ACR (U_ACR, poměr albumin / kreatinin v moči)

Materiál:                      moč

Odběr do:                    sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:      6 hodin při 20 oC, stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

< 3

mg/mmol

 

Zdroj referenčních mezí: doporučení ČSKB Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

Adenoviry / Rotaviry – kvalitativní průkaz antigenu

Materiál:                      malý kousek stolice velikosti lískového ořechu

Odběr do:                    sterilní zkumavka

Stabilita materiálu:      do 2 hodin, uchování při 2-8°C po dobu maximálně dvou dnů,

                                  aniž by došlo k ovlivnění výsledku testu

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod

Telefonické hlášení pozitivního výsledku: ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                         ano (do hodiny)

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        slovní hodnocení positivní / negativní

AFP v séru (S_AFP, alfa-1 fetoprotein v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 pondělí až pátek

Doba odezvy:              24 hod.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

1,0 – 8,0

µg/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Albumin v exudátu (Ex_ALB)

Materiál:                      punktát, drén, sonda

Odběr do:                    polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané vyšetření

Albumin v moči (U_MAU, albuminurie)

Materiál:                      moč

Odběr do:                    sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:      6 hodin při 20 oC, stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

< 20

mg/l

 

Zdroj referenčních mezí: doporučení ČSKB Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

 

Albumin v séru (S_ALB)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 1R

27 - 33

g/l

 

M,F

1R - 15R

30 - 43

g/l

 

M,F

15R - 99R

32 - 48

g/l

 

Zdroj referenčních mezí: Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015, příbalový leták Siemens

ALP v exudátu (Ex_ALP, alkalická fosfatáza celková v exudátu)

Materiál:                      punktát, drén, sonda

Odběr do:                    polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:     neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané vyšetření

ALP v séru (S_ALP, alkalická fosfatáza celková v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 10R

2,72 – 7,10

μkat/l

 

M,F

10R – 13R

2,20 – 7,20

μkat/l

 

M

13R – 15R

2,90 – 8,60

μkat/l

 

F

13R – 15R

1,20 – 6,20

μkat/l

 

M

15R – 17R

1,40 – 6,50

μkat/l

 

F

15R – 17R

0,87 – 3,00

μkat/l

 

M

17R – 19R

0,88 – 3,20

μkat/l

 

F

17R – 19R

0,72 – 2,20

μkat/l

 

M,F

19R – 99R

0,78 – 1,97

μkat/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

Upozornění pro odběr:

Zabraňte hemolýze při odběru. Vadí silná hemolýza.

ALT v séru (S_ALT, alaninaminotransferáza v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

0 - 0,73

μkat/l

 

M,F

6T - 1R

0 - 0,85

μkat/l

 

M,F

1R - 15R

0 - 0,61

μkat/l

 

M,F

15R - 99R

0 - 0,67

μkat/l

 

Zdroj referenčních mezí: Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015, příbalový leták Siemens

 

Upozornění pro odběr:

Zabraňte hemolýze při odběru. Vadí silná hemolýza.

Amoniak v plazmě (P_AMON)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    zkumavka s heparinem litným (S-Monovette LH, oranžový uzávěr)

Stabilita materiálu:     ihned transport na vychlazeném gelu, nutno zpracovat do 20 min.!!, nelze doobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 1T

64 - 107

umol/l

 

M,F

1T - 2T

56 - 92

umol/l

 

M,F

2T - 1R

21 - 50

umol/l

 

M,F

1R - 99R

11 - 32

umol/l

 

Zdroj referenčních mezí: Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015, příbalový leták Siemens

Upozornění pro odběr:

Zabraňte hemolýze při odběru. Hemolýza zvyšuje koncentraci amoniaku ve vzorku. Po odběru transportujte ihned vzorek na vychlazeném gelu do laboratoře.

AMS v exudátu (Ex_AMS, amyláza v exudátu)

Materiál:                      punktát, drén, sonda

Odběr do:                    polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:      4 hodiny při 20 oC, nelze doobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané

                                  vyšetření

AMS v moči (U_AMS, amyláza v moči)

Materiál:                      moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku 

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 1R

0,40 - 4,4

μkat/l

 

M,F

1R - 15R

0,40 - 6,7

μkat/l

 

M,F

15R - 99R

0,40 - 10,8

μkat/l

 

Zdroj referenčních mezí: Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015, příbalový leták Siemens

Upozornění pro odběr:

Zabraňte jakékoli kontaminaci slinami a potem.

AMS v séru (S_AMS, amyláza v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1R - 19R

0,58 - 1,92

μkat/l

 

M,F

19R - 99R

0,50 - 1,97

μkat/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

Upozornění pro odběr:

Zabraňte jakékoli kontaminaci slinami a potem.

AMSP v moči (U_AMSP, amyláza pankreatická v moči)

Materiál:                      moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,

0 - 99R

0,16 – 5,9

μkat/l

 

F

0 - 99R

0,16 – 5,3

μkat/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Lachema

AMSP v séru (S_AMSP, amyláza pankreatická v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0R - 99R

0,21 - 0,88

μkat/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Anorganický fosfát – ztráty močí (fU_P)

Materiál:                      moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

12,9 – 42,0

mmol/d

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Anorganický fosfát v séru (S_P)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 1R

1,36 - 2,49

mmol/l

 

M,F

1R - 5R

1,42 - 1,99

mmol/l

 

M, F

5R – 13R

1,29 – 1,84

mmol/l

 

M

13R – 16R

1,05 – 1,82

mmol/l

 

F

13R – 16R

1,05 – 1,68

mmol/l

 

M, F

16R – 19R

0,87 – 1,57

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

HCV (stanovení protilátek proti viru hepatitidy C)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-Monovette Z)

Stabilita materiálu:      6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              48 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku: ANO v případě prvního záchytu u pacienta

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                         dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 příjem materiálu

Referenční meze:        slovní hodnocení

Poznámka: Reaktivní vzorky zasíláme ke  konfirmaci  a průkazu  HCV RNA do NRL - pouze první záchyt!

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

Anti HCV

neg.≥1< poz

 

výsledek:(negativní, reaktivní, po konfirmaci v NRL nebo dříve zjištěná pozitivita - pozitivní)

 

 

 

 

 

 

CMV-(stanovení protilátek IgG a IgM proti cytomegaloviru)

 

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-

                                   Monovette Z)

Stabilita materiálu:      6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8 °C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              48 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        slovní hodnocení

Poznámka: v případě současné pozitivity IgM a  IgG stanovujeme index avidity

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

IgM:

negativní<0,7-0,9≤pozitivní

hraniční

 

IgG:

negativní<4-6≤pozitivní

hraniční

 

index avidity IgG:

negativní<0,4-0,65≤pozitivní

hraniční

 

 

 

 

 

 

UA/ml

 

index avidity

 

 

 

EBV-(stanovení protilátek proti viru Epstein-Barrové )

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-Monovette Z)

Stabilita materiálu:      6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              48 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        slovní hodnocení

Poznámka: Součástí vyšetření je stanovení protilátek anti-EBV VCA IgM, anti-VCA/EA IgG a protilátek anti-EBV EBNA IgG. V případě nejasného výsledku vyšetření provádíme konfirmaci vyšetřením Western blot.

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

Anti VCA IgM

negativní≤0,11-0,19≤pozitivní

                  hraniční

 

Anti VCA/EA IgG

negativní≤0,09-0,21≤pozitivní

                  hraniční

 

Anti EBNA IgG

negativní≤0,09-0,21≤pozitivní

                  hraniční

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAV (stanovení celkových a IgM protilátek proti viru hepatitidy A)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-Monovette Z)

 

Stabilita materiálu:     6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8°C, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 48 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku: ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                         dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        slovní hodnocení

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

Anti HAV total

neg.< 15-20 ≤ poz.

hraniční

 

Anti HAV IgM

neg.<0,4-0,5 ≤ poz.

hraniční

 

mUI/ml

 

 

 

 

 

 

Anti-HBs (stanovení protilátek proti povrchovému antigenu hepatitidy B)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-Monovette Z)

 

Stabilita materiálu:     6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8°C, doobjednavka 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              48 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  NE

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                         dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        slovní hodnocení

Poznámka: nutno uvádět informaci o očkování

 

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

negativní≤8-12≤pozitivní

hraniční

mUI/ml

 

 

Poznámka: nutno uvádět informaci o očkování

 

Anti-TG v séru (S_ATG, protilátky proti tyreoglobulinu v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 pondělí až pátek

Doba odezvy:              24 hod.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

20R - 99R

< 4,5

IU/ml

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

 

Anti-TPO v séru (S_ATPO, protilátky proti tyreoidální peroxidázy v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 pondělí až pátek

Doba odezvy:              24 hod.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

20R - 99R

< 60

IU/ml

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

 

Antitrombin

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 4 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     Podezření na trombofílii, DIC, jaterní onemocnění, monitorování substituční léčby

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-4t

40,0-90,0

%

Dop. ČHS JEP

M,F

4t-6

80,0-140,0

%

Dop. ČHS JEP

M,F

6-11

90,0-130,0

%

Dop. ČHS JEP

M,F

11-16

75,0-135,0

%

Dop. ČHS JEP

M,F

16-99

80-120

%

Dop. ČHS JEP

 

Anti-TSHR (S_TRAK, protilátky proti TSH receptorům v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 Po, St, Pá

Doba odezvy:              do 4 dnů 

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0R - 99R

< 1,75

IU/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Roche, Roche: Reference Ranges for adults and Children

 

Anti-Xa

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:      doba transportu do 1 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 1 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     Monitorování léčby hepariny.

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-99

0,0-0,1

IU/ml

u neléčených pacientů

Poznámka: Při s.c. podávání je nutné odběr na vyšetření provést 4 hodiny po poslední aplikaci, kdy u většiny LMWH je dosažena maximální hodnota v plazmě.

Profylaktické rozmezí je orientačně 0,2-0,4 IU/ml.

Terapeutické rozmezí je orientačně 0,5-1,2 IU/ml.

Hodnoty jsou uvedené orientačně, jelikož záleží na druhu aplikovaného preparátu. Je nutné dodržovat doporučení uvedené v spc. léku.

APC rezistence (rezistence na aktivovaný protein C)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 4 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              30 dní

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 příjem vzorků

Indikace:                     hyperkoagulační stav

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0R-99R

2,2 a více

poměr

 

Poznámka: vyšetření je součástí souboru trombofilních markerů spolu s proteinem C, proteinem S a faktorem VIII. Na toto vyšetření je nutné dodat 3 zkumavky krve o objemu 3 ml. Součástí tohoto vyšetření je i screeningový soubor (Quick, APTT, trombinový čas, fibrinogen, antitrombin, D-dimery)

APTT (activated partial thromboplastin time)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 4 h, v případě heparinizace do 1 hod

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim, vitální indikace do 30 min

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     deficit faktorů vnější cesty, monitorování léčby UHF

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1M

0,80 – 1,50

 –

APTT - ratio

M,F

1M-1

0,80 - 1,30

 –

APTT - ratio

M,F

1-11

0,80 – 1,20

 –

APTT - ratio

M,F

11-16

0,80-1,30

 

APTT - ratio

M,F

16-99

0,8 – 1,20

 –

APTT - ratio

Poznámka: výsledek je udáván jako čas koagulace vzorky pacienta s udáním času normálu, resp. jako poměr-ratio času pacienta k času normálu

ASLO (S_ASLO, antistreptolysin O)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 °C, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod.

 

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

3R - 6R

od 100 pozitivní

IU/ml

 

M,F

6R - 15R

od 250 pozitivní

IU/ml

 

M,F

15R - 99R

od 200 pozitivní

IU/ml

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

AST v séru (S_AST, aspartátaminotransferáza v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6R

0 - 0,95

μkat/l

 

M,F

6R - 12R

0 - 0,73

μkat/l

 

M

12R - 19R

0 - 0,87

μkat/l

 

F

12R - 19R

0 - 0,70

μkat/l

 

M, F

19R - 99R

0 - 0,67

μkat/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

Upozornění pro odběr:

Zabraňte hemolýze při odběru.

AST v plazmě (P_AST, aspartátaminotransferáza v plazmě)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   plast s Li-heparinem, (S-Monovette 4,9 ml LH, oranžový uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6R

0 - 0,95

μkat/l

 

M,F

6R - 12R

0 - 0,73

μkat/l

 

M

12R - 19R

0 - 0,87

μkat/l

 

F

12R - 19R

0 - 0,70

μkat/l

 

M, F

19R - 99R

0 - 0,67

μkat/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

Upozornění pro odběr:

Zabraňte hemolýze při odběru.

Astrup (vyšetření acidobazické)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   plastová kapilára s balancovaným heparinem litným, zkumavka         s balancovaným heparinem litným (Sarstedt Blood gas)

Stabilita materiálu:      zpracovat do 15 minut od odběru, nelze doobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 30 min. jako statim, do 15 min. jako vitální indikace

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

 

MĚŘENÉ PARAMETRY – ASTRUP

 

Kapilární krev

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

 

M,F

0 - 1D

7,220 - 7,414

-

kapilární krev

 

M,F

1D - 5D

7,300 - 7,420

-

kapilární krev

pH

M,F

5D - 1R

7,320 - 7,430

-

kapilární krev

 

M,F

1R - 14R

7,330 - 7,435

-

kapilární krev

 

M,F

14R - 99R

7,360 - 7,440

-

kapilární krev

 

Kapilární krev

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

 

M,F

0 - 1D

4,00 - 7,30

kPa

kapilární krev

 

M,F

1D - 5D

4,40 - 6,00

kPa

kapilární krev

pCO2

M,F

5D - 1R

4,40 - 5,30

kPa

kapilární krev

 

M,F

1R - 3R

4,40 - 5,50

kPa

kapilární krev

 

M,F

3R - 14R

4,40 - 5,65

kPa

kapilární krev

 

M,F

14R - 99R

4,80 - 5,90

kPa

kapilární krev

 

 

Kapilární krev

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

 

M,F

0 - 4T

7,60 - 9,20

kPa

kapilární krev

 

M,F

4T - 1R

9,30 - 11,40

kPa

kapilární krev

pO2

M,F

1R - 15R

10,80 - 12,70

kPa

kapilární krev

 

M,F

15R - 60R

10,00 - 13,00

kPa

kapilární krev

 

M,F

60R - 99R

8,00 - 12,00

kPa

kapilární krev

 

Arteriální krev

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

pH

M,F

0 - 99R

7,350 - 7,450

-

arteriální krev

pCO2

F

0 - 99R

4,26 - 5,99

kPa

arteriální krev

 

M

0 - 99R

4,66 - 6,38

kPa

arteriální krev

pO2

M,F

0 - 1D

10,7 - 12,7

kPa

arteriální krev

 

M,F

1D - 99R

11,04 - 14,36

kPa

arteriální krev

 

 

Pupečníková arteriální krev

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

pH

M,F

0 - 1D

7,110 - 7,380

-

pupečníková krev

pCO2

M,F

0 - 1D

4,08 - 8,77

kPa

pupečníková krev

pO2

M,F

0 -1D

1,20 - 4,81

kPa

pupečníková krev

 

Pupečníková venózní krev

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

pH

M,F

0 - 1D

7,220 - 7,430

-

pupečníková krev

pCO2

M,F

0 - 1D

3,64 - 6,84

kPa

pupečníková krev

pO2

M,F

0 - 1D

4,80 - 5,90

kPa

pupečníková krev

 

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

O2

M,F

0 - 4D

0,40 - 0,90

 

 

saturace

M,F

4D - 99R

0,95 - 0,99

 

 

 

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

hemoglobin

M

15R - 99R

140 - 180

g/l

 

 

F

15R - 99R

120 - 160

g/l

 

Poznámka: Odběr krve provést anaerobně. Odebraná krev nesmí obsahovat bubliny. Kapiláru nutno uzavřít na obou koncích.

 

VÝPOČTOVÉ VZTAHY  -  ASTRUP

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

 

M,F

0 - 4D

18,5 - 23,8

mmol/l

 

HCO3

M,F

4D - 4T

20 - 24

mmol/l

 

aktuální

M,F

4T - 1R

20 - 23

mmol/l

 

 

M,F

1R - 99R

22 - 26

mmol/l

 

 

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

 

M,F

0 - 1D

-7,5 - (-0,5)

mmol/l

 

Base

M,F

1D - 5D

-3,4 - (+2,3)

mmol/l

 

 

M,F

3R - 4R

-3,0 - (+2,5)

mmol/l

 

 

M,F

4R - 99R

-2,0 - (+2,5)

mmol/l

 

 

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

Anion gap

M,F

0 - 99R

15,3 – 24,3

mmol/l

 

 

Zdroj referenčních mezí: Jabor a kol.: Vnitřní prostředí

Bakteriologické vyšetření cévních katétrů

Materiál:                     katétr (před vyjmutím katétru se odstraní krytí jeho vstupu (dressing), před dezinfekcí se doporučuje provést stěr z okolí katétru, poté se katétr vyjme)

Odběr do:                    po vyjmutí katétru odstřihnou distálních 5 cm do sterilní zkumavky

Stabilita materiálu:      do 2 hodin, uchování 24 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              3-5 dnů

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO podle kvantity a nalezeného mikroba

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Bakteriologické vyšetření hnis, punktáty a jiný tekutý materiál, části tkáně, biopsie

Materiál:                      hnis, punktáty, žluč a jiný tekutý materiál, části tkáně, biopsie

Odběr do:                    tekutý materiál ve stříkačce nebo zkumavce.

Stabilita materiálu:      do 2 hodin uchování při pokojové teplotě.

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:             3-7 dnů (v případě anaerobní flóry až 14 dnů, v závislosti na růstové náročnosti patogena)

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO podle povahy vzorku a nalezeného mikroba

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Bakteriologické vyšetření moče

Materiál:                      střední proud, cévkovaná moč, močový katétr není vhodný ke kultivaci

Odběr do:                    pouze do sterilní nádobky!

Stabilita materiálu:      do 2hodin,uchování24 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              1-4 dny

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  NE

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Poznámka: po dokonalém umytí okolí zevního ústí uretry zachytit střední proud ranní moči (u malých dětí pomocí adhezivních sáčků). Při nevhodném odběru vysoké riziko sekundární kontaminace fekální bakteriální florou. Při nevhodném skladování vysoké riziko zkreslení signifikantní kvality bakteriurie

Bakteriologické vyšetření mozkomíšního moku (likvoru)

Materiál:                      likvor

Odběr do:                    sterilní zkumavky

Stabilita materiálu:     do 30 minut, uchování max. 24 hodin při pokojové teplotě (ne v lednici!)

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:             3-7 dnů, po telefonickém požadavku při suspektní mikroskopické pozitivitě předběžný výsledek do hodiny

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Bakteriologické vyšetření na pertussi a parapertussi

Materiál:                      laryngeální výtěr, kultivaci vždy doplnit sérologickým vyšetřením

Odběr do:                    odběrový tampon,syntetický,aluminiová tyčka-ohebný

Stabilita materiálu:      do 2 hodin, uchování 24 hodin při pokojové teplotě.

Dostupnost:                 po telef. domluvě

Doba odezvy:              7-10 dnů

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Bakteriologické vyšetření sputum, BAL, aspirát z plic

Materiál:                      sputum, BAL, aspirát z plic

Odběr do:                    do sterilní nádobky

Stabilita materiálu:      do 2 hodin, uchování 24 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              3-7 dnů (v závislosti na růstové náročnosti patogena)

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO podle mikroskopie vzorku a nalezeného mikroba

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Bakteriologické vyšetření stolice

Materiál:                      výtěr z rekta

Odběr do:                    odběrový tampon zanořený hluboko do transportního media AMIES.  

Stabilita materiálu:      do 2 hodin, uchování 24 hodin při pokojové teplotě.

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              3-7 dnů (v závislosti na růstové náročnosti patogena)

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO v případě nálezu střevních patogenů

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Bakteriologické vyšetření výtěrů

Materiál:                     absces, dekubit, vřed.bércový, furunkl, rány, kůže, sliznice, krk, nos, nosohltan, ucho, oko, pochva, hrdlo děložní, ...

Odběr do:                    odběrový tampon zanořený hluboko do transportního media AMIES.

Stabilita materiálu:      do 2 hodin, uchování 24 hodin při pokojové teplotě.

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              3-7 dnů (v závislosti na růstové náročnosti patogena)

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO podle typu vzorku a nalezeného mikroba

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Poznámka: U výtěru z krku vzhledem k speciálním růstovým nárokům nutno upozornit laboratoř na následující požadavky:podezření na meningokoka, gonokoka, hemofila, diphterii

Bazofily – mikroskopicky

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     alergická reakce, infekce, záněty, myeloproliferace

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-15

0,00-0,02

-

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

0,00-0,01

-

Dop. ČHS JEP

 

Bazofily – přístrojově

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     alergická reakce, infekce, záněty, myeloproliferace

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-99

0,00-0,02

-

Dop. ČHS JEP

 

Bazofily absolutní počet

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     alergická reakce, infekce, záněty, myeloproliferace

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

Při narození

0,0-0,6

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

12 hod

0-0,8

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

1d

0-0,7

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2d-6m

0-0,4

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6m-2

0-0,3

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2-15

0-0,3

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

0-0,2

109/l

Dop. ČHS JEP

 

Bence – Jonesova bílkovina v moči

Materiál:                      moč

Odběr do:                    sterilní zkumavka 10ml

 

Stabilita materiálu:     7 dní při 2 – 8 °C, doobjednat lze v den příjmu vzorku moče

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              min. 14 dní

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        slovní komentář

Poznámka:

Stanovujeme ve vzorku moče.

Beta-2 mikroglobulin v séru (S_B2M)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

1,0 – 2,4

mg/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Bilirubin celkový v séru (S_BIL)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     3 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

 

 

 

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0D - 1D

0 - 137

μmol/l

 

M,F

1D - 2D

0 - 205

μmol/l

 

M,F

2D - 5D

0 - 274

μmol/l

 

M,F

1R - 60R

5 - 21

μmol/l

 

M,F

> 90R

3 - 15

μmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, T. Zima: Laboratorní diagnostika

Upozornění pro odběr:

Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot).

Bilirubin konjugovaný v séru (S_BILK)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     3 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1M - 99R

0 - 5,1

μmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Upozornění pro odběr:

Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot).

Bilirubin novorozenecký v plné krvi (B_BILN)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    plastová kapilára s heparinem litným

plastová zkumavka Sarstedt Blood gas

Stabilita materiálu:      zpracovat do 15 minut od odběru, nelze doobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 30 min.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0D - 1D

0 - 137

μmol/l

 

M,F

1D - 2D

0 - 205

μmol/l

 

M,F

2D - 5D

0 - 274

μmol/l

 

M,F

5D - 20D

0 - 171

μmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Bilirubin novorozenecký v séru (S_BILN)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     3 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0D - 1D

0 - 137

μmol/l

 

M,F

1D - 2D

0 - 205

μmol/l

 

M,F

2D - 5D

0 - 274

μmol/l

 

M,F

5D - 20D

0 - 171

μmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Upozornění pro odběr:

Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot).

BK mikroskopický průkaz – (vyšetření na průkaz mykobakterií TBC)

Materiál:                      sputum, BAL, výpotek

Odběr do:                    sterilní šroubovací kontejner s kónickým dnem

Stabilita materiálu:      do 2 hodin. Uchování 24 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                 každý pracovní den

Doba odezvy:              24 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         po telefonické domluvě

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Poznámka:  K průkaznosti vyšetření je nutno odebrat 3 vzorky sputa, nejlépe ráno před jídlem. Vyšetření z moče neprovádíme, v případě požadavku zasíláme do smluvní  laboratoře Nemocnice České Budějovice, a.s.

Borrelióza - konfirmační vyšetření metodou Western blot

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-  

                                    Monovette Z)

Stabilita materiálu:      6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                 1 x týdně

Doba odezvy:              v den zpracování je k dispozici výsledek

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  NE

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        bez referenčního rozmezí, slovní interpretace výsledku vyšetření

Borrelióza - stanovení IgG a IgM protilátek

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                     plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-                     

                                    Monovette Z)

Stabilita materiálu:      6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                 1 x týdně

Doba odezvy:              v den zpracování je k dispozici výsledek

Telefonické hlášení pozitivního výsledku: NE

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        slovní hodnocení

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

IgG, IgM

neg.< 0.8-1.1 poz.

Výsledek: negativní, hraniční, pozitivní

 

 

 

 

 

CA 125 v séru (S_CA 125, carbohydrate antigen 125 v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 1 den

Dostupnost:                 pondělí až pátek

Doba odezvy:              24 hod.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

< 35

kU/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

CA 15-3 v séru (S_CA 15-3, carbohydrate antigen 15-3 v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 pondělí až pátek

Doba odezvy:              24 hod.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

< 32

kU/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

CA 19-9 v séru (S_CA 19-9, carbohydrate antigen 19-9 v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 den

Dostupnost:                 pondělí až pátek

Doba odezvy:              24 hod.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

< 37

kU/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

 

CA 72-4 v séru (S_CA 72-4, carbohydrate antigen 72-4 v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 Po, St, Pá

Doba odezvy:               max 4 dny

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

< 6,9

kU/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Roche

CEA v séru (S_CEA, karcinoembryonální antigen v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 pondělí až pátek

Doba odezvy:              24 hod.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

< 3,0

mg/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

 

Celková bílkovina – ztráty močí (fU_PROT)

Materiál:                      moč

Odběr do:                    sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

0 - 0,14

g/d

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Celková bílkovina v exudátu (Ex_PROT)

Materiál:                      punktát, drén, sonda

Odběr do:                    polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

 Referenční meze:       neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané

                                  vyšetření

Celková bílkovina v moči (U_PROT)

Materiál:                      moč

Odběr do:                    sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

0 - 0,1

g/l

 

Zdroj referenčních mezí: T. Zima: Laboratorní diagnostika

 

Celková bílkovina v séru (S_PROT)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 1R

48 - 73

g/l

 

M,F

1R - 6R

61 - 74

g/l

 

M,F

6R - 9R

65 - 77

g/l

 

M,F

19R - 99R

65 - 85

g/l

 

Zdroj referenčních mezí: Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800, T. Zima: Laboratorní diagnostika

CK v séru (S_CK, kreatinkináza v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

1,26 - 6,66

μkat/l

 

M,F

6T - 1R

0,17 - 2,44

μkat/l

 

M,F

1R - 15R

0,20 - 2,27

μkat/l

 

M

15R - 99R

0,77 – 3,20

μkat/l

 

F

15R - 99R

0,57 – 2,40

μkat/l

 

Zdroj referenčních mezí: Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015, Racek et al.: Klinická biochemie

Upozornění pro odběr:

Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích.

Zabraňte hemolýze při odběru. Nepoužívejte tenké jehly. Odběr bez manžety nebo jen s krátkým zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou není vhodné.

 

Clearance kreatininu (C_KREA)

Materiál:                      srážlivá krev, moč

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

                                    sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, nelze doobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 2T

0,25 - 0,75

ml/s

 

M,F

2T - 6M

0,58 - 1,43

ml/s

 

M,F

6M - 1R

1,05 - 1,52

ml/s

 

M,F

1R - 3R

1,23 - 1,97

ml/s

 

M,F

3R - 13R

1,57 - 2,37

ml/s

 

M

13R - 50R

1,63 - 2,60

ml/s

 

F

13R - 50R

1,58 - 2,67

ml/s

 

M

50R - 60R

1,20 - 2,40

ml/s

 

F

50R - 60R

1,00 - 2,10

ml/s

 

M

60R - 70R

1,05 - 1,95

ml/s

 

F

60R - 70R

0,90 - 1,80

ml/s

 

M

70R - 99R

0,70 - 1,0

ml/s

 

F

70R - 99R

0,80 - 1,30

ml/s

 

Zdroj referenčních mezí: T. Zima: Laboratorní diagnostika

Poznámka:

Výpočet na základě znalosti diurézy za čas, sérové a močové koncentrace kreatininu, výška a váhy pacienta.

Clostridium difficile – přímý průkaz toxinu B, binárního toxinu a mutace TcdC ve stolici metodou real time PCR)

Materiál:                      tekutá stolice nebo kousek stolice

Odběr do:                    do sterilní nádobky

Stabilita materiálu:      do 2 hodin. Uchování 24 hodin při  2-8 oC

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 24 hodin, 2-4 dny při kultivaci izolovaného kmene (při stanovení citlivosti 4-7 dnů)

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ANO

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Poznámka: Součástí vyšetření je v případě pozitivity kultivace a případná citlivost na ATB

COHb (B_COHB, karbonylhemoglobin)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    kapilára s heparinem litným

                                   zkumavka s heparinem lithným (Sarstedt Blood gas)

Stabilita materiálu:      15 minut při 20 °C, 2 hod. při 4 – 8 °C, nelze doobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 30 minut

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 15R

0 - 1,5

%

 

M,F

15R - 99R

0 - 5

%

nekuřáci

M,F

15R - 99R

0 - 15

%

kuřáci

Zdroj referenčních mezí: J. Kopáč: Lékařská laboratorní diagnostika

C-peptid v séru (S_C-peptid)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 1 den

Dostupnost:                 Po, St, Pá

Doba odezvy:              max. 4 dny

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

370 – 1470

pmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Roche

C-reaktivní proteinv séru (S_CRP)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                 plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

0 - 10,0

mg/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Cystatin C v séru (S_CysC v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1 - 99R

0,64 – 1,23

mg/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Cytologické vyšetření mozkomíšního moku

Materiál:                      mozkomíšní mok

Odběr do:                    plast

Stabilita materiálu:      15 minut

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              následující pracovní den

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         jen po telefonické domluvě

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 příjem materiálu

Indikace:                     rozlišení purulentní meningitidy, krvácení do CNS

Referenční meze:        neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané vyšetření

 

D – Dimery

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 4 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     DIC, trombo-embolické onemocnění

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 99 let

0-0,5

mg/l FEU

 

 

Delta-He

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 2 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     anémie, sledování kvality aktuální krvetvorby, parametr vyjadřuje rozdíl hemoglobinu v retikulocytech a v erytrocytech.

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

6m-6

1,5-4,2

pg

ED-H77

M,F

6-12

1,6-3,7

pg

ED-H77

F

12-18

1,0-3,7

pg

ED-H77

M

12-18

1,4-3,8

pg

ED-H77

M,F

18-99

1,42-4,35

pg

ED-H78

 

Diferenciál mikroskopicky – diferenciální rozpočet leukocytů

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     Onemocnění kostní dřeně, anémie, infekce

Referenční meze:        viz.neutrofilní segmenty, neutrofilní tyče, eozinofily, bazofily, monocyty, lymfocyty - mikroskopicky

 

Diferenciál punktát

Materiál:                      blíže nespecifikovaná tekutina

Odběr do:                    plast (nejlépe s protisrážlivou úpravou – citrát)

Stabilita materiálu:      15 minut, kloubní punktát ihned dopravit do laboratoře

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     přítomnost bakteriálního zánětu

Referenční meze:        neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané vyšetření

 

Draselný ion – ztráty močí (fU_K)

Materiál:                      moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

0 - 25

mmol/d

 

M,F

6T - 1R

15 - 40

mmol/d

 

M,F

1R - 15R

20 - 60

mmol/d

 

M,F

15R - 99R

25 – 125

mmol/d

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, T. Zima: Laboratorní diagnostika

Draselný ion v séru (S_K)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     1 hodina při 20 oC, doobjednat lze v den odběru

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

0 – 1R

4,3 – 6,7

mmol/l

 

F

0 – 1R

4,2 – 6,2

mmol/l

 

M,F

19R – 99R

3,5 – 5,1

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

Upozornění pro odběr:

Zabraňte hemolýze při odběru. Nepoužívejte tenké jehly. Odběr bez manžety nebo jen s krátkým zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou není vhodné.

Draselný ion v plazmě (P_K)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    plast s Li-heparinem, (S-Monovette 4,9 ml LH, oranžový uzávěr)

Stabilita materiálu:     1 hodina při 20 oC, doobjednat lze v den odběru

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

0 – 1R

4,3 – 6,7

mmol/l

 

F

0 – 1R

4,2 – 6,2

mmol/l

 

M,F

1R – 19R

4,0 – 5,3

mmol/l

 

M,F

19R – 99R

3,5 – 5,1

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

Upozornění pro odběr:

Zabraňte hemolýze při odběru. Nepoužívejte tenké jehly. Odběr bez manžety nebo jen s krátkým zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou není vhodné.

Draselný ion v plné krvi (B_K)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   plastová kapilára s heparinem litným

plastová zkumavka Sarstedt Blood gas

Stabilita materiálu:      zpracovat do 15 minut od odběru, nelze doobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 30 min.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

0 – 1R

4,3 – 6,7

mmol/l

 

F

0 – 1R

4,2 – 6,2

mmol/l

 

M,F

1R – 19R

4,0 – 5,3

mmol/l

 

M,F

19R – 99R

3,5 – 5,1

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

 

Drogový screening

Materiál:                      moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Hodnocení:               negativní/ pozitivní

Test

Mez detekce

Amfetaminy (AMP)

1000 ng/ml

Barbituráty (BARB)

300 ng/ml

Benzodiazepiny (BENZ)

300 ng/ml

Kokain (COC)

300 ng/ml

Kanabinoidy (THC)

50 ng/ml

Tricyklická antidepresiva (TCA)

1000 ng/ml

Opiáty (OPIA)

300 ng/ml

Metadon (MTD)

300 ng/ml

Extáze (MDMA)

500 ng/ml

Metamfetaminy (pervitin)

1000 ng/ml

 

Elementy v dialyzátu

Materiál:                      dialyzát

Odběr do:                    sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:      30 minut při 20 - 25 oC

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Stanovujeme počet erytrocytů a leukocytů / ml dialyzátu. U leukocytů stanovujeme rozpočet na polymorfonukeáry a mononukleáry v %.

 

ELFO bílkovin v exudátu (elektroforéza bílkovin v exudátu)

Materiál:                      exudát

Odběr do:                   polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:      doobjednat lze pouze v den odběru materiálu

Dostupnost:                 dle počtu požadavků

Doba odezvy:              min. 7 dní

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

 

ELFO bílkovin v moči (elektroforéza bílkovin v moči)

Materiál:                      moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:      doobjednat lze pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 dle počtu požadavků

Doba odezvy:              min. 14 dní

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze: slovní komentář

 

ELFO bílkovin v séru (elektroforéza bílkovin v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 dle počtu požadavků

Doba odezvy:              min. 7 dní

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

S_ALB.elfo (albumin v séru elektroforéza)

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1M

59 - 80

%

 

M,F

1M-1R

60 - 83

%

 

M,F

1R-15R

55 - 70

%

 

M,F

15R-99R

53 - 65

%

 

 

S_alfa-1-globulin

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-99R

2 - 4

%

 

 

S_alfa-2-globulin

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1M

6 – 12

%

 

M,F

1M-1R

7 – 20

%

 

M,F

1R-15R

7 – 15

%

 

M,F

15R-99R

8 - 13

%

 

 

S_beta-1-globulin

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-99R

6 – 9,8

%

 

 

S_beta-2-globulin

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-99R

2,6 – 5,8

%

 

 

S_gama-globulin

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1M

8 – 15

%

 

M,F

1M-1R

5 – 9

%

 

M,F

1R-15R

9 – 15

%

 

M,F

15R-99R

12 - 19

%

 

Zdroj referenčních mezí: Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015

Enterobióza (vyšetření na roupy Grahamův otisk)

Materiál:                      perianální stěr

Odběr do:                    průsvitná lepicí páska s otiskem perianální krajiny na podložní sklo

                                 (k dodání v CL, mikrobiologická laboratoř)

Stabilita materiálu:      do 2 hodin při pokojové teplotě

Dostupnost:                 v pracovní dny do 15 hodin

Doba odezvy:              1 den, případně po telefonické domluvě dříve

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        kategorie pozitivní / negativní

Poznámka:                K průkazu negativity je nutno vyšetřit 3 perinální stěry odebrané obden

                                  vzhledem k intermitentnímu vylučování vajíček Enterobius

                                   vermicularis)

 

Enterobióza (vyšetření na roupy u dospělých – pomocí Schuffnerovy tyčinky)

Materiál:                      stěr Schuffnerovou tyčinkou z perinální krajiny,

Odběr do:                    Schuffnerovu.tyčinku otřeme v kapce destilované vody na podložním

                                  skle a necháme zaschnout.

Stabilita materiálu:      do 2 hodin při pokojové teplotě

Dostupnost:                 v pracovní dny do 15 hodin

Doba odezvy:              1 den, případně dříve po telefonické domluvě

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        kategorie pozitivní / negativní

Poznámka:                K průkazu negativity je nutno vyšetřit 3 perinální stěry odebrané obden

                                 vzhledem k intermitentnímu vylučování vajíček Enterobius

                                 vermicularis

Doporučujeme, aby si pacient alespoň 1 den před vyšetřením neomýval konečník, aby nedošlo k omytí nakladených vajíček. Otisk proveďte ráno, opakujte minimálně 2x obden.

 

Eozinofily – mikroskopicky

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     alergická onemocnění, paraziti, tumory, hereditární eozinofílie

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1d

0-0,04

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2d-1t

0-0,08

-

Dop. ČHS JEP

M,F

1t-8

0-0,07

-

Dop. ČHS JEP

M,F

8-10

0-0,04

-

Dop. ČHS JEP

M,F

10-15

0-0,07

-

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

0-0,05

-

Dop. ČHS JEP

 

Eozinofily – přístrojově

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     alergická onemocnění, paraziti, tumory, hereditární eozinofílie

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1d

0-0,04

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2d-1t

0-0,08

-

Dop. ČHS JEP

M,F

1t-8

0-0,07

-

Dop. ČHS JEP

M,F

8-10

0-0,04

-

Dop. ČHS JEP

M,F

10-15

0-0,07

-

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

0-0,05

-

Dop. ČHS JEP

 

Eozinofily absolutní počet

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     alergická onemocnění, paraziti, tumory, hereditární eozinofílie

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

Při narození

0-1,2

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

12hod

0-1,5

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

1d

0-1,4

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2d-1t

0-1,7

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

1t-6m

0-1,4

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6m-2

0-1,2

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2-4

0-0,5

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

4-6

0-1,1

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6-8

0-1,0

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

8-10

0-0,5

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

10-15

0-1,0

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

0-0,5

109/l

Dop. ČHS JEP

 

Erytroblasty – přístrojově

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     Vyskytují se u novorozenců a u pacientů se závažnými chorobami. Jejích přítomnost v krvi může být známkou inefektivní a extramedulární erytropoézy, poruch myeloproliferace, fibrózy kostní dřeně, hypoxie, maligního onemocnění a závažných zánětlivých stavů.

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-3d

0-8,3

%

Dop. ČHS JEP

M,F

3d-99

0

%

Dop. ČHS JEP

 

Erytroblasty absolutní počet – přístrojově

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     Vyskytují se u novorozenců a u pacientů se závažnými chorobami. Jejích přítomnost v krvi může být známkou inefektivní a extramedulární erytropoézy, poruch myeloproliferace, fibrózy kostní dřeně, hypoxie, maligního onemocnění a závažných zánětlivých stavů.

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-3d

0-1,3

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

3d-99

0

109/l

Dop. ČHS JEP

 

Erytrocyty (RBC)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     viz. krevní obraz

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1-3dny

4,00-6,60

1012/l

Dop. ČHS JEP

M,F

4dny-2t

3,90-6,30

1012/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2t-1m

3,60-6,20

1012/l

Dop. ČHS JEP

M,F

1m-2m

3,00-5,00

1012/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2m-3m

2,70-4,90

1012/l

Dop. ČHS JEP

M,F

3m-6m

3,10-4,50

1012/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6m-2

3,70-5,30

1012/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2-6

3,90-5,30

1012/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6-12

4,00-5,20

1012/l

Dop. ČHS JEP

M

12-15

4,50-5,30

1012/l

Dop. ČHS JEP

F

12-15

4,10-5,10

1012/l

Dop. ČHS JEP

M

15-99

4,00-5,80

1012/l

Dop. ČHS JEP

F

15-99

3,80-5,20

1012/l

Dop. ČHS JEP

 

Estradiol v séru (S_E2)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 Po, St, Pá

Doba odezvy:               max 4 dny

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

1R – 10R

5 - 20

ng/l

 

M

15R - 99R

11,3 – 43,2

ng/l

 

F

1R – 10R

6 - 27

ng/l

 

F

fertilní věk

12,4 - 233

ng/l

folikulární fáze

F

fertilní věk

41 - 398

ng/l

ovulační fáze

F

fertilní věk

22,3 - 341

ng/l

luteální fáze

F

menopauza

<5,0 - 138

ng/l

menopauza

F

těhotenství

154 - 3243

ng/l

1. trimestr

F

těhotenství

1561 - 21280

ng/l

2. trimestr

F

těhotenství

8525 - > 30000

ng/l

3. trimestr

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Roche, Roche: Reference Ranges for adults and children

Etanol v séru (S_ALKH)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno ihned po příjmu vzorku, nelze doobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

< 0,2

g/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Pokyny pro odběr:

Po odběru zkumavku ihned uzavřít. Pro dezinfekci nepoužívat prostředky s alkoholem.

 

FAI (FTI) – index volných androgenů (index volného testosteronu)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny (dáno stabilitou TEST a SHBG)

Dostupnost:                 Po, St, Pá

Doba odezvy:               max 4 dny

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

20R - 50R

35 - 92,6

%

 

M

50R - 99R

24,3 - 72,1

%

 

F

20R - 50R

0,3 - 5,6

%

 

F

50R - 99R

0,2 - 3,6

%

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Roche

Poznámka:

Výpočet na základě znalosti koncentrace celkového testosteronu a SHBG dle vztahu

FAI (%) = (koncentrace testosteronu / koncentrace SHBG) * 100.

 

Faktor VIII

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 4 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              30 dní

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 příjem vzorků

Indikace:                     hyperkoagulační stav, hemofílie

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1D

60-140

%

Dop. ČHS JEP

M,F

1D-28D

60-125

%

Dop. ČHS JEP

M,F

1M-1R

55-100

%

Dop. ČHS JEP

M,F

1R-6R

50-150

%

Dop. ČHS JEP

M,F

6R-99R

50-150

%

Dop. ČHS JEP

Poznámka: vyšetření je součástí souboru trombofilních markerů spolu s proteinem C, proteinem S a APC rezistencí. Na toto vyšetření je nutné dodat 3 zkumavky krve o objemu 3 ml. Součástí tohoto vyšetření je i screeningový soubor (Quick, APTT, trombinový čas, fibrinogen, antitrombin, D-dimery)

 

Ferritin v séru (S_FER)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

F

20R - 50R

 11- 160

µg/l

 

F

50R - 99R

10 - 291

µg/l

 

M

20R – 99R

22 - 322

µg/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, J. Kopáč: Lékařská laboratorní diagnostika

Fibrinogen

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 4 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     poruchy srážlivosti krve, deficit fibrinogénu, stavy spojené s hyperkoabilitou

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1

1,50-3,40

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

1-6

1,70-4,00

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6-11

1,55-4,00

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

11-16

1,55-4,50

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

16-18

1,60-4,20

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

18-99

1,80-4,20

g/l

Dop. ČHS JEP

 

Folát v séru (S_KLIS, kyselina listová v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 pondělí až pátek

Doba odezvy:              24 hod.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

20R - 99R

> 12,2

nmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Upozornění pro odběr:

Zabraňte hemolýze při odběru. Nepoužívejte tenké jehly. Odběr bez manžety nebo jen s krátkým zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou není vhodné.

 

FSH v séru (S_FSH, folitropin v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 Po, St, Pá

Doba odezvy:               max 4 dny

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

1R – 5R

0,2 – 2,8

IU/l

 

M

5R – 10R

0,4 – 3,8

IU/l

 

M

10R – 13R

0,4 – 4,6

IU/l

 

M

13R – 17R

1,5 – 12,9

IU/l

 

M

17R - 99R

1,5 - 12,4

IU/l

 

F

1R – 5R

0,2 – 11,1

IU/l

 

F

5R – 10R

0,3 – 11,1

IU/l

 

F

10R – 13R

2,1 – 11,1

IU/l

 

F

13R – 17R

1,6 – 17,0

IU/l

 

F

17R – 50R

3,5 - 12,5

IU/l

folikulární fáze

F

17R – 50R

4,7 - 21,5

IU/l

ovulační fáze

F

17R – 50R

1,7 - 7,7

IU/l

luteální fáze

F

17R – 99R

25,8 - 134,8

IU/l

postmenopauza

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Roche, Roche: Reference Ranges for adults and children