Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická otevírá na svém detašovaném pracovišti ve Strakonicích studijní obor Praktická sestra. Výuka bude probíhat na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice. Bližší informace o studiu naleznete zde.