Neisseria gonorrohoeae – (přímý průkaz metodou real time PCR v urogenitálních výtěrech, výtěrech z oka)

Materiál:                      výtěr pochva, uretra, oko

Odběr do:                   speciální odběrový transportní systém  systém ESwab –(tj.modifikovaný Amies odběrový a transportní systém pro  vzorky obsahující mj. kultivačně náročné bakterie, viry a chlamydie s tampony typu Flocked -použít k abrazi epitelu- velikostí rozlišené pro muže či ženy),

Stabilita materiálu:      do 2 hodin., uchování 24 hodin při pokojové teplotě.

Dostupnost:                 1 x týdně

Doba odezvy:              7 dní (v den zpracování je k dispozici výsledek)

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (laboratoř PCR)

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        negativní/pozitivní

 

Neutrofilní segmenty – mikroskopicky

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     infekce, hematologické onemocnění, tumory,

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

Při narození

0,51-0,71

-

Dop. ČHS JEP

M,F

12h

0,58-0,78

-

Dop. ČHS JEP

M,F

24h

0,51-0,71

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2d-7d

0,35-0,55

-

Dop. ČHS JEP

M,F

8d-14d

0,30-0,50

-

Dop. ČHS JEP

M,F

15d-30d

0,25-0,45

-

Dop. ČHS JEP

M,F

1m-6m

0,22-0,45

-

Dop. ČHS JEP

M,F

6m-1

0,21-0,42

-

Dop. ČHS JEP

M,F

1-2

0,21-0,43

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2-4

0,23-0,52

-

Dop. ČHS JEP

M,F

4-6

0,32-0,61

-

Dop. ČHS JEP

M,F

6-8

0,41-0,63

-

Dop. ČHS JEP

M,F

8-10

0,43-0,64

-

Dop. ČHS JEP

M,F

10-15

0,44-0,67

-

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

0,47-0,70

-

Dop. ČHS JEP

 

Neutrofilní tyče – mikroskopicky

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     infekce, hematologické onemocnění

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-99

0,00-0,04

-

Dop. ČHS JEP

 

Neutrofily – přístrojově

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     infekce, hematologické onemocnění, tumory,

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

Při narození

0,51-0,71

-

Dop. ČHS JEP

M,F

12h

0,58-0,78

-

Dop. ČHS JEP

M,F

24h

0,51-0,71

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2d-7d

0,35-0,55

-

Dop. ČHS JEP

M,F

8d-14d

0,30-0,50

-

Dop. ČHS JEP

M,F

15d-30d

0,25-0,45

-

Dop. ČHS JEP

M,F

1m-6m

0,22-0,45

-

Dop. ČHS JEP

M,F

6m-1

0,21-0,42

-

Dop. ČHS JEP

M,F

1-2

0,21-0,43

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2-4

0,23-0,52

-

Dop. ČHS JEP

M,F

4-6

0,32-0,61

-

Dop. ČHS JEP

M,F

6-8

0,41-0,63

-

Dop. ČHS JEP

M,F

8-10

0,43-0,64

-

Dop. ČHS JEP

M,F

10-15

0,44-0,67

-

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

0,47-0,70

-

Dop. ČHS JEP

 

Neutrofily absolutní počet

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     infekce, hematologické onemocnění, tumory,

Referenční meze:       

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

Při narození

4,6-21,0

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

12h

7,5-14,4

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

24h

4,8-24,0

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2d-7d

1,8-11,0

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

8d-14d

1,5-10,0

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

15d-30d

1,3-8,0

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

1m-6m

1,1-8,8

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6m-1

1,3-7,4

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

1-2

1,3-7,5

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2-4

1,3-8,8

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

4-6

1,6-9,5

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6-8

1,9-9,1

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

8-10

1,9-8,6

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

10-15

2,0-9,1

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

2,0-7,0

109/l

Dop. ČHS JEP

 

non-HDL cholesterol v séru – výpočet (S_nonHDL CHOL)

Materiál:                      srážlivá krev (pro stanovení parametrů nutných pro výpočet)

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze pouze 2 dny (omezeno stabilitou analytů nutných pro výpočet)

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6R

2,0 – 3,4

mmol/l

 

M,F

6R - 11R

2,0 – 3,3

mmol/l

 

M,F

11R - 16R

2,0 – 3,1

mmol/l

 

M,F

16R - 99R

2,0 – 3,8

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: doporučení ČSKB a České společnosti pro aterosklerózu

Poznámka: nonHDL_CHOL = S_CHOL – S_HDL_CHOL

 

NT-proBNP v séru (S_NT-proBNP)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

18R - 75R

< 125

ng/l

 

M, F

75R - 99R

< 450

ng/l

 

 

Odhad glomerulární filtrace z S_CysC dle CKD-EPI (eGF-CKD-CysC)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Hodnocení: Hodnota eGF CKD-EPI nižší než 1,0 ml/s/1,73 m2 je považována za patologickou. Hodnoty 1,0 až 1,5 ml/s/1,73 m2 je nutno individuálně hodnotit ve vztahu ke klinickému obrazu.

Zdroj referenčních mezí: ČSKB a Česká nefrologická společnost ČLS JEP: Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin

Odhad glomerulární filtrace z S_KREA dle CKD-EPI (eGF-CKD-KREA)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Hodnocení: Hodnota eGF CKD-EPI nižší než 1,0 ml/s/1,73 m2 je považována za patologickou. Hodnoty 1,0 až 1,5 ml/s/1,73 m2 je nutno individuálně hodnotit ve vztahu ke klinickému obrazu.

Zdroj referenčních mezí: ČSKB a Česká nefrologická společnost ČLS JEP: Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin

oGTT (orální glukózový toleranční test)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette FE - žlutý uzávěr

Stabilita materiálu:      1 hodina při 20 oC, nelze doobjednat

Dostupnost:                 po telefonické domluvě na č. 383314133

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Příprava pacienta:

3 dny před testem pacient dodržuje dietu bohatou na sacharidy (nejméně 150g/den) a normální fyzickou zátěž. Vynechat léky - pokud to je z klinického hlediska možné. Test se provádí ráno po 10 - 14 hodinách lačnění, fyzickém klidu bez alkoholu, kofeinu a nikotinu.

Provedení testu:

 Po odběru žilní krve na lačno se čeká na výsledek glykémie. Je-li glykémie vyšší než 7,0 mmol/l (u těhotných vyšší než 5,10 mmol/l) oGTT se neprovádí!

Je-li glykémie nalačno v pořádku, vypije pacient během 5 - 10 minut 75 g glukózy v 250 ml roztoku. Za 2 hodiny se provede žilní odběr. U diagnostiky gestačního diabetu se provádí navíc žilní odběr za hodinu po zátěži.

U dětí se zátěž vypočítá podle hmotnosti dítěte. Dle doporučení ČSKB z 9.12.2015 se použitá dávka glukózy pro oGTT počítá 1,75 g / kg tělesné hmotnosti do maxima 75 gramů.

 

Hodnocení testu:

Hodnotícím kritériem je koncentrace glukózy v séru dvě hodiny po zátěži.

Vyloučení diabetu

glukóza < 7,8 mmol/l

Porušená glukózová tolerance

glukóza 7,8 – 11,0 mmol/l

Diabetes mellitus

glukóza ≥ 11,1 mmol/l

 

Hodnocení u těhotných:

Vyloučení gestačního diabetu

na lačno glukóza ≤ 5,1 mmol/l

za 1 hod. glukóza ≤ 10,0 mmol/l

za 2 hod. glukóza ≤ 8,5 mmol/l

Zdroj referenčních mezí: ČSKB a Česká diabetologická společnost ČLS JEP: Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

Osmolalita – ztráty močí (fU_OSM)

Materiál:                      moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M, F

0 - 99R

500 - 1200

mmol/d

 

Zdroj referenčních mezí: Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015

Osmolalita v moči (U_OSM)

Materiál:                      moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6M

50 - 550

mmol/kg

 

M,F

6M - 1R

50 - 1160

mmol/kg

 

M,F

1R - 19R

50 - 1100

mmol/kg

 

M,F

19R - 30R

50 - 1028

mmol/kg

 

M,F

30R - 40R

50 - 970

mmol/kg

 

M,F

40R - 50R

50 - 912

mmol/kg

 

M,F

50R - 60R

50 - 854

mmol/kg

 

M,F

60R - 99R

50 - 796

mmol/kg

 

Zdroj referenčních mezí: T. Zima: Laboratorní diagnostika

Osmolalita v séru (S_OSM)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

275 - 295

mmol/kg

 

Zdroj referenčních mezí: T. Zima: Laboratorní diagnostika      

PCR (U_PCR, poměr bílkovina / kreatinin v moči)

Materiál:                      moč

Odběr do:                    sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:      6 hodin při 20 oC, nelze doobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0R - 99R

< 15

mg/mmol

 

Zdroj referenčních mezí: doporučení ČSKB a České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

PDW (distribuční šíře trombocytů)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     viz. krevní obraz

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15-99

9,0-17,0

fl

Dop. ČHS JEP

 

Progesteron v séru (S_PROG)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 Po, St, Pá

Doba odezvy:              do 4 dnů 

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

15R - 99R

0,05 – 0,15

µg/l

 

F

fertilní věk

0,06 – 0,89

µg/l

folikulární fáze

F

fertilní věk

0,12 – 12,0

µg/l

ovulační fáze

F

fertilní věk

1,83 – 23,9

µg/l

luteální fáze

F

menopauza

0,05 - 0,13

µg/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Roche, Roche: Reference Ranges for adults and children

 

Prokalcitonin v séru (S_PCT)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

3D - 99R

< 0,5

μg/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Poznámka:

< 0,5 μg/l znamená malé riziko závažné sepse nebo septického šoku

> 2,0 μg/l znamená velké riziko závažné sepse nebo septického šoku

 

Prolaktin v séru (S_PRL)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 Po, St, Pá

Doba odezvy:              do 4 dnů 

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

F

1M – 1R

0,2 – 29,9

µg/l

 

M

1M – 1R

0,3 – 28,9

µg/l

 

F

1R – 3R

1,0 – 17,1

µg/l

 

M

1R – 3R

2,3 – 13,2

µg/l

 

F

3R – 6R

1,6 – 13,1

µg/l

 

M

3R – 6R

0,8 – 16,9

µg/l

 

F

6R – 9R

0,3 – 12,9

µg/l

 

M

6R – 9R

1,9 – 11,6

µg/l

 

F

9R – 12R

1,9 – 9,6

µg/l

 

M

9R – 12R

0,9 – 12,9

µg/l

 

F

12R – 15R

3,0 – 14,4

µg/l

 

M

12R – 15R

1,6 – 16,6

µg/l

 

M

15R - 99R

4,0 - 15,2

µg/l

 

F

15R - 99R

4,8 - 23,3

µg/l

netěhotné

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Roche, Roche: Reference Ranges for adults and children

 

Protein C

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 4 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              30 dní

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 příjem vzorků

Indikace:                     hyperkoagulační stav

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1D

25-45

%

Dop. ČHS JEP

M,F

1D-28D

30-55

%

Dop. ČHS JEP

M,F

1M-6M

35-112

%

Dop. ČHS JEP

M,F

6M-1R

40-112

%

Dop. ČHS JEP

M,F

1R-6R

50-125

%

Dop. ČHS JEP

M,F

6R-11R

60-125

%

Dop. ČHS JEP

M,F

11R-16R

65-120

%

Dop. ČHS JEP

M,F

16R-18R

70-130

%

Dop. ČHS JEP

M,F

18R-99R

70-130

%

Dop. ČHS JEP

Poznámka: vyšetření je součástí souboru trombofilních markerů spolu s APC rezistenci, proteinem S a faktorem VIII. Na toto vyšetření je nutné dodat 3 zkumavky krve o objemu 3 ml. Součástí tohoto vyšetření je i screeningový soubor (Quick, APTT, trombinový čas, fibrinogen,antitrombin, D-dimery)

 

Protein S

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 4 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              30 dní

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 příjem vzorků

Indikace:                     hyperkoagulační stav

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1D

25-50

%

Dop. ČHS JEP

M,F

1D-28D

35-65

%

Dop. ČHS JEP

M,F

1M-6R

55-120

%

Dop. ČHS JEP

M,F

6R-11R

45-115

%

Dop. ČHS JEP

M,F

11R-16R

50-110

%

Dop. ČHS JEP

M,F

16R-18R

65-140

%

Dop. ČHS JEP

F

18R-99R

50-140

%

Dop. ČHS JEP

M

18R-99R

65-140

%

Dop. ČHS JEP

Poznámka: vyšetření je součástí souboru trombofilních markerů spolu s APC rezistenci, proteinem C a faktorem VIII. Na toto vyšetření je nutné dodat 3 zkumavky krve o objemu 3 ml. Součástí tohoto vyšetření je i screeningový soubor (Quick, APTT, trombinový čas, fibrinogen,antitrombin, D-dimery)

 

Protrombinový čas – INR - QUICK

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 6 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     monitorování léčby kumaríny, porucha srážení krve

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-28D

0,8-1,50

-

Quickův test-ratio

M,F

1m-6m

0,8-1,40

-

Quickův test-ratio

M,F

6m-99

0,80-1,20

-

Quickův test-ratio

Poznámka: u pacientů léčených antagonisty vitamínu K se hodnotí INR

 

Přímý antiglobulínový test

Materiál:                      krev

Odběr do:                   K3EDTA krev (S-Monovette 7.5ml K3 EDTA),vyšetření je možné provést i ze srážlivé krve, tj. plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení, sklo

Stabilita materiálu:     Nutno doručit ihned po odebrání, ve speciálních případech nesmí dojít k ochlazení vzorku.

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              následující pracovní den, do 1 hod jako statim

Provádí:                       krevní sklad

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     AIHA, potransfuzní reakce

Referenční meze:        negativní

 

PSA – podíl volné frakce výpočet (% fPSA)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny (dáno stabilitou PSA a free PSA)

Dostupnost:                 pondělí až pátek

Doba odezvy:              24 hod.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

15R - 99R

> 25

%

 

Poznámka:

Výpočet na základě znalosti koncentrace celkové a volné frakce PSA v séru. Hodnotí se poměr fPSA / PSA * 100. Poměr nad 25 % je negativní, hodnoty 10 – 25 % jsou neklasifikovatelné, poměr pod 10 % je potencionálně pozitivní.

Poměr je vhodné počítat při hodnotě celkového PSA mezi 4,0 až 10,0 mg/l (šedá zóna) do 80 let pacienta.

PSA celkový v séru (S_PSA, prostatický specifický antigen celkový)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 pondělí až pátek

Doba odezvy:              24 hod.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

0 - 50R

< 2,5

µg/l

 

M

50R - 60R

< 3,5

µg/l

 

M

60R - 70R

< 4,5

µg/l

 

M

70R - 99R

< 6,5

µg/l

 

Zdroj referenčních mezí: ČSKB, ČOS, ČSNM: Doporučení k využití nádorových markerů v klinické praxi

PSA volný v séru (fPSA, prostatický specifický antigen volný)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 pondělí až pátek

Doba odezvy:              24 hod.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

 

M

15R - 99R

< 0.82

mg/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

PTH v séru (S_PTH, parathormon v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

                                    transport na ledu

Stabilita materiálu:      30 minut při 2 oC

Dostupnost:                 pondělí až pátek

Doba odezvy:              24 hodin

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

2,0 – 9,3

pmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

QUICK

Viz. protrombinový čas

 

RDW (distribuční šíře erytrocytů)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     viz krevní obraz

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-15

11,5-14,5

%

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

10,0-15,2

%

Dop. ČHS JEP

 

RESPIRAČNÍ viry(přímý průkaz metodou RT- PCR  - panel 4 virů – SARS-CoV-2/ Influenza A/ Influenza B/ RSV)

Materiál:                     výtěr z nosohltanu

Odběr do:                   výtěrový a odběrový sterilní dacronový tampon v PE fólii a pufrovací roztok – (Corotest VTM, UTM)

Stabilita materiálu:      do 12 hodin od odběru., uchování až 72 hodin včetně transportu při

                                   4-10ºC), při nutnosti delšího uchování je doporučena teplota -70°C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 48 hodin, většinou do 24 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO , v případě statim sms, email

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (laboratoř PCR)

Statim:                         ANO

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        pozitivní/ negativní

 

RESPIRAČNÍ PATOGENY(přímý průkaz metodou PCR  - panel 10 patogenů – Adenovirus, Enterovirus, Metapneumovirus A/B, Rhinovirus, Parainfluenza 1,2,3,4,Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae,  )

Materiál:                     výtěr z nosohltanu

Odběr do:                   výtěrový a odběrový sterilní dacronový tampon v PE fólii a pufrovací roztok – (Corotest VTM, UTM)

Stabilita materiálu:      do 12 hodin od odběru., uchování až 72 hodin včetně transportu při

                                   4-10ºC), při nutnosti delšího uchování je doporučena teplota -70°C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 48 hodin, většinou do 24 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO , v případě statim sms, email

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (laboratoř PCR)

Statim:                         ANO

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        pozitivní/ negativní

 

RESPIRAČNÍ PATOGENY(přímý průkaz metodou PCR  -  atypické pneumonie  - Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila/ longbeachae, Mycoplasma pneumoniae,  )

Materiál:                     výtěr z nosohltanu

Odběr do:                   výtěrový a odběrový sterilní dacronový tampon v PE fólii a pufrovací roztok – (Corotest VTM, UTM)

Stabilita materiálu:      do 12 hodin od odběru., uchování až 72 hodin včetně transportu při

                                   4-10ºC), při nutnosti delšího uchování je doporučena teplota -70°C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 48 hodin, většinou do 24 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO , v případě statim sms, email

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (laboratoř PCR)

Statim:                         ANO

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        pozitivní/ negativní

 

Retikulocyty

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 2 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     anémie, sledování stavu krvetvorby

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1D-3D

0,0347-0,0540

-

Dop. ČHS JEP

M,F

4D-2T

0,0106-0,0237

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2T-1M

0,0106-0,0237

-

Dop. ČHS JEP

M,F

1M-2M

0,0212-0,0347

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2M-6M

0,0155-0,0270

-

Dop. ČHS JEP

M,F

6M-2

0,0099-0,0182

-

Dop. ČHS JEP

M,F

2-6

0,0082-0,0145

-

Dop. ČHS JEP

M,F

6-12

0,0098-0,0194

-

Dop. ČHS JEP

M,F

12-15

0,0090-0,0149

-

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

0,005-0,025

-

Dop. ČHS JEP

Retikulocyty – absolutní počet

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 2 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     anémie

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1D-3D

148-216

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

4D-2T

51-110

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2T-1M

51-110

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

1M-2M

52-78

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2M-6M

48-88

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6M-2

44-111

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

2-6

36-68

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

6-12

42-70

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

12-15

42-65

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

25-100

109/l

Dop. ČHS JEP

 

Retikulocyty mladá frakce IRF

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 2 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     zjištění podílu velmi mladých a středně mladých forem retikulocytů.

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

6m-5

0,09-0,24

Ratio

ED-H77

M,F

6-11

0,075-0,234

Ratio

ED-H77

F

12-17

0,065-0,267

Ratio

ED-H77

M

12-17

0,069-0,23

Ratio

ED-H77

M,F

18-99

0,02-0,165

Ratio

ED-H78

 

Retikulované trombocyty (IPF)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     trombocytopenie, posouzení koagulační aktivity trombocytů

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

0-6m

2,0-6,8

%

ED-H76

M

6m-2

1,4-3,8

%

ED-H76

M

2-6

1,1-3,6

%

ED-H76

M

6-12

1,0-4,9

%

ED-H76

M

12-18

1,6-6,1

%

ED-H76

M

18-99

1,6-7,1

%

ED-H76

F

0-6m

1,3-6,8

%

ED-H76

F

6m-2

1,4-4,5

%

ED-H76

F

2-6

1,0-3,6

%

ED-H76

F

6-12

1,0-4,7

%

ED-H76

F

12-18

1,4-6,4

%

ED-H76

F

18-99

1,6-4,9

%

ED-H76

 

RF (S_RF, revmatoidní faktor)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 °C, dobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod.

 

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        od 20 IU/ml pozitivní

 

Zdroj referenčních mezí: Sekk: Encyklopedie Laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015

Rotaviry / Adenoviry – kvalitativní průkaz antigenu

Materiál:                      malý kousek čerstvé stolice velikosti lískového ořechu

Odběr do:                    sterilní zkumavka

Stabilita materiálu:      do 2 hodin, uchování při 2-8°C po dobu maximálně dvou dnů,

                                  aniž by došlo k ovlivnění výsledku testu

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        kvalitativní hodnocení :negativní/ pozitivní

 

SARS-CoV-2(přímý průkaz metodou RT-  PCR  ve výtěru z nosohltanu)

Materiál:                      výtěr z nosohltanu

Odběr do:                   výtěrový a odběrový sterilní dacronový tampon v PE fólii a pufrovací roztok PBS v UH zkumavce- pro RT-PCR Covid-19

Stabilita materiálu:      do 2 hodin., uchování až 72 hodin při pokojové teplotě,

                                   při nutnosti delšího uchování je doporučena teplota -70°C nebo nižší

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 48 hodin, většinou do 24 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO v případě statim, jinak sms či email

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (laboratoř PCR)

Statim:                         ANO

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        pozitivní/ negativní

SARS-CoV-2(průkaz antigenu ve výtěru z nosohltanu)

Materiál:                     výtěr z nosohltanu

Odběr do:                   výtěrový a odběrový sterilní dacronový tampon v PE fólii

Stabilita materiálu:      do 2 hodin

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 30 minut,

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (laboratoř PCR)

Statim:                         ANO

Referenční meze:        pozitivní/ negativní

 

Saturace transferinu výpočet (S_SATRF)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     2 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 4M

29 - 46

%

 

M,F

4M - 1R

16 - 30

%

 

M,F

1R - 5R

7 - 44

%

 

M,F

5R - 9R

17 - 42

%

 

M

9R - 14R

2 - 40

%

 

F

9R - 14R

11-36

%

 

M,F

14R - 19R

6 - 33

%

 

M,F

19R - 99R

16 - 45

%

 

Zdroj referenčních mezí: J. Kopáč: Lékařská laboratorní diagnostika

Poznámka:

Výpočet hodnoty saturace transferinu: 100 * hodnota železa v séru / hodnota vazebné kapacity železa v séru.

 

Screening nepravidelných protilátek

Materiál:                      krev

Odběr do:                   K3EDTA krev (S-Monovette 7.5ml K3 EDTA),vyšetření je možné provést i ze srážlivé krve, tj. plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení, sklo

Stabilita materiálu:     Nutno doručit ihned po odebrání, ve speciálních případech nesmí dojít k ochlazení vzorku. V případě požadavku na vyšetření u gravidních žen je možné vzorek uschovat při 2-8°C 24 hod.

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              následující pracovní den, do 1 hod jako statim

Provádí:                       krevní sklad

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     součást předtransfuzního vyšetření, screening u gravidních žen

Referenční meze:        negativní

Poznámka: Součástí vyšetření je nepřímí antiglobulinový test a test v enzymatickém prostředí.

 

Sedimentace erytrocytů – FW

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    S-Sedivette 3,5 ml 4NC – fialový uzávěr, citrátová krev 1:4

Stabilita materiálu:      2 hod při pokojové teplotě, 4 hod při 2-8°C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Indikace:                     akutní zánět, systémové záněty, hemoblastózy

Referenční meze:       

FW za 1 hod

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

F

0-50

3-8

mm

 

M

0-50

2-5

mm

 

F

50-99

7-12

mm

 

M

50-99

3-9

mm

 

 

FW za 2 hod

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

F

0-50

9-15

mm

 

M

0-50

6-10

mm

 

F

50-99

14-28

mm

 

M

50-99

6-20

mm

 

 

 

SHBG v séru (S_SHBG, sex hormon binding globulin v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 Po, St, Pá

Doba odezvy:              do 4 dnů 

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

20R - 50R

18,3 - 54,1

nmol/l

 

M

50R - 99R

20,6 - 76,7

nmol/l

 

F

20R - 50R

32,4 - 128

nmol/l

 

F

50R - 99R

27,1 - 128

nmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Roche

Schistocyty (Schizocyty)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     DIC, mikroangiopatické hemolytické anémie

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-99

0-10

/1000ery

Dop. ČHS JEP

 

 

Sodný ion – ztráty močí (fU_Na)

Materiál:                      moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6M

1 - 10

mmol/d

 

M,F

6M - 1R

10 - 30

mmol/d

 

M,F

1R - 7R

20 - 60

mmol/d

 

M,F

7R - 14R

50 - 120

mmol/d

 

M,F

14R - 99R

100 - 260

mmol/d

 

Zdroj referenčních mezí: T. Zima: Laboratorní diagnostika

Sodný iont v séru (S_Na)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 19R

139 - 146

mmol/l

 

M,F

19R - 99R

136 – 145

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

Sodný ion v plné krvi (B_Na)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:        plastová kapilára s heparinem litným

plastová zkumavka Sarstedt Blood gas

Stabilita materiálu:      zpracovat do 15 minut od odběru, nelze doobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              do 30 min.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 19R

139 - 146

mmol/l

 

M,F

19R - 99R

136 - 145

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

 

Solubilní transferinový receptor v séru (S_sTfR)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

0,65 – 1,88

mg/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Randox

Upozornění pro odběr:

Zabraňte hemolýze při odběru. Nepoužívejte tenké jehly. Odběr bez manžety nebo jen s krátkým zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou není vhodné.

 

 

STI – panel sexuálně přenosných infekcí (přímý průkaz metodou real time PCR v urogenitálních výtěrech, a vyšetření z moči) – Chlamydia trachomatis, Neisseria gornorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum)

Materiál:                      výtěr pochva, uretra, první proud moči

Odběr do:                   speciální odběrový transportní systém  systém ESwab –(tj.modifikovaný Amies odběrový a transportní systém pro vzorky obsahující mj. kultivačně náročné bakterie, viry a chlamydie s tampony typu Flocked -použít k abrazi epitelu- velikostí rozlišené pro muže či ženy), v případě moči do sterilní zkumavky na 30ml

Stabilita materiálu:      do 12 hodin od odběru, max. 72 uchování včetně transportu –

                                    lednice 4-10ºC

Dostupnost:                 1 x týdně

Doba odezvy:              7 dní (v den zpracování je k dispozici výsledek)

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (laboratoř PCR)

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 příjem

Referenční meze:        negativní/ pozitivní

Poznámka: vyšetření touto metodou vzhledem k velké citlivosti metody je vhodné indikovat pouze u pacientů s uretritidou bez nálezu jiné etiologie a není vhodné ke sledování úspěšnosti ATB terapie pro možný záchyt i mrtvých mikroorganismů.

 

Streptococus pneumonie – průkaz antigenu v moči

Materiál:                      moč

Odběr do:                    sterilní zkumavka

Stabilita materiálu:      do 2 hodin, uchování při 2-8°C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              1 hodina

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        kvalitativní hodnocení testu: pozitivní / negativní

 

Střevní viry (noroviry, enteroviry, astroviry)- kvalitativní průkaz antigenu

Materiál:                      malý kousek čerstvé stolice velikosti lískového ořechu

Odběr do:                    sterilní zkumavka s uzávěrem, nebo kontejner s lopatičkou

Stabilita materiálu:     uchování při 2-8°C po dobu maximálně 12 hodin (stabilita vzorku 24 hodin)

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční serologie)

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        kvalitativní hodnocení testu: pozitivní/negativní

 

Syfilis ( screningové vyšetření specifických protilátek a RPR)

Materiál:                      srážlivá krev, / plasma

Odběr do:                   plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-Monovette Z) / nesrážlivá krev -plastová zkumavka+ K3EDTA

Stabilita materiálu:      6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8 °C

Dostupnost:                 1 x týdně

Doba odezvy:              v den zpracování je k dispozici výsledek

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                         po telefonické domluvě

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        negativní

Poznámka: Vyšetření musí být provedena obě dle doporučení NRL pro diagnostiku syfilis. Všechny nově pozitivní vzorky jsou zaslány ke konfirmaci do NRL pro diagnostiku syfilis.

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1R - 99R

total IgG, IgM

 

neg.<0.9-1<poz.

Výsledek:negativní / reaktivní (po konfirmaci v NRL pro diagnostiku syfilis pozitivní

 

RPR (flokulační netreponemový test)

katergorie negativní/reaktivní + titr ( po konfirmaci v NRL pro diagnostiku syfilis pozitivní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T3 volný v séru (S_FT3, trijodtyronin volný v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 pondělí až pátek

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1M – 1R

5,1 – 8,0

pmol/l

 

M,F

1R - 12R

5,1 – 7,4

pmol/l

 

M,F

12R - 21R

4,7 – 7,2

pmol/l

 

M,F

212R - 99R

3,5 – 6,5

pmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

T4 volný v séru (S_FT4, tyroxin volný v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1M – 1R

12,1 – 18,6

pmol/l

 

M,F

1R - 12R

11,1 – 18,1

pmol/l

 

M,F

12R - 21R

10,7 – 18,4

pmol/l

 

M,F

21R - 99R

11,5 – 22,7

pmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Testosteron celkový v séru (S_TEST)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 po, stř, pá

Doba odezvy:              max. do 4 dnů

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

0 - 1R

0,4 - 0,7

nmol/l

 

M

1R - 6R

0,1 - 1,1

nmol/l

 

M

6R - 12R

0,1 - 2,4

nmol/l

 

M

12R - 17R

1,0 - 38,5

nmol/l

 

M

17R - 50R

8,6 - 29,0

nmol/l

 

M

50R - 99R

6,7 - 25,7

nmol/l

 

F

17R - 50R

0,3 - 1,7

nmol/l

 

F

50R - 99R

0,1 - 1,4

nmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Roche, Roche: Reference Ranges for adults and children

Theophyllin v séru (S_THEO)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plastová zkumavka bez gelu (S-Monovette 7,5 ml – bílý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Léčebná hladina          5 – 15 mg/l (děti a dospělí)

Toxická hladina          > 20 mg/l (děti a dospělí)

 

Thyreoglobulin v séru (S_TG)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 Po, St, Pá

Doba odezvy:              do 4 dnů 

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0R - 99R

3,5 - 77,0

µg/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Roche

Titr antierytrocytárních protilátek

Materiál:                      krev

Odběr do:                   K3EDTA krev (S-Monovette 7.5ml K3 EDTA),vyšetření je možné provést i ze srážlivé krve, tj. plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení, sklo

Stabilita materiálu:     Nutno doručit ihned po odebrání, ve speciálních případech nesmí dojít k ochlazení vzorku. V případě požadavku na vyšetření u gravidních žen je možné vzorek uschovat při 2-8°C 24 hod.

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              následující pracovní den, do 1 hod jako statim

Provádí:                       krevní sklad

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     Pozitivní protilátka u gravidní ženy

Referenční meze:        slovní hodnocení

Poznámka: Součástí vyšetření je nepřímí antiglobulinový test a test v enzymatickém prostředí.

 

Transferin v séru (S_TRF)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      3 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 1R

1,7 – 3,4

g/l

 

M,F

1R - 12R

2,1 - 3,1

g/l

 

M,F

12R - 19R

2,4 - 3,6

g/l

 

M

19R - 99R

2,2 - 3,6

g/l

 

F

19R - 99R

2,5 - 3,8

g/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800                          

Triacylglyceroly v exudátu (Ex_TAG)

Materiál:                      punktát, drén, sonda

Odběr do:                    polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané

                                  vyšetření

Triacylglyceroly v séru (S_TAG)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

1R – 5R

0,63 – 1,12

mmol/l

 

F

1R – 5R

0,72 – 1,26

mmol/l

 

M

5R – 10R

0,58 – 0,96

mmol/l

 

F

5R – 10R

0,72 – 1,42

mmol/l

 

M

10R – 15R

0,58 – 0,96

mmol/l

 

F

10R – 15R

0,81 – 1,35

mmol/l

 

M

15R – 19R

0,88 – 1,61

mmol/l

 

F

15R – 19R

0,82 – 1,42

mmol/l

 

M, F

19R – 99R

0,45 – 1,70

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015, Doporučení ČSKB: Sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci

Trombinový čas

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                    S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 4 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ane

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     poruchy koagulace, dysfibrinogenémie

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-99

0,8-1,2

-

TT ratio

Trombocyty (Plt)

Materiál:                      nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:      doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                       hematologická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     viz. krevní obraz

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-15

150-450

109/l

Dop. ČHS JEP

M,F

15-99

150-400

109/l

Dop. ČHS JEP

 

Troponin I vysoce senzitivní v séru (S_hsTnI)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

15R - 99R

< 53,5

ng/l

 

F

15R - 99R

< 38,6

ng/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

TSH v séru (S_TSH, tyreotropin v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1M – 2R

0,87 – 6,15

mUI/l

 

M,F

2R – 12R

0,67 – 4,16

mUI/l

 

M,F

12R – 20R

0,48 – 4,17

mUI/l

 

M,F

20R – 99R

0,55 – 4,78

mUI/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Tularémie (stanovení protilátek proti Francisella tularensis)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-Monovette Z)

Stabilita materiálu:      6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                 každý pracovní den

Doba odezvy:              2dny

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        kategorie negativní / reaktivní + 1:20/ od 1:40 pozitivní + výše titru

                                   

 

Urea (močovina) – ztráty močí (fU_UREA)

Materiál:                      moč

Odběr do:                    sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0R - 99R

430 - 710

mmol/d

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Urea (močovina) v exudátu (Ex_UREA)

Materiál:                      punktát, drén, sonda

Odběr do:                    polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané

                                  vyšetření

 

Urea v moči (močovina v moči, U_UREA)

Materiál:                      moč

Odběr do:                    sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1R - 15R

50 - 300

mmol/l

 

M,F

15R - 99R

67 - 580

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: Sekk: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015

Urea v séru (močovina v séru, S_UREA)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 1R

1,8 – 7,2

mmol/l

 

M,F

1R - 10R

3,2 – 7,9

mmol/l

 

M

10R - 19R

3,2 – 7,1

mmol/l

 

F

10R - 19R

3,6 – 6,8

mmol/l

 

M,F

19R - 99R

3,2 – 8,2

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, Clinica Chimica Acta 490 (2019) 88 -97: Pediatric reference intervals for clinical assai on siemens Advia 1800

Ureaplasma spp. (přímý průkaz metodou real time PCR v urogenitálních výtěrech, a vyšetření z moči)

Materiál:                      výtěr pochva,uretra, ,první proud moči

Odběr do:                   speciální odběrový transportní systém  systém ESwab –(tj.modifikovaný Amies odběrový a transportní systém pro vzorky obsahující mj. kultivačně náročné bakterie, viry a chlamydie s tampony typu Flocked -použít k abrazi epitelu- velikostí rozlišené pro muže či ženy), v případě moči do sterilní zkumavky na 30ml

Stabilita materiálu:      do 2 hodin. Uchování 24 hodin při pokojové teplotě

Dostupnost:                 1 x týdně

Doba odezvy:              7 dní (v den zpracování je k dispozici výsledek)

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř (laboratoř PCR)

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 příjem

Referenční meze:        negativní/ pozitivní

Poznámka: vyšetření touto metodou vzhledem k velké citlivosti metody je vhodné indikovat pouze u pacientů s uretritidou bez nálezu jiné etiologie a není vhodné ke sledování úspěšnosti ATB terapii pro možný záchyt i mrtvých mikroorganismů.

 

Ureaplasma spp. Mycoplasma hominis (kultivace, semikvantitativní stanovení, testování citlivosti)

Materiál:                      výtěr pochva, uretra,..

Odběr do:                    do speciálních transportních půd (k dodání v mikrobiologické

                                   laboratoři))

Stabilita materiálu:      do 2 hodinuchování 24 hodin při pokojové teplotě.

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              48 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  NE

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:        negativní

 

Poznámka: toto vyšetření je případně vhodné jako kontrolní po skončené ATB terapii zaměřené na výše zmíněné mikroorganismy

 

Vancomycin v séru (S_VAN)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s aktivátorem srážení, (S-Monovette, bílý uzávěr)

Stabilita materiálu:      4 hodin při 20 oC, lze doobjednat pouze v den odběru

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Údolní koncentrace:    1.         10 - 15 mg/l

                                    2.         15 - 20 mg/l při níže uvedených:

Ø  MIC > 1 mg/l

Ø  komplikovaná S. aureus infekce

Ø  infekce v místech s horší dostupností vankomycinu

Ø  obézní, popálení pacienti

Ø  dialyzovaní pacienti

Ø  kontinuální infuze vankomycinu

Terapeutické rozmezí: 20 - 40 mg/l

Vápník – ztráty močí (fU_Ca)

Materiál:                      moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:      stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

0 - 1,50

mmol/d

 

M,F

6T - 1R

0,10 – 2,50

mmol/d

 

M,F

1R - 15R

2,0 – 4,0

mmol/d

 

M,F

15R - 99R

2,50 - 7,50

mmol/d

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, T. Zima: Laboratorní diagnostika

Vápník ionizovaný (B_iCa přímé měření, S_iCaV výpočet)

Materiál:                      krev (srážlivá i nesrážlivá dle způsobu určení)

Odběr do:                   výpočet: plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

                                    přímé měření: plastová kapilára s balancovaným heparinem litným, zkumavka s balancovaným heparinem litným (Sarstedt Blood gas)

Stabilita materiálu:      sérum (pro výpočet) 4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

                                    plná krev (přímé měření) 15 minut při 15 - 25 °C, 4 hod. při 4 – 8 °C, nelze přiobjednat

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              výpočet: 24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

                                    přímé měření: do 30 min. od příjmu materiálu

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenní meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

1,0 - 1,50

mmol/l

 

M,F

6T – 1R

0,95 – 1,50

mmol/l

 

M, F

1R – 15R

1,22 – 1,37

mmol/l

 

M,F

15R - 99R

0,13 - 1,32

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: Masopust: Klinická biochemiePoznámka:

Výpočet: ze sérové koncentrace celkového vápníku a bílkoviny.

Vápník v séru (S_Ca)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 – 1T

1,8 – 2,8

mmol/l

 

M,F

1T – 2R

2,0 - 2,9

mmol/l

 

M,F

2R - 99R

2,0 - 2,7

mmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: T. Zima: Laboratorní diagnostika

Vitamin B12 aktivní v séru (S_B12 aktivní, holotranskobalamin)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny po odběru

Dostupnost:                 pondělí až pátek

Doba odezvy:              24 hod. 

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

20R - 99R

27 - 170

pmol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Vitamin D v séru (S_VITD)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny po odběru

Dostupnost:                 pondělí - pátek

Doba odezvy:              24 hod.

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

30 - 80

µg/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens

Vyšetření erytrocytárního antigenu

Materiál:                      krev

Odběr do:                   K3EDTA krev (S-Monovette 7.5ml K3 EDTA),vyšetření je možné provést i ze srážlivé krve, tj. plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení, sklo

Stabilita materiálu:      24 hod při 2-8°C

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              následující pracovní den, do 1 hod jako statim

Provádí:                       krevní sklad

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Indikace:                     předtransfuzní vyšetření u pozitivního screeningu protilátek

Referenční meze:        -

Poznánka:                   Vyšetření zahrnuje zjištění přítomnosti resp. nepřítomnosti erytrocytárních antigénů různých krevních systémů např.: C, c, E, e, K, Cw, apod.

Vyšetření moče ve fázovém kontrastu

Materiál:                      moč

Odběr do:                    sterilní nádobky

Stabilita materiálu:      dopravit ihned po odběru

Dostupnost:                 jenom po domluvě

Doba odezvy:              1 den

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  NE

Provádí:                       laboratoř patologie

Statim:                         dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:        slovní hodnocení.

 

Vyšetření GBS (kultivační screening nosičství Streptococcus agalactiae)

Materiál:                     výtěr pochva, hrdlo děložní, kultivační screening nosičství Streptococcus agalactiae je vhodný i rektální výtěr

Odběr do:                    tampon na špejli zanořený hluboko do transportního media AMIES.  

Stabilita materiálu:      do 2 hodin, uchování 24 hodin při pokojové teplotě.

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              3 dny

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  NE

Provádí:                       mikrobiologická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Železo v séru (S_Fe)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     2 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 denně

Doba odezvy:              24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

11,0 - 36,0

umol/l

 

M,F

6T - 1R

6,0 - 28,0

umol/l

 

M,F

1R - 15R

4,0 - 24,0

umol/l

 

M

15R - 99R

11,6 - 31,3

umol/l

 

F

15R - 99R

9,0 - 30,4

umol/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Siemens, T. Zima: Laboratorní diagnostika

Upozornění pro odběr:

Zabraňte hemolýze při odběru. Nepoužívejte tenké jehly. Odběr bez manžety nebo jen s krátkým zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou není vhodné.

β-HCG v séru (S_betaHCG, hCG beta podjednotka v séru)

Materiál:                      srážlivá krev

Odběr do:                    plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:      6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                 Po, St, Pá

Doba odezvy:              do 4 dnů 

Provádí:                       biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                 ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

1R - 99R

< 2,6

IU/l

 

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Roche