Cévní mozková příhoda (CMP) je závažné postižení mozkové tkáně vyvolané nedostatečným přítokem krve (ischémií) nebo prasknutím cévy a krvácením. Typicky se projevuje poruchou řeči, ochrnutím, nebo bezvědomím. Cévní mozková příhoda se podle typu postižení mozkových tepen dělí na dva základní druhy. Prvním z nich je tzv. ischemická mozková příhoda. Pří ní dochází k nedokrvení mozku. Jeho příčinou je nejčastěji, stejně jako v případě srdečního infarktu, kornatění tepen (ateroskleróza) a jejich úplný uzávěr.

Druhým mechanismem vzniku CMP je krvácení do mozku. Vzniká na podkladě poškození mozkových tepen vysokým krevním tlakem nebo prasknutím cévní malformace (např. cévního aneurysmatu). V obou případech dojde k přerušení krevního zásobení oblastí mozku, které jsou ucpanou nebo krvácející tepnou zásobeny. Mozkové buňky strádají nedostatkem kyslíku a živin. V případě, že se nepodaří obnovit přísun krve s kyslíkem a živinami, buňky rychle odumírají. Tíže postižení potom závisí na velikosti postižené oblasti a délce trvání nedokrevnosti (ischémie).

Pacienti s akutní CMP jsou v naší nemocnici hospitalizováni obvykle na neurologickém oddělení, pacient během hospitalizace, případně ambulantně absolvuje řadu vyšetření, jejichž výsledky dopomohou nastavit pro pacienta optimální léčbu snižující riziko recidivy příhody.

 

Pacienti, kteří splní indikační kritéria, mohou být léčeni tzv. intravenózní trombolytickou terapií. V naší nemocnici byla intravenozní trombolytická terapie úspěšně poskytnuta již velkému počtu pacientů.

Každý pacient, který je potenciálně možným kandidátem neurochirurgické intervence, je konzultován převážně s lékaři spádového neurochirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice.

Neurologická ambulance CMP - provoz

Poradna pro cévní nemoci mozku

Přízemí jižního křídla pavilonu operačních oborů. Telefon: 383 31 4488.

Den:

Ordinační doba:

Lékař: 

Úterý:

8:00 - 11:30

MUDr. Michal Pelíšek. MBA

Mapa areálu

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top