Migréna je chronické onemocnění typické recidivujícími záchvaty bolesti hlavy s typickými doprovodnými příznaky: nevolnost, zvracení, světloplachost, větší citlivost na zvuky, zápachy apod. Vyskytuje se častěji u žen, ale i u mužů a postihuje prakticky všechny věkové skupiny. 

Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy

Neurologické oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. patří mezi centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy certifikovaná Společností pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, což je jedna ze sekcí České neurologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Aktuálně má centrum podánu žádost na všechny zdravotní pojišťovny, jejíž schválení je podmínkou pro možnost předepisování nejmodernější biologické léčby migrény.

Aktuální seznam zdravotních pojišťoven, se kterými je předpis biologické léčby v naší nemocnici nasmlouván:

Telefon na objednání: 383 314 488

Místo vyšetření: neurologická ambulance, jižní křídlo pavilonu operačních oborů přízemí

Go to top