Vítejte v Nemocnici Strakonice, a.s.

Historie strakonické nemocnice se píše již od roku 1892. V současné době je u nás ročně hospitalizováno cca 14 500 pacientů a provedeno 140 000 ambulantních ošetření. 

Nemocnice je založena Jihočeským krajem, disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306 lůžky pro akutní a následnou péči a rozsáhlým spektrem odborné ambulantní péče. Přirozenou spádovou oblastí jsou oblasti Strakonicka, Klatovska, Prachaticka a Písecka. 

Migréna je chronické onemocnění typické recidivujícími záchvaty bolesti hlavy s typickými doprovodnými příznaky: nevolnost, zvracení, světloplachost, větší citlivost na zvuky, zápachy apod. Vyskytuje se častěji u žen, ale i u mužů a postihuje prakticky všechny věkové skupiny. 

Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy

Neurologické oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. patří mezi centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy certifikovaná Společností pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, což je jedna ze sekcí České neurologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Aktuálně má centrum podánu žádost na všechny zdravotní pojišťovny, jejíž schválení je podmínkou pro možnost předepisování nejmodernější biologické léčby migrény.

Aktuální seznam zdravotních pojišťoven, se kterými je předpis biologické léčby v naší nemocnici nasmlouván:

Telefon na objednání: 383 314 488

Místo vyšetření: neurologická ambulance, jižní křídlo pavilonu operačních oborů přízemí

Poděkování od našich pacientů

Sponzoring - informace

Dárcem se může stát fyzická i právnická osoba, příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.
Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční.

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Facebook

NAŠE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťuje dostupnou, bezpečnou a kvalitní zdravotní péči okresního formátu a usiluje o spokojenost svých pacientů.

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE

INTENZIVNÍ PÉČE

INTERNÍ I CHIRURGICKÉ OBORY


Odborná péče o Vaše onemocnění a úrazy.

LÉKÁRNA

Poskytujeme široké spektrum odborných farmaceutických a klientsky komfortních služeb.

ZAJISTÍME ČI ZPROSTŘEDKUJEME

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Go to top