Z důvodu zvyšujícího se počtu pozitivně testovaných osob na onemocnění covid-19 žádá Nemocnice Strakonice, a.s. příchozí na vyšetření o ohleduplnost a dodržování epidemiologických pravidel.
• při vstupu do budov Nemocnice Strakonice proveďte dezinfekci rukou
• dodržujte objednací časy a snažte se tak omezit pobyt v čekárně na minimum
• pokud na sobě pociťujete příznaky respiračního onemocnění, použijte ochranu dýchacích cest (respirátor třídy FFP2)

Pravidla pro návštěvy u pacientů na lůžkových odděleních:
• před vstupem na oddělení proveďte dezinfekci rukou
• při kontaktu s pacientem použijte ochranu dýchacích cest (respirátor třídy FFP2)
• omezte délku návštěvy maximálně na 20 minut a nejvíce 2 osoby u lůžka
• návštěva je zakázaná v případě, že máte příznaky respiračního onemocnění

Žádáme pacienty a návštěvy, aby se řídili pokyny zaměstnanců nemocnice. Zdravotnický personál jednotlivých oddělení a odborných ambulancí může režim návštěv a epidemiologických opatření upravit s ohledem na aktuální chod pracoviště.

Opatření platí od 22.7.2022
Podle dalšího vývoje epidemické situace se mohou přijatá opatření měnit. O případné změně budeme informovat na webových stránkách a facebookovém profilu Nemocnice Strakonice, a.s.

Tento týden začíná přeočkování tzv. čtvrtou dávkou vakcíny proti nemoci Covid.19. Primárně je určeno pro osoby nad 60 let a dále chronicky nemocné pacienty ve věku 18-59 let. Ostatní osoby starší 18 let, bez zdravotních komplikací, by se měly očkovat až v druhé polovině srpna. Přeočkovává se vakcínami Spikevax (Moderna) a Comirnaty (Pfizer) a na přeočkování mohou přijít osoby, které byly primárně očkované vakcínami Pfizer, Moderna, Astra Zeneca a Janssen, nikoliv Novavax.
Zatím lze využít pouze očkování bez registrace. V Očkovacím centru ve Strakonicích budeme tento týden očkovat ve čtvrtek 21. července od 8:00 do 12:00 hodin a v pátek 22. července v časech od 14:00 do 15:00 a od 16:00 do 17:00 hodin. Očkovací centrum ve Strakonicích je stále v prvním patře nad nemocniční lékárnou. Další termíny očkování budou zveřejněny na webu a facebooku Nemocnice Strakonice, a.s.

 

Plně vybavená převozová sanitka z Nemocnice Strakonice, a.s., bude pomáhat na východě Ukrajiny. Po částečné obnově vozového parku si nemocnice mohla dovolit jednu starší sanitku věnovat. Vyšla tak vstříc žádosti lékařky Halyny Semenkiv, která se na nemocnici obrátila s dotazem, zda by bylo možné nějaký starší sanitní vůz odkoupit. „Díky nedávné obnově našeho vozového parku jsme se v představenstvu strakonické nemocnice rozhodli, že tuto sanitku nyní nepotřebujeme a můžeme učinit dar v hodnotě 125 900 Kč. Věříme, že na Ukrajině ještě udělá užitek a dobře poslouží, kde má,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala k sanitce, která je schopná najednou transportovat dva ležící a čtyři sedící pacienty.
Nemocnice vůz zdarma věnovala zubní lékařce Halyně Semenkiv, která má už několik let společně s manželem Oleksandrem Semenkiv stomatologickou praxi ve Volyni. Od začátku válečného konfliktu se snaží své rodné zemi pomáhat. „Děláme, co je v našich silách. Posíláme humanitární a finanční pomoc. Ale také víme, že lidé umírají, protože se nemají jak dostat do nemocnice, k pomoci. Tahle sanitka může někomu na Ukrajině zachránit život,“ řekla dojatá lékařka Semenkiv, která doplnila, že na dva tisíce kilometrů vzdáleném místě určení by sanitka měla být zhruba do týdne. Peníze, které měli na sanitku připravené, použijí manželé na nákup další humanitární pomoci.

Dětské oddělení strakonické nemocnice se na větší část letních prázdnin přestěhuje z pavilonu N.O.R.D. do pavilonu operačních oborů. Důvodem je plánovaná rekonstrukce centrální chodby lůžkové části dětského oddělení. V pavilonu operační oborů najdou dětští pacienti, jejich lékaři a zdravotnický personál zázemí na stanici chirurgie 1. Tam začne dětské oddělení fungovat v pátek 8. července a zůstane pravděpodobně až do druhé poloviny srpna.
Rekonstrukce chodby lůžkové části dětského oddělení byla naplánována na léto, kdy bývá méně hospitalizovaných pacientů. Provoz odborných dětských ambulancí v přízemí pavilonu N.O.R.D. zůstane zachován. Dětská pohotovost (LSPP – lékařská služby první pomoci) bude o prázdninách v provozu také v pavilonu N.O.R.D., a to o víkendech od 8 do 16 hodin. V ostatní dny bude dětská akutní ambulance fungovat na dočasném lůžkovém dětském oddělení, tedy na chirurgii 1.
Během léta budou na dětském oddělení v pavilonu N.O.R.D. vyměněna podlahová krytina, stropní podhledy, zrekonstruována elektroinstalace a instalována nová úsporná led svítidla. Plánované náklady jsou 2 miliony korun. Jeden milion získala nemocnice od Nadačního fondu Kapka naděje, zbytek bude hradit se svých zdrojů.

Neurologické oddělení strakonické nemocnice má letité zkušenosti se specializovanou péčí o pacienty s Parkinsonovou nemocí a dalšími tzv. neurodegenerativními chorobami. Péče o ně se díky moderní farmakoterapii výrazně posunula dopředu. Těmto pacientům je určena specializovaná poradna pod vedením primáře MUDr. Pavla Houšky. Některým z nich je také aplikován botulotoxin v rámci terapie zejména dystonických poruch. Dlouhodobě pracoviště spolupracuje s Centrem extrapyramidových onemocnění Neurologické kliniky 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tam jsou někteří pacient, u kterých je komplikovaná diagnostika jejich onemocnění, odesíláni na další vyšetření, nebo je s tímto pracovištěm jejich stav konzultován. V rámci této spolupráce navštěvuje strakonickou neurologii zhruba jednou ročně profesor MUDr. Jan Roth, CSc., který vyšetří vždy několik pacientů s komplikovanou diagnózou a předá cenné rady a doporučení. Tato návštěva se naposledy uskutečnila 15. června 2022 a byla přínosem nejen pro pacienty, ale z odborného hlediska i pro lékaře strakonické neurologie.

Lidé trpící migrénou, kterých je v Česku okolo milionu1, mohou přijít zdarma konzultovat svůj stav se specialisty. Brány čtyř specializovaných center pro léčbu bolestí hlavy se letos otevřou všem lidem trpícím tímto onemocněním. Do osvětové akce se v červnu zapojí i Nemocnice Strakonice. Cílem je zlepšit povědomí o specializované péči a nabídnout možnost individuální konzultace s odborníkem z centra. Součástí akce bude představení pacientské organizace Migréna-help. Ta dlouhodobě upozorňuje na to, jak zásadní negativní vliv má migréna na životy lidí – a péče specializovaného odborníka to může změnit.
První specializované centrum otevřelo své dveře pro lidi s migrénou 15. 6. 2022 ve FN Motol v Praze. Následovat bude centrum v Nemocnici Strakonice, a to 22. 6. 2022 v 15:00. Na podzim se ve druhé vlně zapojí Krajská nemocnice Liberec a Nemocnice České Budějovice. Účastníci mohou po seznámení s odborníky využít také osobní konzultaci – zdarma a bez předchozího objednání. Běžně se lidé s migrénou dostanou do centra pouze na doporučení svých neurologů.
„Dny otevřených center jsou příležitostí, jak probrat své potíže s odborníky, kteří se specializují na nejtěžší případy migrény. Máme k dispozici nové možnosti léčby pro pacienty se závažným průběhem onemocnění, u kterých dosavadní terapie nefungovala. Chceme dát lidem s migrénou příležitost probrat svoje onemocnění v pohodové atmosféře. Na akci se představí také pacientská organizace a psycholog,” říká MUDr. Lucie Pokorná, neuroložka ze specializovaného centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy Nemocnice Strakonice.

Druhé centrum otevře své dveře 22. 6. 2022 v 15:00 v Nemocnici Strakonice
Den otevřeného centra proběhne v Nemocnici Strakonice (Radomyšlská 336, Strakonice) v prvním patře hlavní budovy vrátnice na oddělení vzdělávání. Akce odstartuje v 15:00 představením lékařky, která vysvětlí, jak funguje péče ve specializovaném centru. Pokračovat bude seznámením s aktivitami pacientské organizace Migréna-Help a tipy psychologa, jak mluvit o migréně s blízkými. Na závěr si mohou účastníci popovídat v bezpečném prostředí s lidmi, které trápí stejné obtíže a sdílet svůj příběh s migrénou. Od 15:00 do 18:00 bude možná individuální konzultace s odborníky přímo na místě. Akce má za cíl propojit pacienty se specialisty, kteří jim dokážou pomoci. Detailní program najdete na www.omigrene.cz.

Podpora pacientské organizace Migréna-help
„Řada lidí migréně podřizuje celý život. Paralyzující bolesti jim brání v pracovním i osobní životě. Mají často pocit, že jsou v tom sami. Ale tak to být nemusí – z mé zkušenosti opravdu pomáhá sdílení a podpora. Na Dnech otevřených center si popovídáme o možnostech pomoci a podpory, které jako pacientská organizace nabízíme – sociální poradnu, kruhy sdílení, psychoterapii a další, “ doplňuje Rýza Blažejovská, zakladatelka pacientské organizace Migréna-help.

Sdílení pomáhá, říká psycholožka
Migréna může výrazně omezit každodenní život a člověka tak často izoluje.1 „Je velmi obtížné poslouchat, že své onemocnění přeháníte nebo dokonce simulujete. A to se lidem s migrénou ještě stále děje. Popovídat si s někým, kdo s migrénou prožívá něco podobného jako vy a dokáže si dobře představit, čím procházíte, může opravdu pomoci. I to nabízí Dny otevřených center – bezpečný prostor promluvit si s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost a řeší stejné těžkosti a výzvy. Velkou inspirací i úlevou může být pozitivní příběh člověka, který našel vhodnou léčbu, a díky tomu žije naplno i s migrénou. Nebo dokonce už i bez ní,“ dodává psycholožka Tereza Blažejovská z Národního ústavu duševního zdraví, specialistka na destigmatizaci.

Správná léčba může změnit život
Migréna je závažné neurologické onemocnění a život s ní je boj. Bývá často zlehčováno, a proto lidé s migrénou svou nemoc skrývají a bojí se vyhledat odbornou pomoc. V České republice ale existuje rozsáhlý systém specializované péče, který nabízí tu nejmodernější terapii.1 „Ta je určena zvláště lidem, kteří již vyzkoušeli řadu dostupných léků, a přesto se nedaří jejich onemocnění uspokojivě léčit. Ve specializovaných centrech jim můžeme nabídnout nové možnosti cílené preventivní léčby. Po republice je jich dnes už přes třicet a specializujeme se v nich především na léčbu těžkých a komplikovaných migrén,“ vysvětluje doktorka Pokorná. Více informací o celé akci se dozvíte na webové stránce www.omigrene.cz. Přijďte na Dny otevřených center pro léčbu migrény a vstupte do světa, kde migréna nevládne.


Migréna
Migréna je závažné neurologické onemocnění, kterým trpí každý desátý.2 Dokáže sebrat až jeden pracovní měsíc ročně.3,4 Pulzující bolest hlavy doprovází série dalších příznaků, které mohou pacienta zcela paralyzovat a vyřadit z běžného života. Nejčastěji se jedná o nevolnost, citlivostí na světlo a zvuky, komplexní únavu a zvracení.5 Je zásadní, aby lidé s migrénou byli v péči odborníka, který dokáže migrénu správně diagnostikovat a nabídnout jim nejvhodnější léčbu. K dispozici je dnes již cílená akutní i preventivní léčba.

 

Ve strakonické porodnici přivede ročně na svět své dítě okolo 700 maminek. Gynekologicko-porodnické oddělení neustále pracuje na vylepšování služeb a terapií, které maminkám poskytuje, aby pro ně byl porod a následný pobyt v porodnici co nejpříjemnější. K důležitým aspektům dobrého zotavení po porodu, ale i podpory kojení, patří strava novopečených maminek.
Maminky na oddělení šestinedělí dostávají běžně jídlo třikrát denně. Nově je pro ně v jídelně připravený občerstvovací pult, kde si mohou kdykoli během dne i noci navíc dopřát cereálie, müsli, ovoce, mléko a mléčné výrobky – kefír, jogurty a jogurtová mléka, máslo, sýry, ale třeba také nutelu, med nebo marmeládu. „Pro maminku po porodu je důležité, aby měla hlavně výživnou, pestrou, čerstvou stravu. Také prospívá, když zvýší příjem mléčných výrobků,“ vysvětluje staniční porodní asistentka šestinedělí Hana Hanzlíková. Možnost průběžných svačinek je na oddělení úplně nová. Sestřičky mají v plánu nabídku obohatit také třeba o sladký moučník. Průběžně budou vyhodnocovat, co maminkám nejvíc chutná a podle toho nabídku upravovat.
Možnost doplnit hlavní jídlo o svačinky celodenně připravené v jídelně v lednici maminky vítají. Potvrdila to i novopečená maminka, která už se balila na cestu domů. „Mám ráda müsli i jogurty a kefír, takže jsem si s chutí dala. Určitě je dobré, že ta možnost je. Ať už na doplnění energie po porodu a mléčné výrobky jsou asi dobré i na podporu kojení.“
Ke změně došlo i u hlavních jídel, podávaných na oddělení. Pro zajištění pestré stravy, kterou si maminky s chutí dopřejí, oddělení dlouhodobě sledovalo, jaké jídlo ženy po porodu preferují. Jasně se ukázalo, že maminky nestojí o typickou hutnou českou stravu, jako jsou knedlíky s omáčkou. Nutriční terapeutky proto sestavily ve spolupráci s kuchyní úplně nový jídelníček. Maminky si již pochutnávaly na dušeném plátku se zeleninou, měly lososa a řadu dalších odlehčených jídel. Hlavně přílohy jsou hodně obohacené o zeleninu.

Ve středu 25. května zavítala do Nemocnice Strakonice zvláštní dámská optimistická delegace. Osm Zdravotních klaunek přineslo radost, humor a smích do míst, kde se jich obvykle výrazně nedostává – na oddělení následné péče. Stalo se tak v rámci takzvaného Turné plného smíchu, při němž Zdravotní klauni navštěvují zařízení, kde nevystupují pravidelně.

Návštěvy u seniorů se od těch všeobecně známějších, na dětských odděleních, liší. Klauni nechodí v doktorských pláštích, ale kostýmech často inspirovaných dobovou módou, folklórem apod. Mají i jiná klaunská jména. „Zdravotní klauni zde spíš vypadají jako staří známí, kteří jsou pojítkem s okolním světem. Senioři si s nimi můžou zavzpomínat, zazpívat si oblíbenou písničku, popovídat, zatančit a samozřejmě se zasmát,“ říká Irena Dubail, umělecká garantka programu Humor pro dříve narozené, která se na klauniády pro seniory specializuje, a dodává: „Klademe důraz na vyvolávání příjemných vzpomínek a na aktivizaci, i kdyby to mělo být ʼjenʼ poklepávání nohou v rytmu písničky.“

Práci Zdravotních klaunů se seniorními pacienty oceňuje i sociální pracovnice Mgr. Petra Hoblová. „Po dvou covidových letech velmi omezených možností setkávání si jakékoli vybočení z každodennosti užívají jak pacienti, tak personál,“ říká a zdůrazňuje pozitivní přínos návštěvy Zdravotních klaunů na oddělená následné péče strakonické nemocnice: „Pacientka, která většinou nemá moc náladu ani na povídání, si se Zdravotními klauny pobrukovala písničky. Také sestřičky si s klauny zazpívaly a jejich krok získal taneční lehkost."

Zařízením pro seniory se organizace Zdravotní klaun věnuje od roku 2008, v současné době pravidelně navštěvuje 10 geriatrických zařízení. Specializuje se také na klienty se specifickými potřebami, včetně osob s Alzheimerovým onemocněním. Navzdory jejich onemocnění jsou klauni stále v kontaktu především s člověkem a jeho životním příběhem, jeho vzpomínkami a jeho duší.

Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností, která od roku 2001 pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. V ČR působí 93 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 63 nemocnic, 10 domovů pro seniory a jeden hospic. Jejich posláním je tvořit uvolněné prostředí nejen ve zdravotnických zařízeních, přinášet radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává. Chtějí odbourávat nejen stres pacientů, ale i jejich rodičů a příbuzných. Snaží se zkvalitňovat seniorům podzim života v domovech a v neposlední řadě těšit a vyvést ze stereotypu i zdravotnický personál.

 

Už po šestnácté se ve Strakonicích uskuteční Prácheňský ošetřovatelský den. Tradiční setkání zdravotníků bude 24. května v Domě kultury. Konferenci pravidelně pořádá Nemocnice Strakonice, a.s. v květnu, a to k Mezinárodnímu dni sester. Ten připadá na 12. května a je spojen s narozením významné anglické ošetřovatelky a průkopnice v ošetřovatelství Florence Nightingale.

Motto letošního ročníku Prácheňského ošetřovatelského dne zní "Duše a tělo v rovnováze". Tématem přednášek bude duševní hygiena, psychoterapie, zdravé stravování a také cestovatelské tipy a ošetřování ran v divočině.

Předešlé ročníky byly vždy odborně zaměřené na konkrétní medicínské téma a jak se dané problematiky zhostit z pohledu ošetřovatelství. Poslední konference, kterou nemocnice pořádala v roce 2019, nesla motto "Život na hraně". Je symbolické, že od té doby se zdravotníci v dalších dvou letech někdy na té hraně ocitli. „Největší část tíhy boje s covidem byla za poslední dva roky na ošetřovatelských profesích. Proto jsme si při plánování letošní konference řekli, že je na čase, aby zdravotníci začali myslet na sebe. Pojmeme ho bez odborností, jako den pro radost,“ uvedla k letošním tématům hlavní sestra strakonické nemocnice Mgr. Edita Klavíková, MBA.

Konference se každoročně účastní okolo 200 zdravotníků nejen ze strakonické nemocnice, ale i z dalších nemocnici Jihočeského kraje a sociálních domovů.

 

V pondělí 9. května začala v Jihočeském kraji TalentAkademie. Na programu má exkurze na odborná pracoviště jihočeských nemocnic, lekce etikety nebo besedu s hercem Jiřím Bartoškou. TalentAkademie se účastní 38 studenůt z 2. a 3. ročníků 19 jihočeských gymnázií. Tentokrát je zaměřená na studenty, kteří chtějí jít studovat medicínu. Hned první den navštívili také Nemocnici Strakonice, a.s., kde je po gastroenterologii provedl primář MUDr. Ivo Horný. Další zastávkou pak bylo Centrum péče o zrak s poutavým výkladem primáře MUDr. Pavla Kristena.
V rámci pondělního programu TalentAkademie nahlédli studenti také do písecké nemocnice. V Českých Budějoviccíh pak absolvovali přednášku o infekčních nemocích s primářem infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Alešem Chrdlem. Den zakončili debatou s mistrem etikety Petrem Studenovským. Program TalentAkademie je bude po jihočeských nemocnicích provádět až do středy 11. května.

Světový den ledvin, který připadá na 10. března 2022, se řadí mezi jeden z mnoha dnů věnovaných lidským orgánům. Vyhlášen byl Mezinárodní federací pro nemoci ledvin společně s Mezinárodní nefrologickou společností. Cílem je zvýšení informovanosti o závažných onemocněních ledvin. Světový den ledvin se zaměřuje také na prevenci a komplikace. Po dvouleté pauze, zapříčiněné pandemií nemoci covid-19, se letos preventivní vyšetření při této příležitosti vrací také do Nemocnice Strakonice, a.s. Ve čtvrtek 10. března mohou zájemci o vyšetření ledvin z řad veřejnosti přijít od 8:00 do 9:30 do nefrologkcé ambulance strakonické nemocnice. S sebou by měl zájemce přinést ranní moč. Na místě mu bude změřen tlak a odebrána krev.
Chronické onemocnění ledvin je šestá nejrychleji rostoucí příčina úmrtí a postihuje každého desátého člověka v České republice. Závažnost tkví v tom, že ledviny dlouho při postižení nebolí.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top