„Slova jsou příčinou nedorozumění.“ Saint-Exupery: Malý princ

V měsících březnu a dubnu letošního roku proběhl ve třech částech „Základní výcvik v mediaci ve zdravotnictví“ pořádaný Asociací ombudsmanů ve zdravotnictví ČR, z.s. a vedený zkušenou lektorkou a zapsanou mediátorkou doc. PhDr. Lenkou Holou, Ph.D. Prvních 11 absolventů tohoto kurzu, mezi nimiž je i ombudsmanka strakonické nemocnice JUDr. Alena Hanáčková, se nejprve teoreticky a pak i prakticky seznamovalo s mediací jako mimosoudním způsobem řešení sporů a konfliktů v oblasti zdravotnictví. „Konflikty jsou přirozenou součástí lidského života a mají i svá pozitiva. Mediaci v některých případech považuji za vhodnou formu řešení konfliktů, protože její účastníci nejsou soupeři, ale partneři, hledání vzájemně přijatelného řešení vychází z potřeb a zájmů účastníků mediačního jednání. Mediace stojí na principu dobrovolnosti, důvěrnosti a nestrannosti. Z dosavadní praxe mediací v ČR i v zahraničí je zřejmé, že tento způsob řešení sporů je ve srovnání se soudním řízením rychlejší a levnější a nalezené řešení akceptovatelnější pro obě strany.“ vysvětlila JUDr. Hanáčková. Přejeme si, aby naše nemocnice měla co nejméně sporů a konfliktů a pokud už se vyskytnou, aby se je dařilo s přispěním mediačních technik řešit ku prospěchů pacientů i zdravotníků. „Cílem a přáním nemocničních ombudsmanů je, abychom dokázali pacientům zprostředkovat to, co potřebují a na co mají právo, ale také vysvětlit, v čem se mýlí nebo na co nárok nemají, a to tak, aby odcházeli s vědomím, že se k nim nemocnice chová fér, i když nedosáhli toho, co původně chtěli,“ doplnila JUDr. Hanáčková.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top