Gentamicin v séru (S_GENT)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s aktivátorem srážení, (S-Monovette, bílý uzávěr)

Stabilita materiálu:      4 hodin při 20 oC, lze doobjednat v den odběru

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

 

GGT v séru (S_GGT, gama-glutamyltransferáza v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

0,10 - 6,28

μkat/l

 

M,F

6T - 1R

0,10 - 2,19

μkat/l

 

M,F

1R - 15R

0,10 - 0,80

μkat/l

 

M

15R - 99R

0,14 – 1,22

μkat/l

 

F

15R - 99R

0,14 - 0,63

μkat/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015

Glukóza – ztráty močí (fU_GLU)

Materiál:                      moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

0,10 - 2,80

mmol/d

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Glukóza v exudátu (Ex_GLU)

Materiál:                      punktát, drén, sonda

Odběr do:                    polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané vyšetření

 

Glukóza v moči kvantitativně (U_GLU)

Materiál:                      vzorek moči

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

0,10 - 0,80

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015

Glukóza v séru (S_GLU)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     1 hodina při 20 oC, doobjednat lze v den odběru

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim, do 30 min jako vitální indikace

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 1D

2,2 – 3,3

mmol/l

 

M,F

1D - 4T

2,8 – 4,4

mmol/l

 

M,F

4T - 15R

3,3 - 5,5

mmol/l

 

M,F

15R - 99R

4,1 - 5,6

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015, Doporučení ČSKB: Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

Poznámka: Vhodnější je stanovení v plazmě s antiglykolytickou přísadou, stanovení v séru bez antiglykolytické přísady má značná omezení daná stabilitou vzorku. Při pokojové teplotě dochází k úbytku glukózy až o 7 % za hodinu.

Glukóza v plazmě (P_GLU)

Materiál:                      snesrážlivá krev

Odběr do:                    S-Monovette FE - žlutý uzávěr

Stabilita materiálu:     24 hodin při 20 oC, doobjednat lze v den odběru

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 1D

2,2 – 3,3

mmol/l

 

M,F

1D - 4T

2,8 – 4,4

mmol/l

 

M,F

4T - 15R

3,3 - 5,5

mmol/l

 

M,F

15R - 99R

4,1 - 5,6

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015, Doporučení ČSKB: Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

 

Glukóza v plné krvi (B_GLU)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:        plastová kapilára s heparinem litným

plastová zkumavka Sarstedt Blood gas

Stabilita materiálu:      zpracovat do 15 minut od odběru, nelze doobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 30 min.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 1D

2,2 – 3,3

mmol/l

 

M,F

1D - 4T

2,8 – 4,4

mmol/l

 

M,F

4T - 15R

3,3 - 5,5

mmol/l

 

M,F

15R - 99R

4,1 - 5,6

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015, Doporučení ČSKB: Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

 

Haptoglobin (S_HAPT)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M, F

0 – 99R

0,4 – 2,8

g/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Upozornění pro odběr:

Zabraňte hemolýze při odběru. Nepoužívejte tenké jehly. Odběr bez manžety nebo jen s krátkým zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou není vhodné.

HbA1c (glykovaný hemoglobin)

Materiál:                      plná krev

Odběr do:                    S-Monovette K3EDTA – růžový uzávěr

Stabilita materiálu:      3 dny při 2-8 oC

Dostupnost:                 pondělí až pátek

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 99R

20 – 42

mmol/mol

 

Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČSKB: Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

HBsAg (stanovení povrchového HBs antigenu)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-

                                    Monovette Z)

Stabilita materiálu:      6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8˚C, doobjednání do 2 dní

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              48 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                         dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        slovní hodnocení

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 99R

HBsAg (australský antigen)

neg.< 0,13 < poz.

výsledek:negativní,

pozitivní

 

 

 

 

 

hCG v séru (S_HCG, choriogonadotropin lidský v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         jenom na žádost

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

F

0 – 50R

< 10

IU/l

netěhotné, premenopauzální

F

 

39,1 – 8 388

IU/l

gravidita 2-4 týdny

F

 

861 – 88 769

IU/l

gravidita 5-6 týdnů

F

 

8 636 – 218 085

IU/l

gravidita 6-8 týdnů

F

 

18 700 – 244 467

IU/l

gravidita 8-10 týdnů

F

 

23 143 – 181 899

IU/l

gravidita 10-12 týdnů

F

 

6 303 – 97 171

IU/l

gravidita 13-27 týdnů

F

 

4 360 – 74 883

IU/l

gravidita 28-40 týdnů

F

50R – 99R

< 10

IU/l

postmenopauzální

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

 

HDL cholesterol v séru (S_HDLC, high density lipoproteins)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 3R

1,0 – 2,8

mmol/l

 

M,F

3R – 5R

1,0 – 2,1

mmol/l

 

M

5R – 10R

1,4 – 1,9

mmol/l

 

F

5R – 10R

1,4 – 1,9

mmol/l

 

M

10R – 15R

1,4 – 1,9

mmol/l

 

F

10R – 15R

1,3 – 1,8

mmol/l

 

M

15R – 19R

1,2 – 1,6

mmol/l

 

F

15R – 19R

1,3 – 1,9

mmol/l

 

M

19R – 99R

1,0 – 2,1

mmol/l

 

F

19R – 99R

1,2 – 2,7

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií u dětí a dospívajících vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu, Doporučení ČSKB: Sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci

Helicobacter pylori – průkaz v žaludeční biopsii

Materiál:                      2 bločky tkáně

Odběr do:                    Petriho miska s kapkou fyziologického roztoku

Stabilita materiálu:      ihned do laboratoře

Dostupnost:                 v pracovní dny do 15 hodin (jinak po domluvě)

Doba odezvy:             mikroskopické vyšetření – do 60 minut, rychlý ureásový test-do 24 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku: ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        negativní

Předem ohlášený požadavek lze doplnit kultivací a příp. stanovením citlivosti

Hematokrit (Hct)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     viz. krevní obraz

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1-3dny

0,450-0,670

-

Dop. ČHS JEP

M,F

4dny-2t

0,420-0,660

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2t-1m

0,390-0,630

-

Dop. ČHS JEP

M,F

1m-2m

0,310-0,550

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2m-3m

0,280-0,420

-

Dop. ČHS JEP

M,F

3m-6m

0,290-0,410

-

Dop. ČHS JEP

M,F

6m-2

0,330-0,390

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2-6

0,340-0,400

-

Dop. ČHS JEP

M,F

6-12

0,350-0,450

-

Dop. ČHS JEP

M

12-15

0,370-0,490

-

Dop. ČHS JEP

F

12-15

0,360-0,460

-

Dop. ČHS JEP

M

15-99

0,40-0,500

-

Dop. ČHS JEP

F

15-99

0,350-0,470

-

Dop. ČHS JEP

 

Hematokrit v punktátu

Materiál:                      blíže nespecifikovaná tekutina

Odběr do:                    plast, plast s protisrážlivou přísadou (K3EDTA, citrát)

Stabilita materiálu:      15 minut, kloubní punktát ihned dopravit do laboratoře

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     bakteriální zánět

Referenční meze:        neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané vyšetření

 

 

Hemoglobin

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     viz. krevní obraz

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1-3dny

145-225

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

4dny-2t

135-215

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2t-1m

125-205

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

1m-2m

100-180

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2m-3m

90-140

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

3m-6m

95-135

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6m-2

105-135

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2-6

115-135

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6-12

115-155

g/l

Dop. ČHS JEP

M

12-15

130-160

g/l

Dop. ČHS JEP

F

12-15

120-160

g/l

Dop. ČHS JEP

M

15-99

135-175

g/l

Dop. ČHS JEP

F

15-99

120-160

g/l

Dop. ČHS JEP

 

Hemoglobin v retikulocytu

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 2 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     anémie, sledování kvality aktuální krvetvorby

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

6-12

28,3-33,1

pg

 

F

12-18

29,1-34,5

pg

 

M

12-18

28,8-35,2

pg

 

M,F

18-99

28,1-33,9

pg

 

 

Hemoglobin ve stolici (F_FOB)

Materiál:                      stolice

Odběr do:                    speciální odběrová zkumavka, na vyžádání v CL

Stabilita materiálu:     3 dny při 2-8°C

Dostupnost:                 1krát týdně

Doba odezvy:              max 7 dní

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        cut-off hodnota 15 µg/g

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Aidian.

Hemokultura

Materiál:                      plná krev

Odběr do:                   3-8ml do originálních hemokultivačních lahviček (skladovaných při pokojové teplotě) !nepřeplňovat!

Stabilita materiálu:     ihned dopravit do laboratoře, po pracovní době laboratoře uchovávat při pokojové teplotě

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:             výsledek definitivní negativní za 5dnů, pozitivní je v závislosti na době pozitivity a náročnosti růstu mikroorganizmu (7-14 dnů)

Telefonické hlášení pozitivního výsledku: ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        negativní

Poznámka:

Vlastní odběr – dezinfekce místa vpichu (otírat od centra), nechat zaschnout, nepalpovat, doporučuje se provést kontrolu sterility kůže odběrovým tamponem na kultivaci, odebrat krev a pomalu vstříknout do hemokultivační lahvičky, jedna hemokultura=odběr z jednoho vpichu (venepunkce), rozdělená do aerobní a anaerobní lahvičky

Při lepení štítků na lahvičku použijte prosím orámovanou část-oranžově či zeleně podle typu hemokultury (je nutné nechat volné pole pro elektronický paprsek)

 

HIV Ag/Ab (stanovení antigenu p24 a protilátek HIV 1,2)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-Monovette Z)

Stabilita materiálu:     6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8°C, doobjednání do 2 dní

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              48 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO po konfirmaci v NRL pro HIV/AIDS

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                         dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        negativní

Poznámka: reaktivní vzorky zasíláme na konfirmaci do NRL pro HIV/AIDS  Praha

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 99R

Anti HIV1,2 (antigen p24 a protilátky HIV1,2)

neg.≥ 0,25< poz.

výsledek:negativní, reaktivní, po konfirmaci v NRL pozitivní)

 

 

 

 

 

 

 

Hořčík – ztráty močí (fU_Mg)

Materiál:                      moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hodiny jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0R - 99R

0,99 – 10,45

mmol/d

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

 

Hořčík – v séru (S_Mg)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

2D - 4D

0,6 - 0,9

mmol/l

 

M,F

4D - 6R

0,71 - 0,95

mmol/l

 

M,F

6R - 12R

0,69 - 0,87

mmol/l

 

M, F

12R - 20R

0,67 - 0,89

mmol/l

 

M,F

20R - 99R

0,66 - 1,07

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015

 

Chladové protilátky

Materiál:                      srážlivá krev

Materiál:          srážlivá krev

Odběr do:                   K3EDTA krev (S-Monovette 7.5ml K3 EDTA), vyšetření je možné provést i ze srážlivé krve, tj. plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení, sklo

Stabilita materiálu:      nutno doručit ihned po odebrání, u vzorku nesmí klesnout teplota

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       krevní sklad

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     AIHA z chladových protilátek, acrocyanóza

Referenční meze:        negat.

 

Chlamydia trachomatis(přímý průkaz metodou real time  PCR  v urogenitálních výtěrech, výtěrech z oka a vyšetření z moči)

Materiál:                      výtěr pochva, uretra, oko, …

moč -  první proud ranní moči, 15-20 ml

Odběr do:                   speciální odběrový transportní systémsystém ESwab –(tj. modifikovaný Amies odběrový a transportní systém pro vzorky obsahující mj. kultivačně náročné bakterie, viry a chlamydie s tampony typu Flocked -použít k abrazi epitelu- velikostí rozlišené pro muže či ženy), u moče do sterilní zkumavky na 30 ml)

Stabilita materiálu:      do 2 hodin., uchování 24 hodin při pokojové teplotě.

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              7 dní (v den zpracování je k dispozici výsledek)

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (laboratoř PCR)

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        pozitivní/ negativní

 

 

Chloridy – ztráty močí (fU_Cl)

Materiál:                      moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

0,3 – 1,4

mmol/d

 

M,F

6T - 1R

2,6 – 16,8

mmol/d

 

M,F

1R - 7R

22 - 73

mmol/d

 

M,F

0R - 99R

110 - 250

mmol/d

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, T. Zima: Laboratorní diagnostika

Chloridy v séru (S_Cl)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 19R

104 - 109

mmol/l

 

M,F

19R - 99R

98 - 107

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

Chloridový ion v plné krvi (B_Cl)

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   plastová kapilára s heparinem litným

plastová zkumavka Sarstedt Blood gas

Stabilita materiálu:      zpracovat do 15 minut od odběru, nelze doobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 30 min.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 19R

104 - 109

mmol/l

 

M,F

19R - 99R

98 - 107

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

Cholesterol v exudátu (Ex_CHOL)

Materiál:                      punktát, drén, sonda

Odběr do:                    polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

 

Cholesterol v séru (S_CHOL)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze pouze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 4T

1,0 – 2,1

mmol/l

 

M,F

4T – 1R

1,3 – 4,0

mmol/l

 

M

1R – 5R

4,0 – 5,3

mmol/l

 

F

1R – 5R

4,0 – 5,2

mmol/l

 

M

5R – 10R

4,0 – 4,9

mmol/l

 

F

5R – 10R

4,2 – 5,1

mmol/l

 

M

10R – 15R

4,1 – 5,2

mmol/l

 

F

10R – 15R

4,1 – 5,3

mmol/l

 

M

15R – 19R

4,1 – 5,2

mmol/l

 

F

15R – 19R

4,1 – 5,3

mmol/l

 

M, F

19R – 99R

2,9 – 5,0

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií u dětí a dospívajících vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu , Doporučení ČSKB: Sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci

 

Cholinesteráza v séru (S_CHES)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

15R - 99R

88 - 230

μkat/l

 

F

15R - 99R

72 - 190

μkat/l

 

Zdroj referenčních mezí: Klinická biochemie, J. Racek, D. Rajdl et al.

 

Chřipka A, B  a respirační syncytiální virus RSV– přímý průkaz metodou real time PCR

Materiál:                     výtěr ze zadní stěny hltanu a nosohltanu (ne tonzil a patrových oblouků).

Odběr do:                    do speciálních transportních půd (na požádání dodá CL)

Stabilita materiálu:      do 72hodin, uchování při 2-8°C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

Poznámka: Výtěr se provádí speciálním tamponem typu Flocked swab normální (pro výtěry z nosu) a Flocked swab nasofaryngeální flexibilní (pro výtěry z nosohltanu) Zadní stěna nosohltanu a hltanu se razantně setře a tampon se razantně vytřepe do zkumavky s médiem. Podobně se odebere výtěr z nosu a vytřepe do stejné transportní zkumavky pro zvýšení výtěžnosti vyšetření.

U negativního výsledku lze po konzultaci s ošetřujícím lékařem zaslat na respirační panel do PCR laboratoře CL v Českých Budějovicích.

Vzhledem k požadavku NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění je nutno vyplnit kartu odběru s údaji o klinickém stavu pacienta. Tento formulář je k dispozici na stránkách SZÚ NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění a v kopii i na našich stránkách.

 

Identifikace protilátek - antierytrocytárních

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   K3EDTA krev (S-Monovette 7.5ml K3 EDTA), vyšetření je možné provést i ze srážlivé krve, tj. plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení, sklo

 

Stabilita materiálu:     Nutno doručit ihned po odebrání, ve speciálních případech nesmí dojít k ochlazení vzorku. V případě požadavku na vyšetření u gravidních žen je možné vzorek uschovat při 2-8°C 24 hod.

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              následující pracovní den, do 1 hod jako statim

Provádí:                       krevní sklad

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     v případě pozitivity screeningového vyšetření

Referenční meze:        slovní hodnocení

Poznámka: Součástí vyšetření je nepřímí antiglobulinový test a test v enzymatickém prostředí.

 

IM-test (infekční mononukleóza test)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-Monovette Z)

Stabilita materiálu:      6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8 °C

Dostupnost:                 každý pracovní den

Doba odezvy:              24 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        kategorie negativní / slabě pozitivní/ pozitivní + titr

                  

Imunofixace bílkovin v moči (IFE bílkovin v moči)

Materiál:                      moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:      doobjednat lze pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 dle požadavků na vyšetření

Doba odezvy:              min. 14 dní

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze: slovní komentář

 

Imunofixace bílkovin v séru (S_M-protein (IFE))

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 dle požadavků na vyšetření

Doba odezvy:              min. 7 dní

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        slovní hodnocení

 

Imunoglobulin A v séru (S_IgA)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

2R - 10R

0,6 - 2,1

g/l

 

M,F

10R - 19R

1,0 - 4,0

g/l

 

M,F

19R - 99R

0,4 - 3,5

g/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

Imunoglobulin E v séru (S_IgE)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 pondělí až pátek

Doba odezvy:              24 hod.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 1R

< 20

kIU/l

 

M,F

1R - 5R

< 60

kIU/l

 

M,F

5R – 10R

<100

kIU/l

 

M,F

10R - 15R

< 200

kIU/l

 

M,F

15R - 99R

< 158

kIU/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

 

Imunoglobulin G v séru (S_IgG)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 1R

1,2 - 10,6

g/l

 

M,F

1R - 4R

5,2 - 16,0

g/l

 

M,F

4R - 10R

6,2 - 12,9

g/l

 

M,F

10R - 19R

8,0 - 15,6

g/l

 

M,F

19R - 99R

6,5 - 16,0

g/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

Imunoglobulin M v séru (S_IgM)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

3R - 19R

0,5 – 2,4

g/l

 

M,F

19R - 99R

0,5 - 3,0

g/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

 

Index kappa/ lambda v séru

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 dle požadavků na vyšetření

Doba odezvy:              min. 7 dní

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0R - 99R

0,31 – 1,56

mg/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

 

Interleukin 6 v séru (S_IL-6)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

< 4,4

ng/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

 

Poznámka:

Hodnota

Jednotka

Poznámka

4,4

ng/l

95. percentil dospělé zdravé populace

100

ng/l

cut-off pro bakteriální infekci

200

ng/l

cut-off pro sepsi, novorozeneckou sepsi

150 (až 400)

ng/l

cut-off pro infikovanou nekrózu (pseudocystu) pankreatu

 

INR

Viz. protrombinový čas

Kalprotektin ve stolici (F_kalprotektin)

Materiál:                      stolice

Odběr do:                   vodnatá stolice: odběr do sterilní zkumavky na moč (červený uzávěr), stolice normální konzistence: speciální odběrová zkumavka(na vyžádání na příjmu CL)

Stabilita materiálu:   vzorek uchovejte při 2 – 8 °C, do laboratoře dodejte max. 48 hod. po odběru, nelze doobjednat

Dostupnost:                 1x týdně, urgentní požadavky prosím hlaste telefonicky

na tel.: 383 314 300

Doba odezvy:              dle požadavků na vyšetření, max. 7 dní

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        cut-off (děti od 4 let, dospělí) 80 µg/g, šedá zóna 80 – 160 µg/g

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Bühlmann

kappa free v séru (S_freeKAPPA, volné lehké řetězce kappa v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 dle požadavků na vyšetření

Doba odezvy:              min. 7 dní

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

20R - 99R

6,7 – 22,4

mg/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Klíšťová encefalitida (stanovení specifických IgG a IgM protilátek )

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-

                                    Monovette Z)

Stabilita materiálu:      6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8˚C

Dostupnost:                 1 krát týdně

Doba odezvy:              v den zpracování je k dispozici výsledek

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                         po telefonické domluvě

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        slovní hodnocení

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99

anti KME IgM

neg.<0,8-1,1<poz.

Výsledek: negativní, hraniční, pozitivní + IP

 

anti KME  IgG

neg.<18-22<poz.

Výsledek: negativní, hraniční, pozitivní + číslo

 

 

index pozitivity

 

 

U/ml

možné zkřížené reakce s jinými flaviviry (West Nile virus, Dengue, žlutá zimnice)

 

Klíšťová encefalitida STATIM IgM (imunochromatografické stanovení specifických IgM protilátek)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-

                                    Monovette Z)

Stabilita materiálu:      6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8˚C

Dostupnost:                 denně 7-14

Doba odezvy:              2 hodiny

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        slovní hodnocení

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

anti KME IgM

kvalitativní výsledek-

negativní, pozitivní

 -

 

 

 

Korigované chloridy v séru – výpočet (S_korCl)

Materiál:                      srážlivá krev (pro stanovení parametrů nutných pro výpočet)

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze pouze 2 dny (omezeno stabilitou analytů nutných pro výpočet)

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

102 – 110

mmol/l

 

Poznámka: výpočet korCl = (140/S_Na+)* S_Cl-

Kortizol v séru (S_KOR)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 Po, St, Pá

Doba odezvy:              do 4 dnů

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

2M – 1R

66 - 630

nmol/l

odběr 7-9 hod.

M,F

1R -15R

69 - 630

nmol/l

odběr 7-9 hod.

M,F

15R – 18R

66 - 800

nmol/l

odběr 7-9 hod.

M,F

15R - 99R

133 - 537

nmol/l

odběr 6-10 hod.

M,F

15R - 99R

68 - 327

nmol/l

odběr 16-20 hod.

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Roche, Roche: Reference Ranges for adults and children

 

Kreatinin – ztráty močí (fU_KREA)

Materiál:                      moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 4T

4,4 - 8,8

mmol/d

 

M,F

4T - 1R

5,5 - 11,5

mmol/d

 

M,F

1R - 15R

6,0 - 16,0

mmol/d

 

F

15R - 99R

5,3 - 15,9

mmol/d

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015

Upozornění pro odběr:

Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Z lůžkových oddělení lze dodat vzorek sbírané moče po změření (objem s přesností na 10 ml, u malých dětí s přesností na 1 ml) a důkladném promíchání. Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených pro tento účel, bez konzervačních přísad. Na žádanku vyznačte přesně dobu sběru moče, u lůžkových též objem. Před vyšetřením je nevhodná dieta s vyšším obsahem bílkovin nebo větší fyzická zátěž. Moč skladujte při teplotě 4 – 8 oC.

 

Kreatinin v exudátu (Ex_KREA)

Materiál:                      punktát, drén, sonda

Odběr do:                    polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané

                                  vyšetření

 

Kreatinin v moči (U_KREA)

Materiál:                      moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

2,5 – 18,0

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015

Upozornění pro odběr:

Před vyšetřením je nevhodná dieta s vyšším obsahem bílkovin nebo větší fyzická zátěž. Přednost má vyšetření ve sbírané moči.

 

Kreatinin v séru (S_KREA)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 4D

27 - 88

μmol/l

 

M,F

4D - 1R

18 - 35

μmol/l

 

M,F

1R - 15R

27 - 62

μmol/l

 

M,F

15R - 18R

44 - 88

 

 

M

18R - 99R

64 - 104

μmol/l

 

F

18R - 99R

49 - 90

μmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015, ČSKB a Česká nefrologická společnost ČLS JEP: Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin

Krevní obraz - malý

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     onemocnění kostní dřeně, anémie, infekce

Referenční meze:        viz. jednotlivé parametry

Poznámka: Součástí vyšetření jsou leukocyty, erytrocyty, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW,trombocyty.

 

Krevní obraz + 5 pop. DIFF

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     onemocnění kostní dřeně, anémie, infekce

Referenční meze:        viz. jednotlivé parametry

Poznámka: součástí vyšetření jsou leukocyty, erytrocyty, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, trombocyty, MPW, PDW, neutrofily, eozinofily, bazofily, monocyty, lymfocyty, neutrofily-absolutní počet, eozinofily-absolutní počet, bazofily-absolutní počet, monocyty-absolutní počet, lymfocyty-absolutní počet

 

Krevní skupina AB0 Rh(D)

Materiál:                      krev

Odběr do:                   K3EDTA krev (S-Monovette 7.5ml K3 EDTA),vyšetření je možné provést i ze srážlivé krve, tj. plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení, sklo

Stabilita materiálu:      24 hod při 2-8°C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              následující pracovní den, do 1 hod jako statim

Provádí:                       krevní sklad

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     součást zkoušky kompatibility

Referenční meze:        -

 

Křížový pokus – zkouška kompatibility

Materiál:                      krev

Odběr do:                   K3EDTA krev (S-Monovette 7.5ml K3 EDTA),vyšetření je možné provést i ze srážlivé krve, tj. plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení, sklo

Stabilita materiálu:     nutno doručit ihned po odebrání, ve speciálních případech nesmí dojít k ochlazení vzorku.

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:             8 hod v rutině, statim 1 hod, tištěný výsledek je k dispozici následující pracovní den

Provádí:                       krevní sklad

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     krevní ztráty, anémie ohrožující život

Referenční meze:        -

Poznámka: Součásti testu je i screening nepravidelných protilátek a vyšetření krevní skupiny. V případě pozitivního screeningu se doba odezvy prodlužuje na dobu nutnou pro zabezpečení identifikace protilátek a výběru kompatibilního přípravku.

 

Kyselina močová – ztráty moči (fU_KMOC)

Materiál:                      moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

1,48 - 4,43

mmol/d

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

 

Kyselina močová v séru (S_KMOC)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 15R

120 - 320

μmol/l

 

M

15R - 99R

210 - 420

μmol/l

 

F

15R - 99R

150 - 350

μmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015

Upozornění pro odběr:

Zabraňte hemolýze při odběru. Nepoužívejte tenké jehly. Odběr bez manžety nebo jen s krátkým zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou není vhodné.

Laktát v plazmě (P_LAC)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    S-Monovette FE - žlutý uzávěr

Stabilita materiálu:     okamžitý transport na ledu max. 15 min. při 8 oC, nelze doobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

0,5 - 2,2

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Laktát v plné krvi (B_LAC)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   plastová kapilára s heparinem litným

plastová zkumavka Sarstedt Blood gas

Stabilita materiálu:      zpracovat do 15 minut od odběru, nelze doobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 30 min.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

0,5 - 2,2

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

 

lambda free v séru (S_freeLAMBDA, volné lehké řetězce lambda v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 dle požadavků na vyšetření

Doba odezvy:              min. 7 dní

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

20R - 99R

8,3 – 27,0

mg/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

LD v exudátu (Ex_LD, laktátdehydrogenáza v exudátu)

Materiál:                      punktát, drén, sonda

Odběr do:                    polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané

                                  vyšetření

 

LD v séru (S_LD, laktátdehydrogenáza v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 12R

3,25 - 5,80

μkat/l

 

F

12R - 16R

2,40 - 4,95

μkat/l

 

M

16R - 19R

2,20 - 5,20

μkat/l

 

F

16R - 19R

2,00 - 4,20

μkat/l

 

M,F

19R - 99R

2,00 - 4,10

μkat/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

Upozornění pro odběr:

Zabraňte hemolýze při odběru. Nepoužívejte tenké jehly. Odběr bez manžety nebo jen s krátkým zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou není vhodné.

LDL cholesterol v séru – výpočet (S_LDLV, low density lipoproteins)

Materiál:                      srážlivá krev (pro stanovení parametrů nutných pro výpočet)

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze pouze 2 dny (omezeno stabilitou analytů nutných pro výpočet)

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

3R – 5R

1,2 – 2,6

mmol/l

 

M

5R – 10R

2,4 – 3,3

mmol/l

 

F

5R – 10R

2,6 – 3,6

mmol/l

 

M

10R – 15R

2,5 – 3,1

mmol/l

 

F

10R – 15R

2,5 – 3,5

mmol/l

 

M

15R – 19R

2,4 – 3,35

mmol/l

 

F

15R – 19R

2,5 – 3,5

mmol/l

 

M, F

19R – 99R

1,2 – 3,0

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií u dětí a dospívajících vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu, Doporučení ČSKB: Sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci

Poznámka: výpočet podle Friedelwalda dle vztahu LDL CHOL = CHOL – TAG/2,2 - HDL CHOL, platnost do hodnoty TAG 4,5 mmol/l

 

 

 

Legionella pneumophila serotyp 1  a/nebo Legionella longbeachae – průkaz antigenu v moči

Materiál:                      moč

Odběr do:                    sterilní zkumavka

Stabilita materiálu:      do 2 hodin, uchování při 2-8°C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              60 minut

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        negativní

Poznámka: Při pozitivním výsledku doporučujeme, pokud je to možné doplnit vyšetření kultivací vhodného vzorku( např. sputa, BALu..a pod).

Dále zajišťujeme zaslání párového vzorku krve odebraného v rozmezí 14 dnů do NRL pro legionelly k potvrzení diagnosy.

 

Leukocyty (WBC – white blood cells)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     viz. krevní obraz

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

Při narození

9,0-30,0

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

12hod

13-38,0

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

24hod

9,4-34,0

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2d-7d

5,0-21,0

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

8d-14d

5,0-20,0

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

15d-6m

5,0-19,5

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6m-2

6,0-17,5

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2-4

5,5-17,0

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

4-6

5,0-15,5

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6-8

4,5-14,5

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

8-15

4,5-13,5

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

4,0-10,0

109/l

Dop. ČHS JEP

 

Leukocyty v punktátu

Materiál:                      blíže nespecifikovaná tekutina

Odběr do:                    plast, plast s protisrážlivou přísadou (K3EDTA, citrát)

Stabilita materiálu:      15 minut, kloubní punktát ihned dopravit do laboratoře

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     bakteriální zánět

Referenční meze:        neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané vyšetření

 

LH v séru (S_LH, lutropin v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 Po, St, Pá

Doba odezvy:              do 4 dnů

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M, F

1T – 1M

0,1 – 7,8

IU/l

 

M, F

1M – 1R

0,1 – 0,4

IU/l

 

M

1R – 5R

0,1 – 1,3

IU/l

 

M

5R – 10R

0,1 – 1,4

IU/l

 

M

10R – 13R

0,1 – 7,8

IU/l

 

M

13R – 17R

1,3 – 9,8

IU/l

 

M

17R - 99R

1,7 - 8,6

IU/l

 

F

1R – 5R

0,1 – 0,5

IU/l

 

F

5R – 10R

0,1 – 3,1

IU/l

 

F

10R – 13R

0,1 – 11,9

IU/l

 

F

13R – 17R

0,5 – 41,7

IU/l

 

F

17R – 50R

2,4 - 12,6

IU/l

folikulární fáze

F

17R – 50R

14,0 - 95,6

IU/l

ovulační fáze

F

17R – 50R

1,0 - 11,4

IU/l

luteální fáze

F

50R – 99R

7,7 - 58,5

IU/l

postmenopauza

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Roche, Roche: Reference Ranges for adults and children

 

Likvor

Materiál:                      likvor

Odběr do:                    polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:      dodat ihned po odběru, nelze doobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

METODA

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

Celková bílkovina

M,F

0 - 99R

0,15 - 0,45

g/l

statim

Albumin

M,F

0 - 99R

120 - 300

mg/l

statim

Albuminový index (QAlb)

M,F

0 - 99R

0 - 7,4

10-3

statim

Glukóza

M,F

2R - 15R

3,3 - 4,4

mmol/l

statim

 

 

15R - 99R

2,2 - 3,9

mmol/l

statim

Laktát

M,F

0 - 99R

1,1 - 2,4

mmol/l

statim

KEB

M,F

0 - 99R

28 - 38

 

statim

 

 

 

 

 

 

Jaderné elementy

M,F

0 - 99R

10

/3*106/l

statim

Erytrocyty

M,F

0 - 99R

0

106/l

statim

Poznámka:

V případě patologického počtu jaderných elementů v moku bude zhotoven cytologický preparát pro kvalitativní zhodnocení.

 

Lipáza v séru (S_LIP)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M, F

0 - 19R

0,37 – 0,80

μkat/l

 

M,F

19R - 99R

0,20 - 0,88

μkat/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

 

Lymfocyty – mikroskopicky

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     infekce, malignita, kortikoterapie, endokrinologické on.

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

Při narození

0,21-0,41

-

Dop. ČHS JEP

M,F

12hod

0,16-0,32

-

Dop. ČHS JEP

M,F

24hod

0,21-0,41

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2d-7d

0,31-0,51

-

Dop. ČHS JEP

M,F

8d-14d

0,38-0,58

-

Dop. ČHS JEP

M,F

15d-30d

0,46-0,66

-

Dop. ČHS JEP

M,F

1m-6m

0,46-0,71

-

Dop. ČHS JEP

M,F

6m-1

0,51-0,71

-

Dop. ČHS JEP

M,F

1-2

0,49-0,71

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2-4

0,40-0,69

-

Dop. ČHS JEP

M,F

4-6

0,32-0,60

-

Dop. ČHS JEP

M,F

6-8

0,29-0,52

-

Dop. ČHS JEP

M,F

8-10

0,28-0,49

-

Dop. ČHS JEP

M,F

10-15

0,25-0,48

-

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

0,20-0,45

-

Dop. ČHS JEP

 

Lymfocyty – přístrojově

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     infekce, malignita, kortikoterapie, endokrinologické on.

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

Při narození

0,1-0,41

-

Dop. ČHS JEP

M,F

12hod

0,16-0,32

-

Dop. ČHS JEP

M,F

24hod

0,21-0,41

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2d-7d

0,31-0,51

-

Dop. ČHS JEP

M,F

8d-14d

0,38-0,58

-

Dop. ČHS JEP

M,F

15d-30d

0,46-0,66

-

Dop. ČHS JEP

M,F

1m-6m

0,46-0,71

-

Dop. ČHS JEP

M,F

6m-1

0,51-0,71

-

Dop. ČHS JEP

M,F

1-2

0,49-0,71

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2-4

0,40-0,69

-

Dop. ČHS JEP

M,F

4-6

0,32-0,60

-

Dop. ČHS JEP

M,F

6-8

0,29-0,52

-

Dop. ČHS JEP

M,F

8-10

0,28-0,49

-

Dop. ČHS JEP

M,F

10-15

0,25-0,48

-

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

0,20-0,45

-

Dop. ČHS JEP

 

Lymfocyty absolutní počet

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     infekce, malignita, kortikoterapie, endokrinologické on.

Referenční meze:        ,

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

Při narození

1,9-2,3

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

12hod

2,10-12,2

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

24hod

2,0-13,9

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2d-7d

1,6-10,7

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

8d-14d

1,9-11,6

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

15d-30d

2,3-12,9

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

1m-6m

2,3-13,8

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6m-1

3,1-12,4

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

1-2

2,9-12,4

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2-4

2,2-11,7

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

4-6

1,6-9,3

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6-8

1,3-7,5

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

8-10

1,3-6,6

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

10-15

1,1-6,5

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

0,8-4,0

109/l

Dop. ČHS JEP

 

MCV (Střední objem erytrocytů)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     viz. krevní obraz

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1-3dny

95-121

fl

Dop. ČHS JEP

M,F

4dny-2t

88-126

fl

Dop. ČHS JEP

M,F

2t-1m

86-124

fl

Dop. ČHS JEP

M,F

1m-2m

85-123

fl

Dop. ČHS JEP

M,F

2m-3m

77-115

fl

Dop. ČHS JEP

M,F

3m-6m

74-108

fl

Dop. ČHS JEP

M,F

6m-2

70-86

fl

Dop. ČHS JEP

M,F

2-6

75-87

fl

Dop. ČHS JEP

M,F

6-12

77-95

fl

Dop. ČHS JEP

M

12-15

78-98

fl

Dop. ČHS JEP

F

12-15

78-102

fl

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

82-98

fl

Dop. ČHS JEP

 

MENINGITIDY –panel bakteriálních meningitid (přímý průkaz metodou PCR)  - (Haemophillus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae)

Materiál:                     likvor

Odběr do:                   sterilní odběrová zkumavka

Stabilita materiálu:      do 12 hodin od odběru., uchování až 72 hodin včetně transportu při

                                   4-10ºC), při nutnosti delšího uchování je doporučena teplota -70°C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 48 hodin, většinou do 24 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO , v případě statim sms, email

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (laboratoř PCR)

Statim:                         ANO

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        pozitivní/ negativní

 

 

MENINGITIDY –panel virových meningitid (přímý průkaz metodou PCR)  - (HSV 1, HSV 2, VZV, Enterovirus, Parechovirus)

Materiál:                     likvor

Odběr do:                   sterilní odběrová zkumavka

Stabilita materiálu:      do 12 hodin od odběru., uchování až 72 hodin včetně transportu při

                                   4-10ºC), při nutnosti delšího uchování je doporučena teplota -70°C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 48 hodin, většinou do 24 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO , v případě statim sms, email

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (laboratoř PCR)

Statim:                         ANO

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        pozitivní/ negativní

 

MENINGITIDY –panel virových patogenů (přímý průkaz metodou PCR)  - (CMV, EBV, Adenovirus, JCV, BKV))

Materiál:                     likvor

Odběr do:                   sterilní odběrová zkumavka

Stabilita materiálu:      do 12 hodin od odběru., uchování až 72 hodin včetně transportu při

                                   4-10ºC), při nutnosti delšího uchování je doporučena teplota -70°C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 48 hodin, většinou do 24 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO , v případě statim sms, email

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (laboratoř PCR)

Statim:                         ANO

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        pozitivní/ negativní

 

Methemoglobin (B_MetHB)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    kapilára s heparinem litným

                                  zkumavka s heparinem lithným (Sarstedt Blood gas)

Stabilita materiálu:      15 minut při 20 °C, 2 hod. při 4 – 8 °C, nelze doobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 30 minut

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

0,1 – 3,0

%

 

Zdroj referenčních mezí: J. Kopáč: Lékařská laboratorní diagnostika

MCH (střední množství hemoglobinu v erytrocytu)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     viz. krevní obraz

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1-3dny

31-37

pg

Dop. ČHS JEP

M,F

4dny-2m

28-40

pg

Dop. ČHS JEP

M,F

2m-3m

26-34

pg

Dop. ČHS JEP

M,F

3m-6m

25-35

pg

Dop. ČHS JEP

M,F

6m-2

23-31

pg

Dop. ČHS JEP

M,F

2-6

24-30

pg

Dop. ČHS JEP

M,F

6-12

25-33

pg

Dop. ČHS JEP

M,F

12-15

25-35

pg

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

28-34

pg

Dop. ČHS JEP

 

MCHC (střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     viz. krevní obraz

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1-3dny

290-370

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

4d-1m

280-380

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

1m-3m

290-370

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

3m-2

300-360

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2-15

310-370

g/l

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

320-360

g/l

Dop. ČHS JEP

 

Moč chemicky + sediment

Materiál:                      moč

Odběr do:                    sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:      2 hodiny při 20 oC, 4 hodiny při 2 – 8 °C, nelze doobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Chemické vyšetření moče

Detekční zóna

fyziologicky

pH

5 – 7

proteiny

0

glukóza

0

ketolátky

0

bilirubin

0

urobilinogen

0

hemoglobin

0

leukocyty

0

nitrity

negativní

 

Chemická analýza moče

analyt/jednotky

arbitrární jednotky

 

0

1

2

3

4

5

bílkovina (PRO) [g/l]

< 0,3

0,3 – 1

1 – 3

3 – 10

≥ 10

-

glukóza (GLU) [mmol/l]

< 5,6

5,6 – 14

14 – 28

28 – 111

≥ 111

-

ketolátky (KET) [mmol/l]

< 0,93

0,93 – 2,8

2,8 – 7,4

≥ 7,4

-

-

urobilinogen (UBG) [µmol/l]

< 34

34 - 68

68 - 135

135 - 202

≥ 202

-

bilirubin (BIL) [µmol/l]

< 8,6

8,6 - 17

17 - 34

≥ 34

-

-

krev (BLD) [Ery/µl]

< 20

20 - 50

50 - 250

≥ 250

-

-

leukocyty (leuko) [leuko/µl]

< 25

25 - 75

75 - 500

≥ 500

-

-

nitrity

negativní / pozitivní

pH

5 - 9

specifická hmotnost (SG)

1,016 – 1,022

 

Močový sediment přístrojově

Nález

Fyziologicky / µl

Erytrocyty

0 - 10

Leukocyty

0 - 20

Epitelie dlaždicové

0 - 10

Epitelie jiné než dlaždicové

0 - 3

Válce hyalinní

0 - 3

Válce patologické

0

Bakterie děti, muži

10

Bakterie ženy

100

Kvasinky

0 - 3

Krystaly

0 - 10

Hlen

0

 

Monocyty – mikroskopicky

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     infekce, hematologické onemocnění,

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

Při narození

0,02-0,1

-

Dop. ČHS JEP

M,F

12hod

0,01-0,09

-

Dop. ČHS JEP

M,F

24hod

0,02-0,10

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2d-14d

0,03-0,15

-

Dop. ČHS JEP

M,F

15d-30d

0,01-0,13

-

Dop. ČHS JEP

M,F

6m-6

0,01-0,09

-

Dop. ČHS JEP

M,F

6-8

0-0,09

-

Dop. ČHS JEP

M,F

8-10

0-0,08

-

Dop. ČHS JEP

M,F

10-15

0-0,09

-

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

0,02-0,10

-

Dop. ČHS JEP

 

Monocyty – přístrojově

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     infekce, hematologické onemocnění,

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

Při narození

0,02-0,1

-

Dop. ČHS JEP

M,F

12hod

0,01-0,09

-

Dop. ČHS JEP

M,F

24hod

0,02-0,10

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2d-14d

0,03-0,15

-

Dop. ČHS JEP

M,F

15d-30d

0,01-0,13

-

Dop. ČHS JEP

M,F

6m-6

0,01-0,09

-

Dop. ČHS JEP

M,F

6-8

0-0,09

-

Dop. ČHS JEP

M,F

8-10

0-0,08

-

Dop. ČHS JEP

M,F

10-15

0-0,09

 

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

0,02-0,12

-

Dop. ČHS JEP

 

Monocyty absolutní počet

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     infekce, hematologické onemocnění,

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

Při narození

0,2-0,3

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

12h

0,1-3,4

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

24h

0,2-3,4

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2d-7d

0,2-3,2

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

8d-14d

0,2-3,0

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

15d-30d

0,5-2,5

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

1m-6m

0,1-2,5

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6m-2r

0,1-1,6

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2r-4r

0,6-1,5

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

4r-6r

0,5-1,4

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6r-8r

0-1,3

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

8r-10r

0-1,1

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

10r-15r

0-1,2

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

15r-99

0,08-1,2

109/l

Dop. ČHS JEP

 

MOP (mikrobní obraz poševní)

Materiál:                      výtěr z pochvy, hrdla děložního

Odběr do:                    nátěr na podložní sklíčko, nechat zaschnout

Stabilita materiálu:      až 48 hodin při pokojové teplotě

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              1-3 dny, po telefonické domluvě možno dříve

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO v případě nálezu Trichomonas vaginalis

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        slovní hodnocení

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

F

15-99

klasifikace MOP podle Jírovec-Peter-Málek

I - normální obraz

IIa-bakteriální nehnisavý

IIb – vibriový

IIp - bakteriální polohnisavý

III - bakteriální hnisavý

IV - GO

V – trichomonádový

VI Ca – kandidový

0 - atrofický

 

 

 

 

Morbilli (spalničky) - stanovení specifických IgM a IgG protilátek

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-Monovette Z)

Stabilita materiálu:      6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8 °C

Dostupnost:                 1x týdně, kontakty do 48 hod

Doba odezvy:              v den zpracování je k dispozici výsledek

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO- pouze STATIM

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Poznámka: Osoby, které mají přítomny specifické spalničkové IgG  protilátky, jsou považovány za imunní.

V případě podezření na spalničy všechny hraniční a pozitivní vzorky ve třídě IgM zasíláme ke konfirmaci do NRL pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19.( Ve třídě IgM jsou možné zkřížené reakce s virem zarděnek, parvovirem B19, EBV a HHV6.)

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-99

anti -Morbilli IgM

neg.< 0.8-1.1 ≤ poz

 

výsledek:negativní, hraniční, pozitivní

anti-Morbilli IgG

neg.<200-275<poz

výsledek: negativní, hraniční, pozitivní

 

 

 

 

 

 

index pozitivity

 

IU/l

 

 

 

 

MPV (střední objem trombocytů)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     viz. krevní obraz

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15-99

7,8-12,8

fl

Dop. ČHS JEP

Mycobacterium tuberculosis MTB/RIF - ( přímý průkaz metodou real time PCR)

Materiál:                      sputum

Odběr do:                    do sterilní nádobky

Stabilita materiálu:      do 2 hodin. Uchování 24 hodin při  2-8 oC

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 24 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         po telefonické domluvě

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        slovní hodnocení

 

Myoglobin v séru (S_MYO)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M, Z

1 - 15

8 - 50

μg/l

 

Z

15 - 99

25 - 58

μg/l

 

M

15 - 99

28 - 72

μg/l

 

Zdroj referenčních mezí: J. Masopust: Klinická biochemie