Na 27. října připadá Světový den ergoterapie. To je profese, která usiluje o pomoc pacientovi v jeho návratu do běžného samostatného života, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. V ergoterapii se spokojuje řadu oborů, například fyzioterapie, psychologie nebo logopedie, ale také sociální práce a je pro ni důležitá i spolupráce s blízkým okolím pacienta, s rodinou. Nemocnice Strakonice ergoterapii poskytuje především pacientům na oddělení následné péče.
Zjednodušeně můžeme říct, že prací ergoterapeuta je dovést pacienta postupnými menšími kroky k soběstačnosti a návratu do samostatného života. „Na oddělení dlouhodobě nemocných pracujeme s pacienty po úrazech nebo třeba cévních mozkových příhodách. Nejde jen o to rozhýbat tu část těla, která má vlivem nemoci omezenou hybnost, ale pomoci pacientovi, aby zvládal běžné denní úkony – osobní hygienu, oblékání, přípravu jídla, jednoduchý nákup... Kromě fyzické stránky řešíme i jeho psychiku, posilujeme jeho kognitivní funkce,“ přibližuje rozmanitost profese ergoterapeutka Bc. Ludmila Matasová, která na oddělení následné péče s pacienty pravidelně vede individuální i skupinovou činnost. Při skupinové práci rozvíjí především jejich kognitivní funkce, jako je paměť, koncentrace, řečové schopnosti nebo prostorová orientace. Věnuje se také nácviku praktických každodenních dovednosti, například přípravě jídla či oblékání.
Ergoterapeutka pracuje ve strakonické nemocnici necelý rok a to především s pacienty po mozkové příhodě, jejichž počet stále roste a význam ergoterapie se zvyšuje i novými přístupy u těchto pacientů v rámci terapie spasticity. „Ergoterapii indikuje rehabilitační lékař a neurolog vždy jako součást ucelené rehabilitační péče u konkrétního pacienta. Ergoterapie je významnou součástí této péče,“ dodává primář rehabilitačního oddělení MUDr. Zbyněk Hrdlička.
Přínos ergoterapie pro pacienta:
1. Rehabilitace na míru: poskytuje personalizovanou péči zohledňující potřeby každého pacienta, ať už jde o rehabilitaci po úrazech, operaci nebo při chronických onemocněních. Její mezioborový přístup zajišťuje komplexní péči.
2. Zlepšení kvality života: Ergoterapie pomáhá pacientům zvládat denní aktivity, což má za následek zvýšení jejich kvality života a snížení závislosti na péči od druhých.
3. Větší psychická pohoda: Díky zlepšení fyzických schopností a nezávislosti se pacienti cítí lépe a více samostatně.
4. Návrat do běžného života: Ergoterapie pomáhá pacientům vrátit se do práce a do aktivního života, což má pozitivní vliv na jejich zapojení do společnosti.
Světový den ergoterapie připomíná význam této profese pro pacienty. "Ergoterapie je jedním z oborů, ve kterém do budoucna vidím velký potenciál. Propojuje medicínu a sociální péči, jejichž sbližování je s ohledem na stárnutí populace velmi aktuálním tématem. Věřím proto, že ergoterapie je přínosem pro každé kvalitní zdravotnické zařízení, jehož cílem je zajistit, aby pacienti dostávali nejlepší péči a podporu při návratu do běžného života,“ uvedl ředitel strakonické nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA s tím, že Nemocnice Strakonice bude do dalších let usilovat o další rozšíření ergoterapeutické péče.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top