

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO v případě nálezu střevních patogenů

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Bakteriologické vyšetření výtěrů

Materiál:                     absces, dekubit, vřed.bércový, furunkl, rány, kůže, sliznice, krk, nos, nosohltan, ucho, oko, pochva, hrdlo děložní, ...

Odběr do:                   odběrový tampon zanořený hluboko do transportního media AMIES.

Stabilita materiálu:     do 2 hodin, uchování 24 hodin při pokojové teplotě.

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             3-7 dnů (v závislosti na růstové náročnosti patogena)

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO podle typu vzorku a nalezeného mikroba

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Poznámka: U výtěru z krku vzhledem k speciálním růstovým nárokům nutno upozornit laboratoř na následující požadavky:podezření na meningokoka, gonokoka, hemofila, diphterii

Bazofily – mikroskopicky

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     alergická reakce, infekce, záněty, myeloproliferace

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-15

0,00-0,02

-

 

M,F

0-99

0,00-0,01

-

 

 

Bazofily – přístrojově

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     alergická reakce, infekce, záněty, myeloproliferace

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-99

0,00-0,02

-

 

 

Bazofily absolutní počet

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     alergická reakce, infekce, záněty, myeloproliferace

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1d

0-0,8

109/l

 

M,F

1d-2d

0-0,7

109/l

 

M,F

2d-6m

0-0,4

109/l

 

M,F

6m-2

0-0,3

109/l

 

M,F

2-15

0-0,3

109/l

 

M,F

15-99

0-0,2

109/l

 

 

Bence – Jonesova bílkovina v moči

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

                                   

Stabilita materiálu:     7 dní při 2 – 8 °C, doobjednat lze v den příjmu vzorku moče

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             min. 14 dní

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:        slovní komentář

Poznámka:

Stanovujeme ve vzorku moče.

Beta-2 mikroglobulin v séru (S_B2M)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

1,0 – 2,4

mg/l

 

 

Bilirubin celkový v séru (S_BIL)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     3 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0D - 1D

20 - 85

μmol/l

 

M,F

1D - 2D

20 - 135

μmol/l

 

M,F

2D - 3D

20 - 170

μmol/l

 

M,F

3D - 4D

20 - 205

μmol/l

 

M,F

4D - 10D

15 - 170

μmol/l

 

M,F

10D - 1M

15 - 60

μmol/l

 

M,F

1M - 1R

5 - 29

μmol/l

 

M,F

1R - 99R

5 - 21

μmol/l

 

Upozornění pro odběr:

Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot).

Bilirubin konjugovaný v séru (S_BILK)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     3 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

0 - 5,1

μmol/l

 

Upozornění pro odběr:

Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot).

Bilirubin novorozenecký v plné krvi (B_BILN)

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   plastová kapilára s heparinem litným

Stabilita materiálu:     zpracovat do 15 minut od odběru

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             do 30 min.

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0D - 1D

20 - 85

μmol/l

 

M,F

1D - 2D

20 - 135

μmol/l

 

M,F

2D - 3D

20 - 170

μmol/l

 

M,F

3D - 4D

20 - 205

μmol/l

 

M,F

4D - 10D

15 - 170

μmol/l

 

M,F

10D - 1M

15 - 60

μmol/l

 

M,F

1M - 1R

5 - 29

μmol/l

 

 

Bilirubin novorozenecký v séru (S_BILN)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     3 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0D - 1D

20 - 85

μmol/l

 

M,F

1D - 2D

20 - 135

μmol/l

 

M,F

2D - 3D

20 - 170

μmol/l

 

M,F

3D - 4D

20 - 205

μmol/l

 

M,F

4D - 10D

15 - 170

μmol/l

 

M,F

10D - 1M

15 - 60

μmol/l

 

M,F

1M - 1R

5 - 29

μmol/l

 

Upozornění pro odběr:

Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot).

 

BK mikroskopický průkaz – (vyšetření na průkaz mykobakterií TBC)

Materiál:                     sputum, BAL, výpotek

Odběr do:                   sterilní šroubovací kontejner s kónickým dnem

Stabilita materiálu:     do 2 hodin. Uchování 24 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                každý pracovní den

Doba odezvy:             24 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř

Statim:                        po telefonické domluvě

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Poznámka:  K průkaznosti vyšetření je nutno odebrat 3 vzorky sputa, nejlépe ráno před jídlem. Vyšetření z moče neprovádíme, v případě požadavku zasíláme do smluvní  laboratoře Nemocnice České Budějovice, a.s.

BNP v plazmě (P_BNP, natriuretický peptid typu B)

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     8 hodiny při 20 oC, nelze přiobědnat

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

< 29

pmol/l

 

 

Borrelióza - konfirmační vyšetření metodou Western blot

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   SARSTEDT serum-gel,plast s aktivátorem srážení, sklo

Stabilita materiálu:     6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                1 x týdně

Doba odezvy:             v den zpracování je k dispozici výsledek

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  NE

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                příjem materiálu

Referenční meze:        bez referenčního rozmezí, slovní interpretace výsledku vyšetření

Borrelióza - stanovení IgG a IgM protilátek metodou ELISA

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   SARSTEDT sérum-gel,plast s aktivátorem srážení, sklo

Stabilita materiálu:     6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                1 x týdně

Doba odezvy:             v den zpracování je k dispozici výsledek

Telefonické hlášení pozitivního výsledku: NE

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                příjem materiálu

Referenční meze:        slovní hodnocení

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

IgG, IgM

neg.< 0.9-1.1 poz.

 

index pozitivity

 

 

CA 125 v séru (S_CA 125, carbohydrate antigen 125 v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 1 den

Dostupnost:                pondělí až pátek

Doba odezvy:             24 hod.

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

< 35

kU/l

 

 

CA 15-3 v séru (S_CA 15-3, carbohydrate antigen 15-3 v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                pondělí až pátek

Doba odezvy:             24 hod.

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

< 32

kU/l

 

 

CA 19-9 v séru (S_CA 19-9, carbohydrate antigen 19-9 v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 den

Dostupnost:                pondělí až pátek

Doba odezvy:             24 hod.

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

< 37

kU/l

 

 

CA 72-4 v séru (S_CA 72-4, carbohydrate antigen 72-4 v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                Po, St, Pá

Doba odezvy:              max 4 dny

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

< 6,9

kU/l

 

 

CEA v séru (S_CEA, karcinoembryonální antigen v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                pondělí až pátek

Doba odezvy:             24 hod.

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

< 3,0

mg/l

 

 

Celková bílkovina – ztráty močí (fU_PROT)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 4R

0 - 0,12

g/d

 

M,F

4R - 18R

0 - 0,25

g/d

 

M,F

18R - 99R

0 - 0,15

g/d

 

 

Celková bílkovina v exudátu (Ex_PROT)

Materiál:                     punktát, drén, sonda

Odběr do:                   polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

 Referenční meze:       neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané

                                  vyšetření

Celková bílkovina v moči (U_PROT)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 4R

0 - 0,12

g/l

 

M,F

4R - 18R

0 - 0,25

g/l

 

M,F

18R - 99R

0 - 0,12

g/l

 

 

Celková bílkovina v séru (S_PROT)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 1T

44 - 76

g/l

 

M,F

1T - 1R

51 - 73

g/l

 

M,F

1R - 2R

56 - 75

g/l

 

M,F

2R - 3R

58 - 78

g/l

 

M,F

3R - 15R

60 - 80

g/l

 

M,F

15R - 99R

64 - 83

g/l

 

 

CK v séru (S_CK, kreatinkináza v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

1,26 - 6,66

μkat/l

 

M,F

6T - 1R

0,17 - 2,44

μkat/l

 

M,F

1R - 15R

0,20 - 2,27

μkat/l

 

M

15R - 99R

0,77 – 3,20

μkat/l

 

F

15R - 99R

0,57 – 2,40

μkat/l

 

Upozornění pro odběr:

Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích.

Zabraňte hemolýze při odběru. Nepoužívejte tenké jehly. Odběr bez manžety nebo jen s krátkým zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou není vhodné.

 

Clearance kreatininu (C_KREA)

Materiál:                     srážlivá krev, moč

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

                                    sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, nelze doobjednat

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 2T

0,25 - 0,75

ml/s

 

M,F

2T - 6M

0,58 - 1,43

ml/s

 

M,F

6M - 1R

1,05 - 1,52

ml/s

 

M,F

1R - 3R

1,23 - 1,97

ml/s

 

M,F

3R - 13R

1,57 - 2,37

ml/s

 

M

13R - 50R

1,63 - 2,60

ml/s

 

F

13R - 50R

1,58 - 2,67

ml/s

 

M

50R - 60R

1,20 - 2,40

ml/s

 

F

50R - 60R

1,00 - 2,10

ml/s

 

M

60R - 70R

1,05 - 1,95

ml/s

 

F

60R - 70R

0,90 - 1,80

ml/s

 

M

70R - 99R

0,70 - 1,0

ml/s

 

F

70R - 99R

0,80 - 1,30

ml/s

 

Poznámka:

Výpočet na základě znalosti diurézy za čas, sérové a močové koncentrace kreatininu, výška a váhy pacienta.

Clostridium difficile – přímý průkaz toxinu B, binárního toxinu a mutace TcdCve stolici metodou real time PCR)

Materiál:                     tekutá stolice nebo kousek stolice

Odběr do:                   do sterilní nádobky

Stabilita materiálu:     do 2 hodin. Uchování 24 hodin při  2-8 oC

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             do 24 hodin, 2-4 dny při kultivaci  izolovaného kmene  (při stanovení citlivosti 4-7 dnů)

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř

Statim:                        ANO

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Poznámka: Součástí vyšetření je v případě pozitivity kultivace a případná citlivost na ATB

COHb (B_COHB, karbonylhemoglobin)

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   kapilára s heparinem litným

                                    zkumavka s heparinem lithným (S-Monovette LH, oranžový uzávěr)

Stabilita materiálu:     zpracovat do 15 minut od odběru, stabilita při 4 – 8 °C 2 hod.

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             do 30 minut

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 15R

0 - 1,5

%

 

M,F

15R - 99R

0 - 5

%

nekuřáci

M,F

15R - 99R

0 - 10

%

kuřáci

 

C-peptid v séru (S_C-peptid)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                Po, St, Pá

Doba odezvy:             max. 4 dny

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

370 – 1470

pmol/l

 

 

C-reaktivní proteinv séru (S_CRP)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                 plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

0 - 10,0

mg/l

 

 

Cystatin C v séru (S_CysC v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

0,62 – 1,05

mg/l

 

 

Cytochemické barvení sudanovou černí B

Materiál:                     nátěr krve nebo kostní dřeně

Odběr do:                   nativní nátěr, popřípadě u periferní krve S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     barvení nátěrů musí být provedeno do 1 měsíce od odběru vzorku

Dostupnost:                v pracovní dny

Doba odezvy:             7 dnů

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Indikace:                     rozlišení typu blastů u leukémie

Referenční meze:        slovní popis

Poznámka:                  Vyšetření indikuje pracovník ÚHKS na základě cytologického hodnocení.

Cytochemické vyšetření naftol-AS-D-chloracetát esterázy

Materiál:                     nátěr krve nebo kostní dřeně

Odběr do:                   nativní nátěr, popřípadě u periferní krve S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     barvení nátěrů musí být provedeno do 7 dnů od odběru vzorku

Dostupnost:                v pracovní dny

Doba odezvy:             7 dnů

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Indikace:                     rozlišení typu blastů u leukémie

Referenční meze:        slovní popis

Poznámka:                  Vyšetření indikuje pracovník ÚHKS na základě cytologického hodnocení.

Cytochemické vyšetření PAS reakce

Materiál:                     nátěr krve nebo kostní dřeně

Odběr do:                   nativní nátěr, popřípadě u periferní krve S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     barvení nátěrů může být provedeno i 7 let od odběru vzorku

Dostupnost:                v pracovní dny

Doba odezvy:             7 dnů

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Indikace:                     rozlišení typu blastů u leukémie

Referenční meze:        slovní popis

Poznámka:                  Vyšetření indikuje pracovník ÚHKS na základě cytologického hodnocení.

Cytochemické vyšetření peroxidázy

Materiál:                     nátěr krve nebo kostní dřeně

Odběr do:                   nativní nátěr, popřípadě u periferní krve S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     barvení nátěrů musí být provedeno do 7 dnů od odběru vzorku

Dostupnost:                v pracovní dny

Doba odezvy:             7 dnů

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Indikace:                     rozlišení typu blastů u leukémie

Referenční meze:        slovní popis

Poznámka:                  Vyšetření indikuje pracovník ÚHKS na základě cytologického hodnocení.

Cytochemické vyšetření železa v nátěrech

Materiál:                     nátěr krve nebo kostní dřeně

Odběr do:                   nativní nátěr, popřípadě u periferní krve S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     barvení nátěrů může být provedeno i 7 let od odběru vzorku

Dostupnost:                v pracovní dny

Doba odezvy:             7 dny

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Indikace:                     zjištěni stavu zásoby železa v kostní dřeni, MDS

Referenční meze:        slovní popis

Cytochemické vyšetření α-naftylacetát esterázy

Materiál:                     nátěr krve nebo kostní dřeně

Odběr do:                   nativní nátěr, popřípadě u periferní krve S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     barvení nátěrů musí být provedeno do 7 dnů od odběru vzorku

Dostupnost:                v pracovní dny

Doba odezvy:             7 dnů

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Indikace:                     rozlišení typu blastů u leukémie

Referenční meze:        slovní popis

Poznámka:                  Vyšetření indikuje pracovník ÚHKS na základě cytologického hodnocení.

Cytologické vyšetření aspirátu kostní dřeně

Materiál:                     nátěr kostní dřeně

Odběr do:                   nativní nátěr, popřípadě odběr do K3EDTA

Stabilita materiálu:     nátěry jsou stabilní 14 dní pro panoptické barvení v nefixovaném stavu

Dostupnost:                v pracovní dny

Doba odezvy:             7 dny

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Indikace:                     diagnostika hematologických a hematoonkologických nemocí

Referenční meze:       

Věk: 15R-99R

Myeloblast

0-3%

Promyelocyt

0-7%

Neutrofilní myelocyt

5-20%

Neutrofilní metamyelocyt

5-20%

Neutrofilní tyč

5-25%

Neutrofilní segment

5-25%

Eozinofily – celkem

0-5%

Bazofily – celkem

0-1%

Granulopoéza celkově

50-70%

Mastocyt

0-0,2%

Proerytroblast

0-2%

Bazofilní erytroblast

1-3%

Polychromatofilní erytroblast

2-20%

Ortochromní erytroblast

2-15%

Erytropoeza celkově

15-38%

Lymfocyty

5-20%

Plazmatická buňka

0-3%

Monocyt

0-3%

Poměr G/E

F: 1,5-5     M: 1,5-4,2

 

Cytologické vyšetření mozkomíšního moku

Materiál:                     mozkomíšní mok

Odběr do:                   plast

Stabilita materiálu:     15 minut

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             následující pracovní den

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        jen po telefonické domluvě

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                příjem materiálu

Indikace:                     rozlišení purulentní meningitidy, krvácení do CNS

Referenční meze:        neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané vyšetření

 

D – Dimery

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 4 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     DIC, trombo-embolické onemocnění

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 99 let

méně než 250

µg/l

 

 

Delta-He

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 2 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     anémie, sledování kvality aktuální krvetvorby, parametr vyjadřuje rozdíl hemoglobinu v retikulocytech a v erytrocytech.

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

6m-6

1,5-4,2

pg

ED-H77

M,F

6-12

1,6-3,7

pg

ED-H77

F

12-18

1,0-3,7

pg

ED-H77

M

12-18

1,4-3,8

pg

ED-H77

M,F

18-99

1,42-4,35

pg

ED-H78

 

Diferenciál mikroskopicky – diferenciální rozpočet leukocytů

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     Onemocnění kostní dřeně, anémie, infekce

Referenční meze:        viz.neutrofilní segmenty, neutrofilní tyče, eozinofily, bazofily, monocyty, lymfocyty - mikroskopicky

 

Diferenciál punktát

Materiál:                     blíže nespecifikovaná tekutina

Odběr do:                   plast (nejlépe s protisrážlivou úpravou – citrát)

Stabilita materiálu:     15 minut, kloubní punktát ihned dopravit do laboratoře

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     přítomnost bakteriálního zánětu

Referenční meze:        neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané vyšetření

 

Draselný ion – ztráty močí (fU_K)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

0 - 25

mmol/d

 

M,F

6T - 1R

15 - 40

mmol/d

 

M,F

1R - 15R

20 - 60

mmol/d

 

M,F

15R - 99R

25 – 125

mmol/d

 

 

Draselný ion v moči (U_K)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 15R

36 – 46

mmol/l

 

M,F

15R – 99R

25 – 60

mmol/l

 

Upozornění pro odběr:

Přednost má stanovení ve sbírané moči.

 

Draselný ion v séru (S_K)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     1 hodina při 20 oC, doobjednat lze v den odběru.

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 6T

3,7 – 5,9

mmol/l

 

M,F

6T – 1R

4,1 – 5,3

mmol/l

 

M,F

1R – 15R

3,4 – 4,7

mmol/l

 

M,F

15R – 99R

3,5 – 5,5

mmol/l

 

Upozornění pro odběr:

Zabraňte hemolýze při odběru. Nepoužívejte tenké jehly. Odběr bez manžety nebo jen s krátkým zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou není vhodné.

 

Drogový screening

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Hodnocení:               negativní/ pozitivní

Test

Mez detekce

Amfetaminy (AMP)

1000 ng/ml

Barbituráty (BARB)

300 ng/ml

Benzodiazepiny (BENZ)

300 ng/ml

Kokain (COC)

300 ng/ml

Kanabinoidy (THC)

50 ng/ml

Tricyklická antidepresiva (TCA)

1000 ng/ml

Opiáty (OPIA)

300 ng/ml

Metadon (MTD)

300 ng/ml

 

Elementy v dialyzátu

Materiál:                     dialyzát

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     30 minut při 20 - 25 oC

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

Stanovujeme počet erytrocytů a leukocytů / ml dialyzátu. U leukocytů stanovujeme rozpočet na polymorfonukeáry a mononukleáry v %.

 

ELFO bílkovin v exudátu (elektroforéza bílkovin v exudátu)

Materiál:                     exudát

Odběr do:                   polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:     doobjednat lze pouze v den odběru materiálu

Dostupnost:                dle počtu požadavků

Doba odezvy:             min. 7 dní

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

 

ELFO bílkovin v moči (elektroforéza bílkovin v moči)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     doobjednat lze pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             min. 14 dní

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze: slovní komentář

 

ELFO bílkovin v séru (elektroforéza bílkovin v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

 

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             min. 7 dní

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

S_ALB.elfo (albumin v séru elektroforéza)

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1M

59 - 80

%

 

M,F

1M-1R

60 - 83

%

 

M,F

1R-15R

55 - 70

%

 

M,F

15R-99R

53 - 65

%

 

 

S_alfa-1-globulin

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-99R

2 - 4

%

 

 

S_alfa-2-globulin

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1M

6 – 12

%

 

M,F

1M-1R

7 – 20

%

 

M,F

1R-15R

7 – 15

%

 

M,F

15R-99R

8 - 13

%

 

 

S_beta-1-globulin

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-99R

6 – 9,8

%

 

 

S_beta-2-globulin

Sex