Neisseria gonorrohoeae – (přímý průkaz metodou real time PCR v urogenitálních výtěrech, výtěrech z oka)

Materiál:                     výtěr pochva, uretra, oko

Odběr do:                   speciální odběrový transportní systém  systém ESwab –(tj.modifikovaný Amies odběrový a transportní systém pro  vzorky obsahující mj. kultivačně náročné bakterie, viry a chlamydie s tampony typu Flocked -použít k abrazi epitelu- velikostí rozlišené pro muže či ženy),

Stabilita materiálu:     do 2 hodin., uchování 24 hodin při pokojové teplotě.

Dostupnost:                1 x týdně

Doba odezvy:             7 dní (v den zpracování je k dispozici výsledek)

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř (laboratoř PCR)

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:        negativní/pozitivní

 

Neutrofilní segmenty – mikroskopicky

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     infekce, hematologické onemocnění, tumory,

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1d

0,58-0,78

-

 

M,F

1d-2d

0,51-0,71

-

 

M,F

2d-1t

0,35-0,55

-

 

M,F

1t-2t

0,30-0,50

-

 

M,F

2t-1m

0,25-0,45

-

 

M,F

1m-6m

0,22-0,45

-

 

M,F

6m-1

0,21-0,42

-

 

M,F

1-2

0,21-0,43

-

 

M,F

2-4

0,23-0,52

-

 

M,F

4-6

0,32-0,61

-

 

M,F

6-8

0,41-0,63

-

 

M,F

8-10

0,43-0,64

-

 

M,F

10-15

0,44-0,67

-

 

M,F

15-99

0,47-0,70

-

 

 

Neutrofilní tyče – mikroskopicky

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     infekce, hematologické onemocnění

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-99

0,00-0,04

-

 

 

Neutrofily – přístrojově

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     infekce, hematologické onemocnění, tumory,

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1d

0,58-0,78

-

 

M,F

1d-2d

0,51-0,71

-

 

M,F

2d-1t

0,35-0,55

-

 

M,F

1t-2t

0,30-0,50

-

 

M,F

2t-1m

0,25-0,45

-

 

M,F

1m-6m

0,22-0,45

-

 

M,F

6m-1

0,21-0,42

-

 

M,F

1-2

0,21-0,43

-

 

M,F

2-4

0,23-0,52

-

 

M,F

4-6

0,32-0,61

-

 

M,F

6-8

0,41-0,63

-

 

M,F

8-10

0,43-0,64

-

 

M,F

10-15

0,44-0,67

-

 

M,F

15-99

0,47-0,70

-

 

 

Neutrofily absolutní počet

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     infekce, hematologické onemocnění, tumory,

Referenční meze:       

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1d

7,5-14,4

109/l

 

M,F

1d-2d

4,8-24,0

109/l

 

M,F

2d-1t

1,8-11,0

109/l

 

M,F

1t-2t

1,5-10,0

109/l

 

M,F

2t-1m

1,3-8,0

109/l

 

M,F

1m-6m

1,1-8,8

109/l

 

M,F

6m-1

1,3-7,4

109/l

 

M,F

1-2

1,3-7,5

109/l

 

M,F

2-4

1,3-8,8

109/l

 

M,F

4-6

1,6-9,5

109/l

 

M,F

6-8

1,9-9,1

109/l

 

M,F

8-10

1,9-8,6

109/l

 

M,F

10-15

2,0-9,1

109/l

 

M,F

15-99

2,0-7,0

109/l

 

 

non-HDL cholesterol v séru – výpočet (S_nonHDL CHOL)

Materiál:                     srážlivá krev (pro stanovení parametrů nutných pro výpočet)

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze pouze 2 dny (omezeno stabilitou analytů nutných pro výpočet)

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

0,2 – 3,80

mmol/l

 

Poznámka: výpočet celkový cholesterol - HDL cholesterol

 

Odhad glomerulární filtrace z cystatinu C dle CKD-EPI (eGF-CKD-CysC)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

 

oGTT (orální glukózový toleranční test)

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette GlucoEXACT - šedý uzávěr

Stabilita materiálu:     1 hodina při 20 oC, nelze doobjednat

Dostupnost:                po telefonické domluvě na č. 383314133

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Příprava pacienta:

3 dny před testem pacient dodržuje dietu bohatou na sacharidy (nejméně 150g/den) a normální fyzickou zátěž. Vynechat léky - pokud to je z klinického hlediska možné. Test se provádí ráno po 10 - 14 hodinách lačnění, fyzickém klidu bez alkoholu, kofeinu a nikotinu.

 

Provedení testu:

 Po odběru žilní krve na lačno se čeká na výsledek glykémie. Je-li glykémie vyšší než 7,0 mmol/l (u těhotných vyšší než 5,10 mmol/l) oGTT se neprovádí!

Je-li glykémie nalačno v pořádku, vypije pacient během 5 - 10 minut 75 g glukózy v 250 ml roztoku. Za 2 hodiny se provede žilní odběr. U diagnostiky gestačního diabetu se provádí navíc žilní odběr za hodinu po zátěži.

U dětí se zátěž vypočítá podle hmotnosti dítěte. Dle doporučení ČSKB z 9.12.2015 se použitá dávka glukózy pro oGTT počítá 1,75 g / kg tělesné hmotnosti do maxima 75 gramů.

 

Hodnocení testu:

Hodnotícím kritériem je koncentrace glukózy v séru dvě hodiny po zátěži.

Vyloučení diabetu

glukóza < 7,8 mmol/l

Porušená glukózová tolerance

glukóza 7,8 – 11,0 mmol/l

Diabetes mellitus

glukóza ≥ 11,1 mmol/l

 

Hodnocení u těhotných:

Vyloučení gestačního diabetu

na lačno glukóza ≤ 5,1 mmol/l

za 1 hod. glukóza ≤ 10,0 mmol/l

za 2 hod. glukóza ≤ 8,5 mmol/l

 

Osmolalita – ztráty močí (fU_OSM)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

0 - 99R

770 - 1630

mmol/d

 

F

0 - 99R

430 - 1150

mmol/d

 

 

Osmolalita v moči (U_OSM)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6M

50 - 550

mmol/kg

 

M,F

6M - 1R

50 - 1160

mmol/kg

 

M,F

1R - 19R

50 - 1100

mmol/kg

 

M,F

19R - 30R

50 - 1028

mmol/kg

 

M,F

30R - 40R

50 - 970

mmol/kg

 

M,F

40R - 50R

50 - 912

mmol/kg

 

M,F

50R - 60R

50 - 854

mmol/kg

 

M,F

60R - 99R

50 - 796

mmol/kg

 

 

Osmolalita v séru (S_OSM)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

275 - 295

mmol/kg

 

 

Paracetamol (acetaminofen) v séru (S_PARA)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     24 hodin při 2-8 oC

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

Terapeutické rozmezí: 10 - 20 mg/l

Toxická koncentrace: 4 hod. po požití nad 150 mg/l

                                    12 hod. po požití nad 40 mg/l

 

PCR (U_PCR, poměr bílkovina / kreatinin v moči)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, nelze doobjednat

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0R - 99R

< 15

mg/mmol

 

 

PDW (distribuční šíře trombocytů)

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     viz. krevní obraz

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15-99

9,0-17,0

fl

 

 

Porfyriny v moči (průkaz)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Poznámka:

Stanovujeme ve sbírané moči za 24 hod. Sběr do plastové nádoby bez konzervačních přísad. U akutních stavů lze vyšetřit vzorek čerstvé moče.

 

Progesteron v séru (S_PROG)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                Po, St, Pá

Doba odezvy:             do 4 dnů 

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

15R - 99R

< 0,05 – 0,149

µg/l

 

F

fertilní věk

0,057 – 0,893

µg/l

folikulární fáze

F

fertilní věk

0,121 – 12,0

µg/l

ovulační fáze

F

fertilní věk

1,83 – 23,9

µg/l

luteální fáze

F

menopauza

< 0,05 - 0,126

µg/l

 

 

Prokalcitonin v séru (S_PCT)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodin při 20 oC, doobjednat 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

< 0,5

μg/l

 

Poznámka:

< 0,5 μg/l znamená malé riziko závažné sepse nebo septického šoku

> 2,0 μg/l znamená velké riziko závažné sepse nebo septického šoku

 

Prolaktin v séru (S_PRL)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                Po, St, Pá

Doba odezvy:             do 4 dnů 

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

15R - 99R

4,0 - 15,2

µg/l

 

F

fertilní věk

4,8 - 23,3

µg/l

 

F

menopauza

2,4 - 21,2

µg/l

 

 

Protein C

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 4 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             30 dní

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                příjem vzorků

Indikace:                     hyperkoagulační stav

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1D

25-45

%

 

M,F

1D-1M

30-55

%

 

M,F

1M-6M

35-112

%

 

M,F

6M-1R

40-112

%

 

M,F

1R-6R

50-125

%

 

M,F

6R-11R

60-125

%

 

M,F

11R-16R

65-130

%

 

M,F

16R-18R

70-130

%

 

M,F

18R-99R

70-130

%

 

Poznámka: vyšetření je součástí souboru trombofilních markerů spolu s APC rezistenci, proteinem S a faktorem VIII. Na toto vyšetření je nutné dodat 3 zkumavky krve o objemu 3 ml. Součástí tohoto vyšetření je i screeningový soubor (Quick, APTT, trombinový čas, fibrinogen,antitrombin, D-dimery)

 

Protein S

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 4 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             30 dní

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                příjem vzorků

Indikace:                     hyperkoagulační stav

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1D

25-50

%

 

M,F

1D-1M

35-65

%

 

M,F

1M-6R

55-120

%

 

M,F

6R-11R

45-115

%

 

M,F

11R-16R

50-110

%

 

M,F

16R-18R

65-140

%

 

F

18R-99R

50-140

%

 

M

18R-99R

65-140

%

 

Poznámka: vyšetření je součástí souboru trombofilních markerů spolu s APC rezistenci, proteinem C a faktorem VIII. Na toto vyšetření je nutné dodat 3 zkumavky krve o objemu 3 ml. Součástí tohoto vyšetření je i screeningový soubor (Quick, APTT, trombinový čas, fibrinogen,antitrombin, D-dimery)

 

Protrombinový čas – INR - QUICK

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 6 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                ano

Indikace:                     monitorování léčby kumaríny, porucha srážení krve

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-1M

0,8-1,50

-

Quickův test-ratio

M,F

1m-6m

0,8-1,40

-

Quickův test-ratio

M,F

6m-99

0,80-1,20

-

Quickův test-ratio

Poznámka: u pacientů léčených antagonisty vitamínu K se hodnotí INR

 

Přímý antiglobulínový test

Materiál:                     krev

Odběr do:                   K3EDTA krev (S-Monovette 7.5ml K3 EDTA),vyšetření je možné provést i ze srážlivé krve, tj. plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení, sklo

Stabilita materiálu:     Nutno doručit ihned po odebrání, ve speciálních případech nesmí dojít k ochlazení vzorku.

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             následující pracovní den, do 1 hod jako statim

Provádí:                      krevní sklad

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     AIHA, potransfuzní reakce

Referenční meze:        negativní

 

PSA – podíl volné frakce výpočet (% fPSA)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny (dáno stabilitou PSA a free PSA)

Dostupnost:                pondělí až pátek

Doba odezvy:             24 hod.

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

15R - 99R

> 25

%

 

Poznámka:

Výpočet na základě znalosti koncentrace celkové a volné frakce PSA v séru. Hodnotí se poměr fPSA / PSA * 100. Poměr nad 25 % je negativní, hodnoty 10 – 25 % jsou neklasifikovatelné, poměr pod 10 % je potencionálně pozitivní.

Poměr je vhodné počítat při hodnotě celkového PSA mezi 4,0 až 10,0 mg/l (šedá zóna) do 80 let pacienta.

PSA celkový v séru (S_PSA, prostatický specifický antigen celkový)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                pondělí až pátek

Doba odezvy:             24 hod.

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

15R - 50R

< 4

µg/l

 

M

50R - 60R

< 5

µg/l

 

M

60R - 70R

< 6

µg/l

 

M

>70R

< 7

µg/l

 

Poznámka:

Při hodnotě celkového PSA mezi 3,0 až 15,0 mg/l (šedá zóna) se posuzuje podíl volné frakce PSA k celkovému PSA. Poměr nad 0,25 je negativní, hodnoty 0,25-0,10 jsou neklasifikovatelné, poměr pod 0,10 je potencionálně pozitivní.

 

PSA volný v séru (fPSA, prostatický specifický antigen volný)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                pondělí až pátek

Doba odezvy:             24 hod.

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                         ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

 

M

15R - 99R

< 0.82

mg/l

 

 

PTH v séru (S_PTH, parathormon v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

                                    transport na ledu

Stabilita materiálu:     30 minut při 2 oC

Dostupnost:                pondělí až pátek

Doba odezvy:             24 hodin

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:

           

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

2,0 – 9,3

pmol/l

 

 

QUICK

Viz. protrombinový čas

 

RDW (distribuční šíře erytrocytů)

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                ano

Indikace:                     viz krevní obraz

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15-99

10,0-15,0

%

 

 

Retikulocyty

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 2 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     anémie, sledování stavu krvetvorby

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-4D

0,0347-0,0540

109/l

 

M,F

4D-2T

0,0106-0,0237

109/l

 

M,F

2T-1M

0,0106-0,0237

109/l

 

M,F

1M-2M

0,0212-0,0347

109/l

 

M,F

2M-6M

0,0155-0,0270

109/l

 

M,F

6M-2

0,0099-0,0182

109/l

 

M,F

2-6

0,0082-0,0145

109/l

 

M,F

6-12

0,0098-0,0194

109/l

 

M,F

12-15

0,0090-0,0149

109/l

 

M,F

15-99

0,005-0,025

109/l

 

Retikulocyty – absolutní počet

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 2 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     anémie

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-4D

148-216

-

 

M,F

4D-2T

51-110

-

 

M,F

2T-1M

51-110

-

 

M,F

1M-2M

52-78

-

 

M,F

2M-6M

48-88

-

 

M,F

6M-2

44-111

-

 

M,F

2-6

36-68

-

 

M,F

6-12

42-70

-

 

M,F

12-15

42-65

-

 

M,F

15-99

25-100

-

 

 

Retikulocyty mladá frakce IRF

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 2 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     zjištění podílu velmi mladých a středně mladých forem retikulocytů.

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

6m-6

0,09-0,24

Ratio

ED-H77

M,F

6-12

0,075-0,234

Ratio

ED-H77

F

12-18

0,065-0,267

Ratio

ED-H77

M

12-18

0,069-0,23

Ratio

ED-H77

ED-H77M,F

18-99

0,02-0,165

Ratio

ED-H78

 

Retikulované trombocyty (IPF)

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     trombocytopenie, posouzení koagulační aktivity trombocytů

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

F

0-6m

2,0-6,8

%

ED-H76

F

6m-2

1,4-3,8

%

ED-H76

F

2-6

1,1-3,6

%

ED-H76

F

6-12

1,0-4,9

%

ED-H76

F

12-18

1,6-6,1

%

ED-H76

M

0-6m

1,3-6,8

%

ED-H76

M

6m-2

1,4-4,5

%

ED-H76

M

2-6

1,0-3,6

%

ED-H76

M

6-12

1,0-4,7

%

ED-H76

M

12-18

1,4-6,4

%

ED-H76

M,F

18-99

1,1-6,1

%

Sysmex

 

RF latex (revmatoidní faktor)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8°C, dobjědnání do 2 dní

Dostupnost:                rutinně

Doba odezvy:             1den

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  NE

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:        od 20 mIU/ml pozitivní

 

Rotaviry / Adenoviry – kvalitativní průkaz antigenu

Materiál:                     malý kousek čerstvé stolice velikosti lískového ořechu

Odběr do:                   sterilní zkumavka

Stabilita materiálu:     do 2 hodin, uchování při 2-8°C po dobu maximálně dvou dnů,

                                  aniž by došlo k ovlivnění výsledku testu

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        kvalitativní hodnocení :negativní/ pozitivní

 

Saturace transferinu výpočet (S_SATRF)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     2 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 4M

29 - 46

%

 

M,F

4M - 1R

16 - 30

%

 

M,F

1R - 5R

7 - 44

%

 

M,F

5R - 9R

17 - 42

%

 

M

9R - 14R

2 - 40

%

 

F

9R - 14R

11-36

%

 

M,F

14R - 19R

6 - 33

%

 

M,F

19R - 99R

16 - 45

%

 

Poznámka:

Výpočet hodnoty saturace transferinu: 100 * hodnota železa v séru / hodnota vazebné kapacity železa v séru.

 

Screening nepravidelných protilátek

Materiál:                     krev

Odběr do:                   K3EDTA krev (S-Monovette 7.5ml K3 EDTA),vyšetření je možné provést i ze srážlivé krve, tj. plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení, sklo

Stabilita materiálu:     Nutno doručit ihned po odebrání, ve speciálních případech nesmí dojít k ochlazení vzorku. V případě požadavku na vyšetření u gravidních žen je možné vzorek uschovat při 2-8°C 24 hod.

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             následující pracovní den, do 1 hod jako statim

Provádí:                      krevní sklad

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     součást předtransfuzního vyšetření, screening u gravidních žen

Referenční meze:        negativní

Poznámka: Součástí vyšetření je nepřímí antiglobulinový test a test v enzymatickém prostředí.

 

Sedimentace erytrocytů – FW

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Sedivette 3,5 ml 4NC – fialový uzávěr, citrátová krev 1:4

Stabilita materiálu:     2 hod při pokojové teplotě, 4 hod při 2-8°C

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Indikace:                     akutní zánět, systémové záněty, hemoblastózy

Referenční meze:       

FW za 1 hod

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

F

0-50

3-8

mm

 

M

0-50

2-5

mm

 

F

50-99

7-12

mm

 

M

50-99

3-9

mm

 

 

FW za 2 hod

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

F

0-50

9-15

mm

 

M

0-50

6-10

mm

 

F

50-99

14-28

mm

 

M

50-99

6-20

mm

 

 

SHBG v séru (S_SHBG, sex hormon binding globulin v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                Po, St, Pá

Doba odezvy:             do 4 dnů 

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

20R - 50R

18,3 - 54,1

nmol/l

 

M

50R - 99R

20,6 - 76,7

nmol/l

 

F

20R - 50R

32,4 - 128

nmol/l

 

F

50R - 99R

27,1 - 128

nmol/l

 

 

Schizocyty (schistocyty)

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     DIC, mikroangiopatické hemolytické anémie

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-99

0-10

/1000ery

 

 

Sideroblasty

Materiál:                     nátěr kostní dřeně

Odběr do:                   nativní nátěr, popřípadě odběr do K3EDTA

Stabilita materiálu:     barvení nátěrů může být provedeno i 7 let od odběru vzorku

Dostupnost:                v pracovní dny

Doba odezvy:             7 dny

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Indikace:                     zjištěni stavu zásoby železa v kostní dřeni a efektivity erytropoézy, MDS

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

18R-99R

20-60

%

 

 

Sideroblasty prstenčité

Materiál:                     nátěr kostní dřeně

Odběr do:                   nativní nátěr, popřípadě odběr do K3EDTA

Stabilita materiálu:     barvení nátěrů může být provedeno i 7 let od odběru vzorku

Dostupnost:                v pracovní dny

Doba odezvy:             7 dny

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Indikace:                     zjištěni stavu zásoby železa v kostní dřeni a efektivity erytropoézy, MDS

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

0-99R

0

%

 

 

Siderocyty

Materiál:                     nátěr kostní dřeně

Odběr do:                   nativní nátěr, popřípadě odběr do K3EDTA

Stabilita materiálu:     barvení nátěrů může být provedeno i 7 let od odběru vzorku

Dostupnost:                v pracovní dny

Doba odezvy:             7 dny

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Indikace:                     zjištěni stavu zásoby železa v kostní dřeni a efektivity erytropoézy, MDS

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

18R-99R

1-3

na 1000 erytrocytů

 

Skóre alkalické fosfatázy

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Indikace:                     Chronická myelocytární leukémie, polycytémie vera, infekce

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M, Ž

15 – 99

12 – 100

-

 

 

Sodný ion – ztráty močí (fU_Na)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6M

1 - 10

mmol/d

 

M,F

6M - 1R

10 - 30

mmol/d

 

M,F

1R - 7R

20 - 60

mmol/d

 

M,F

7R - 14R

50 - 120

mmol/d

 

M,F

14R - 99R

100 - 260

mmol/d

 

 

Sodný ion v moči (U_Na)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 1M

1 - 17

mmol/l

 

M,F

1M - 15R

17 - 180

mmol/l

 

M,F

15R - 99R

40 - 220

mmol/l

 

Upozornění pro odběr:

Přednost má stanovení ve sbírané moči. V nesbírané moči lze stanovit frakční exkreci Na.

 

Sodný ion v séru (S_Na)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

133 - 146

mmol/l

 

M,F

6T - 15R

138 - 145

mmol/l

 

M,F

15R - 99R

132 - 146

mmol/l

 

 

Streptococus pneumonie – průkaz  antigenu v moči

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka

Stabilita materiálu:     do 2 hodin, uchování při 2-8°C

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             1 hodina

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        kvalitativní hodnocení testu : pozitivní / negativní

 

Střevní viry (noroviry, enteroviry, astroviry)- kvalitativní průkaz antigenu

Materiál:                     malý kousek čerstvé stolice velikosti lískového ořechu

Odběr do:                   sterilní zkumavka s uzávěrem, nebo kontejner s lopatičkou

Stabilita materiálu:     uchování při 2-8°C po dobu maximálně 12 hodin (stabilita vzorku 24 hodin)

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř (infekční serologie)

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        kvalitativní hodnocení testu : pozitivní/negativní

 

Syfilis – TPPA (dříve TPHA) - stanovení protilátek proti Treponema pallidum metodou pasivní aglutinace

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-Monovette Z)

Stabilita materiálu:     6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8 °C

Dostupnost:                1 x týdně

Doba odezvy:             v den zpracování je k dispozici výsledek

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:        kategorie negativní / pozitivní, v případě reaktivity komentář + výše titru

Poznámka:  Všechny nově pozitivní vzorky jsou zaslány ke konfirmaci do NRL.Tímto testem se takévyšetřují vzorky pozitivní v obou screeningových testech (ELISA a RPR). Onemocnění na základě zákona č.258/2000Sb. náleží mezi povinně hlášené choroby.

Vyšetření není vhodné ke sledování úspěšnosti léčby.

 

Syfilis ( screningové vyšetření ELISA a RPR)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-Monovette Z)

Stabilita materiálu:     6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8 °C

Dostupnost:                1 x týdně

Doba odezvy:             v den zpracování je k dispozici výsledek

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO Provádí:              mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                        po telefonické domluvě

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:        negativní

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1R - 99R

ELISA total IgG, IgM

kategorie pozitivní/negativní

 

RPR (flokulační netreponemový test)

katergorie negativní/pozitivní (reaktivní)

u pozitivity výše titru

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Vyšetření musí být provedena obě dle doporučení NRL pro syfilis. Všechny nově pozitivní vzorky jsou zaslány ke konfirmaci do NRL.

 

T3 volný v séru (S_FT3, trijodtyronin volný v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                pondělí až pátek

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

 

M,F

1M – 1R

5,1 – 8,0

pmol/l

 

 

M,F

1R - 12R

5,1 – 7,4

pmol/l

 

 

M,F

12R - 21R

4,7 – 7,2

pmol/l

 

 

 

M,F

212R - 99R

3,5 – 6,5

pmol/l

 

 

T4 volný v séru (S_FT4, tyroxin volný v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                pondělí až pátek

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1M – 1R

12,1 – 18,6

pmol/l

 

M,F

1R - 12R

11,1 – 18,1

pmol/l

 

M,F

12R - 21R

10,7 – 18,4

pmol/l

 

M,F

21R - 99R

11,5 – 22,7

pmol/l

 

 

Testosteron celkový v séru (S_TEST)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                min. 1krát týdně (po telefonické domluvě lze provést dříve)

Doba odezvy:             max. 7 dnů 

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

0 - 1R

0,4 - 0,7

nmol/l

 

M

1R - 6R

0,1 - 1,1

nmol/l

 

M

6R - 12R

0,1 - 2,4

nmol/l

 

M

12R - 17R

1,0 - 38,5

nmol/l

 

M

17R - 50R

8,6 - 29,0

nmol/l

 

M

50R - 99R

6,7 - 25,7

nmol/l

 

F

17R - 50R

0,3 - 1,7

nmol/l

 

F

50R - 99R

0,1 - 1,4

nmol/l

 

 

Theophyllin v séru (S_THEO)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Léčebná hladina                     5 – 15 mg/l (děti a dospělí)

Toxická hladina                     > 20 mg/l (děti a dospělí)

 

Thyreoglobulin v séru (S_TG)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                Po, St, Pá

Doba odezvy:             do 4 dnů 

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0R - 99R

3,5 - 77,0

µg/l

 

 

Titr antierytrocytárních protilátek

Materiál:                     krev

Odběr do:                   K3EDTA krev (S-Monovette 7.5ml K3 EDTA),vyšetření je možné provést i ze srážlivé krve, tj. plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení, sklo

Stabilita materiálu:     Nutno doručit ihned po odebrání, ve speciálních případech nesmí dojít k ochlazení vzorku. V případě požadavku na vyšetření u gravidních žen je možné vzorek uschovat při 2-8°C 24 hod.

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             následující pracovní den, do 1 hod jako statim

Provádí:                      krevní sklad

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     Pozitivní protilátka u gravidní ženy

Referenční meze:        slovní hodnocení

Poznámka: Součástí vyšetření je nepřímí antiglobulinový test a test v enzymatickém prostředí.

 

 

Transferin v séru (S_TRF)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     3 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1R - 15R

1,6 - 3,7

g/l

 

M

15R - 99R

2,2 - 3,6

g/l

 

F

15R - 99R

2,5 - 3,8

g/l

 

 

Triacylglyceroly v exudátu (Ex_TAG)

Materiál:                     punktát, drén, sonda

Odběr do:                   polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané

                                  vyšetření

Triacylglyceroly v séru (S_TAG)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

3R - 5R

0,30 - 1,00

mmol/l

 

M,F

5R - 10R

0,30 - 0,70

mmol/l

 

M,F

10R - 15R

0,30 - 0,80

mmol/l

 

M,F

15R - 99R

0,45 - 1,70

mmol/l

 

 

 

Trombinový čas

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette 9NC – zelený uzávěr, citrátová krev 1:9

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku i plazmy 4 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ane

Pohotovost:                ano

Indikace:                     poruchy koagulace, dysfibrinogenémie

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-99

0,8-1,2

s

TT ratio

 

Trombocyty (Plt)

Materiál:                     nesrážlivá krev

Odběr do:                   S-Monovette K3E – růžový uzávěr, K3EDTA krev, Microvette CB 200 K3E

Stabilita materiálu:     doba transportu do 2 h, stabilita primárního vzorku 5 h

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod v rutině, do 1 hod jako statim

Provádí:                      hematologická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     viz. krevní obraz

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0-15

150-450

109/l

 

M,F

15-99

150-400

109/l

 

 

Troponin T ultrasenzitivní v séru (S_uTnT)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

 

Stabilita materiálu:     6 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 1 den

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 99R

< 14

ng/l

 

 

TSH v séru (S_TSH, tyreotropin v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                pondělí až pátek

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

2R – 12R

0,64 – 6,27

mUI/l

 

M,F

12R – 18R

0,51 – 4,94

mUI/l

 

M,F

18R - 99R

0,55 – 4,78

mUI/l

 

 

Tularémie (stanovení protilátek proti Francisella tularensis)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast, plast s aktivátorem srážení, sklo (S-Monovette Z-Gel, S-Monovette Z)

Stabilita materiálu:     6 hodin při pokojové teplotě, až 48 hodin při 2-8°C

Dostupnost:                každý pracovní den

Doba odezvy:             2dny

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř (infekční sérologie)

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:        kategorie negativní / pozitivní + výše titru

                                    hranice pozitivity je 1:40

 

Urea (močovina) – ztráty močí (fU_UREA)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

 

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 1T

2,5 – 3,3

mmol/d

 

M,F

1T - 8T

10 - 17

mmol/d

 

M,F

8T - 1R

33 - 67

mmol/d

 

M,F

1R - 15R

67 - 333

mmol/d

 

M,F

15R - 99R

67 - 580

mmol/d

 

 

Urea (močovina) v exudátu (Ex_UREA)

Materiál:                     punktát, drén, sonda

Odběr do:                   polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        neudáno – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané

                                  vyšetření

 

Urea v moči (močovina v moči, U_UREA)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

1R - 15R

50 - 300

mmol/l

 

M,F

15R - 99R

67 - 580

mmol/l

 

 

Urea v séru (močovina v séru, S_UREA)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ano

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

1,7 - 5,0

mmol/l

 

M,F

6T - 1R

1,4 - 5,4

mmol/l

 

M,F

1R - 15R

1,8 - 6,7

mmol/l

 

M,F

15R - 99R

3,2 – 8,2

mmol/l

 

 

Ureaplasma spp. (přímý průkaz metodou real time PCR v urogenitálních výtěrech, a vyšetření z moči)

Materiál:                     výtěr pochva,uretra, ,první proud moči

Odběr do:                   speciální odběrový transportní systém  systém ESwab –(tj.modifikovaný Amies odběrový a transportní systém pro vzorky obsahující mj. kultivačně náročné bakterie, viry a chlamydie s tampony typu Flocked -použít k abrazi epitelu- velikostí rozlišené pro muže či ženy), v případě moči do sterilní zkumavky na 30ml

Stabilita materiálu:     do 2 hodin. Uchování 24 hodin při pokojové teplotě

Dostupnost:                1 x týdně

Doba odezvy:             7 dní (v den zpracování je k dispozici výsledek)

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  ANO

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř (laboratoř PCR)

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                příjem

Referenční meze:      negativní/ pozitivní

Poznámka: vyšetření touto metodou vzhledem k velké citlivosti metody je vhodné indikovat pouze u pacientů s uretritidou bez nálezu jiné etiologie a není vhodné ke sledování úspěšnosti ATB terapii pro možný záchyt i mrtvých mikroorganismů.

 

Ureaplasma spp. Mycoplasma hominis (kultivace, semikvantitativní stanovení, testování citlivosti)

Materiál:                     výtěr pochva, uretra,..

Odběr do:                   do speciálních transportních půd (k dodání v mikrobiologické

                                   laboratoři))

Stabilita materiálu:     do 2 hodinuchování 24 hodin při pokojové teplotě.

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             48 hodin

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  NE

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:        negativní

 

Poznámka: toto vyšetření je případně vhodné jako kontrolní po skončené ATB terapii zaměřené na výše zmíněné mikroorganismy

 

Vancomycin v séru (S_VAN)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodin při 20 oC, nelze doobjednat

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Údolní koncentrace:   1.         10 - 15 mg/l

                                    2.         15 - 20 mg/l při níže uvedených:

Ø  MIC > 1 mg/l

Ø  komplikovaná S. aureus infekce

Ø  infekce v místech s horší dostupností vankomycinu

Ø  obézní, popálení pacienti

Ø  dialyzovaní pacienti

Ø  kontinuální infuze vankomycinu

 

Vápník – ztráty močí (fU_Ca)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sbíraná moč: plastová sběrná láhev, bez konzervace

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 4T

0,50 - 2,50

mmol/d

 

M,F

4T - 15R

1,50 - 4,00

mmol/d

 

M,F

15R - 99R

2,50 - 7,50

mmol/d

 

 

Vápník ionizovaný (B_iCa přímé měření, S_iCaV výpočet)

Materiál:                     krev (srážlivá i nesrážlivá dle způsobu určení)

Odběr do:                   výpočet: plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

                                    přímé měření: plná krev odebraná do heparinu (zkumavka s oranžovým uzávěrem nebo kapilára pro vyšetření ABR)

Stabilita materiálu:     sérum (pro výpočet) 4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

                                    plná krev (přímé měření) zpracovat do 15 minut od odběru, nelze přiobjednat

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             výpočet: 24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

                                    přímé měření: do 30 min. od příjmu materiálu

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenní meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

1,0 - 1,50

mmol/l

 

M,F

6T – 1R

0,95 – 1,50

mmol/l

 

M, F

1R – 15R

1,22 – 1,37

mmol/l

 

M,F

15R - 99R

0,13 - 1,32

mmol/l

 

 

Poznámka:

Výpočet: ze sérové koncentrace celkového vápníku a bílkoviny.

 

Vápník v moči (U_Ca)

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sterilní zkumavka 10ml

Stabilita materiálu:     stanovení prováděno pouze v den příjmu vzorku

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

0,50 - 2,50

mmol/l

 

M,F

6T - 15R

0,50 - 4,00

mmol/l

 

M,F

15R - 99R

0,60 - 5,50

mmol/l

 

Upozornění pro odběr:

Přednost má stanovení ve sbírané moči.

 

Vápník v séru (S_Ca)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     4 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

1,90 - 2,70

mmol/l

 

M,F

6T - 15R

2,20 - 2,84

mmol/l

 

M,F

15R - 99R

2,18 - 2,70

mmol/l

 

 

Vazebná kapacita železa v séru (S_FeVK)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     2 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

4T - 1R

17,9 - 71,6

μmol/l

 

M,F

1R - 99R

44,8 – 76,1

μmol/l

 

 

Vitamin B12 aktivní v séru (S_B12 aktivní, holotranskobalamin)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny po odběru

Dostupnost:                Po, St, Pá

Doba odezvy:             do 4 dnů 

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

20R - 99R

37,5 - 188

pmol/l

 

 

Vitamin D v séru (S_VITD)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     8 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny po odběru

Dostupnost:                Po, St, Pá

Doba odezvy:             do 4 dnů 

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

15R - 99R

30 - 80

µg/l

 

 

Vyšetření erytrocytárního antigénu

Materiál:                     krev

Odběr do:                   K3EDTA krev (S-Monovette 7.5ml K3 EDTA),vyšetření je možné provést i ze srážlivé krve, tj. plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení, sklo

Stabilita materiálu:     24 hod při 2-8°C

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             následující pracovní den, do 1 hod jako statim

Provádí:                      krevní sklad

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Indikace:                     předtransfuzní vyšetření u pozitivního screeningu protilátek

Referenční meze:        -

Poznánka:                   Vyšetření zahrnuje zjištění přítomnosti resp. nepřítomnosti erytrocytárních antigénů různých krevních systémů např.: C, c, E, e, K, Cw, apod.

Vyšetření moče ve fázovém kontrastu

Materiál:                     moč

Odběr do:                   sterilní nádobky

Stabilita materiálu:     dopravit ihned po odběru

Dostupnost:                jenom po domluvě

Doba odezvy:             1 den

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  NE

Provádí:                      laboratoř patologie

Statim:                        dle domluvy

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:        slovní hodnocení.

 

Vyšetření na GBS (kultivační screening nosičství Streptococcus agalactiae)

Materiál:                     výtěr pochva, hrdlo děložní, kultivační screening nosičství Streptococcus agalactiae je vhodný i rektální výtěr

Odběr do:                   tampon na špejli zanořený hluboko do transportního media AMIES.  

Stabilita materiálu:     do 2 hodin, uchování 24 hodin při pokojové teplotě.

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             3 dny

Telefonické hlášení pozitivního výsledku:  NE

Provádí:                      mikrobiologická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Železo v séru (S_Fe)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     2 hodiny při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                denně

Doba odezvy:             24 hod. v rutině, do 1 hod. jako statim

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ano

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ano

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M,F

0 - 6T

17,9 - 44,7

umol/l

 

M,F

6T - 1R

7,2 - 17,9

umol/l

 

M,F

1R - 15R

9,0 - 21,5

umol/l

 

M

15R - 99R

11,6 - 31,3

umol/l

 

F

15R - 99R

9,0 - 30,4

umol/l

 

 

 

β-HCG v séru (S_betaHCG, hCG beta podjednotka v séru)

Materiál:                     srážlivá krev

Odběr do:                   plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z – Gel, hnědý uzávěr)

Stabilita materiálu:     6 hodin při 20 oC, doobjednat lze 2 dny

Dostupnost:                Po, St, Pá

Doba odezvy:             do 4 dnů 

Provádí:                      biochemická laboratoř

Statim:                        ne

Vitální indikace:         ne

Pohotovost:                ne

Referenční meze:       

Sex

Věk

Referenční meze

Jednotky

Poznámka

M

1R - 99R

< 2,6

IU/l