Světový týden glaukomu upozorní na závažnost tohoto onemocnění. Cílem je zvýšit povědomí o zeleném zákalu mezi veřejností. Letos připadá světový týden glaukomu nebo-li zeleného zákalu na období mezi 10. a 16. březnem. Strakonická nemocnice se aktivně připojí 13. března, kdy budou mít pacienti od 12:30 možnost nechat si bez předchozího objednání změřit nitrooční tlak v Centru péče o zrak v pavilonu N.O.R.D. Více informací o závažnosti zeleného zákalu, důležitosti prevence a možnostech léčby najdou zájemci na http://www.glaucomaweek.cz/

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top