Neurosonologie je moderní, neinvazivní, dynamicky se rozvíjející diagnostická metoda zaměřená převážně na diagnostiku cévních onemocnění mozku. K vyšetření je využíváno ultrazvukového vlnění. Největší praktický význam s ohledem na terapeutické možnosti má diagnostika aterosklerotických plátů v oblasti karotických arterií a detekce hemodynamicky významné stenózy (zúžení) vyšetřovaných tepen (krční a mozkové tepny). Detekce aterosklerotických plátů patří k základním úkolům ultrazvukového vyšetření. Ateroskleróza nejčastěji postihuje oblast karotické bifurkace a odstupu vnitřní karotidy. Pomocí duplexního ultrazvukového vyšetření určíme lokalizaci plátu, jeho velikost, ultrazvukovou charakteristiku (echogenitu) a charakter povrchu plátu. Přesné měření plátu zajišťuje reprodukovatelnost vyšetření s určením dynamiky aterosklerotického procesu (progrese či regrese plátu).

Lékaři : MUDr. M. Pelíšek, MUDr. Z. Švehlová, MUDr. L. Pelíšková

Sestra : Martina Skuhrovcová

Telefon na objednání: 383 314 488

Místo vyšetření: NOVĚ sonografická laboratoř, jižní křídlo pavilonu operačních oborů, přízemí (mezi EEG laboratoří a onkologickou ambulancí), na stejné chodbě jako neurologická ambulance

 

Mapa areálu

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top