Přednáškové odpoledne dne 4.10.2018 v 17,00

Téma: Osa mozek - střevo (cesta k dyspeptickým syndromům)

Přednášející: MUDr. Martin Fuchs (Alergologie a imunologie, Praha)

Rytířský sál strakonického hradu.

Akreditováno ČLK.

Nemocnice Strakonice, a.s. si Vás dovoluje pozvat na XIV. Prácheňský ošetřovatelský den.


Motto: „Od bolesti až k radosti…“


konaný dne 15. května 2018 v Domě kultury ve Strakonicích pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, hejtmanky Jihočeského kraje.

Vážená paní doktorko, pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na již 4. česko-americké neurologicko-internistické sympozium, které se uskuteční 5. 10. 2017 ve Strakonicích. 

Těšit se můžete na účast renomovaných zahraničních přednášejících.

Prosíme Vás o předání informace o konání této akce Vašim kolegům. Nemáme na Vás všechny přímý kontakt a mrzelo by nás, kdybychom na někoho zapomněli.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a bude garantována ČLK (ohodnocena  kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.

Kredity za účast obdrží zástupci nelékařských povolání: všeobecná sestra, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, porodní asistentka, radiologický asistent, zdravotnický laborant, zdravotně sociální pracovník a farmaceutický asistent. Číslo žádosti: bude doplněno.

Těšíme se na shledání s Vámi ve Strakonicích.

Go to top