Ve čtvrtek 21.3.2024 proběhne Den se strakonickou nemocnicí. Jeho cílem je představit naši nemocnici široké veřejnosti jako zajímavého zaměstnavatele a důvěryhodného poskytovatele zdravotní péče.

Je připraven program pro veřejnost, žáky a studenty základních, středních i vysokých škol i případné další zájemce o zaměstnání.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Pavilon NORD - zasedací místnost

dopoledne: prezentace pro žáky a studenty ZŠ a SŠ

odpoledne: přednášky pro veřejnost na vybraná témata

15:00 Prevence CMP (dr. Pelíšková)

16:00 Spontánní porod nebo císařský řez (zástupci GPO)

17:00 Sociální péče ve zdravotnictví (Mgr. Hoblová)

18:00 Demence, jejich diagnostika, léčba a prevence (dr. Pelíšek)

 

Jižní křídlo Pavilonu operačních oborů

- v prostoru diabetologické a neurologické ambulance

13:00 - 18:30 - měření TK, glykémie, správná hygiena rukou

15:30 - 18:00 - vyšetření očního pozadí u diabetiků

16:00 - 18:30 - UZ vyšetření krčních tepen

 

Oddělení nukleární medicíny

13:00 - 17:00 - denzitometrie

 

Pavilon operačních oborů - porodnice, šestinedělí

14:00 - 16:00 - individuální prohlídky

Předporodní kurzy šije strakonická porodnice maminkám na míru. Proto se také rozhodla vylepšit komfort pro maminky z Blatenska a předporodní kurzy i poporodní poradenství povede zkušená porodní asistentka kromě Strakonic také přímo v Blatné v Komunitním centru v Nádražní ulici č.p.661. Ženy tak nebudou muset na kurzy dojíždět.
Na předporodním kurzu se nastávající matky dozvědí, kdy vyrazit do porodnice, co si s sebou vzít, ale také, jak se na porod nejlépe fyzicky i psychicky připravit a co to je handling. Předporodní kurz
má 5 lekcí. „Snažíme se těhotným ženám vyjít vstříc, proto termín vždy dohodneme se skupinou maminek nebo individuálně tak, aby všem vyhovoval. Je jen na ženách, zda se rozhodnou kurz absolvovat s partnerem, či bez něj. Obě varianty jsou možné,“ říká staniční porodní asistentka a vedoucí kurzů Bc. Hana Hanzlíková, která je připravená s účastnicemi probrat vše, co je o těhotenství, porodu a péči o novorozence zajímá.
Ženy, které kurz absolvují, jsou klidnější. Znají prostředí, do kterého jdou rodit. Z kurzu ví, že mohou pro úlevu od bolestí využít vanu, aromaterapii, bylinnou napářku nebo míč. Probíráme i jejich porodní přání, co to znamená „zlatá hodinka" a poporodní bonding.
Součástí kurzu jsou také lekce zaměřené na kojení a co dělat při případných prvních nezdarech při kojení. Jak miminko koupat či nekoupat, proč jsou důležité rituály, jak na masáž dítěte hlazením a prozradíme osvědčené triky, tipy a pomůcky na zklidnění děťátka. „Tyto informace jsou ale pro mnohé z nich v době kurzu pouhou teorií. Proto v blatenském Komunitním centru nově zavedeme také laktační poradenství, ve které ženám poradíme jak s kojením a péčí o novorozence, tak s péčí o sebe samotnou v období po porodu,“ představuje další novinku pro maminky v Blatné Hana Hanzlíková.
Strakonická porodnice každoročně vylepšuje služby pro ženy, které se v ní chystají přivést na svět své dítě. Jedná se jak o zavádění novinek v medicínské péči, tak o vylepšování prostředí porodních sálů i služeb na oddělení šestinedělí. V roce 2023 klesla porodnost v ČR oproti roku 2022 a více než 10 %. „Ve strakonické porodnici jsme ale tento trend nezaznamenali. Loni se u nás narodilo téměř 600 dětí a jen o pět méně, než v roce 2022. Těší nás, že k nám jezdí rodit i maminky z okolních regionů a jejich přízně si ceníme,“ vysvětluje další rozšíření služeb pro těhotné ženy také do Blatné ředitel Nemocnice Strakonice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.
Do Předporodního kurzu i Poporodní poradny v Blatné se mohou zájemkyně hlásit na čísle 725 714 301. U předporodního kurzu je ideální, když ho žena absolvuje v průběhu druhého nebo na přelomu druhého a třetího trimestru.

 

Z důvodu probíhajících stavebních prací dnes nemůže být z mimořádných důvodů v provozu akutní neurologická ambulance.

Světový den ledvin v roce 2024 připadá na čtvrtek 14. března. Stejně jako u řady dalších onemocnění, je i v případě ledvin velmi důležitá prevence, protože nemocné ledviny většinou nebolí. Proto se také letos ke Světovému dni ledvin připojí Nemocnice Strakonice, a.s., a nabídne zájemcům preventivní vyšetření funkce ledvin bez objednání.
Zájemci, kteří si přejí zjistit, zda jejich ledviny fungují správě, mohou přijít ve čtvrtek 14. března od 8:00 do 12:00 hodin bez objednání do nefrologické ambulance v pavilonu N.O.R.D. S sebou přinesou ve skleničce ranní moč a na místě jim bude odebrána krev. Měli by být na lačno. „V případě, že testy krve a moči poukážou na možný problém, pacienta kontaktujeme a objednáme ho na další vyšetření. V loňském roce využilo možnosti preventivního vyšetření ledvin 50 lidí. U pěti z nich se díky tomu podařilo odhalit problém s ledvinami, který jsme mohli začít včas řešit,“ uvedl vedoucí lékař Hemodialyzačního střediska  strakonické nemocnice MUDr. Josef Moltaš.

Strakonická nemocnice rozšířila spektrum jednodenní péče vedle chirurgických také na gynekologické zákroky. Při těchto zákrocích pacientky přicházejí do nemocnice až v den plánovaného výkonu a domů odcházejí zpravidla ještě týž den, nejpozději do 24 hodin od jeho provedení. Konkrétně jde o revize po spontánních potratech nebo po tzv. zamlklém těhotenství, konizaci děložního čípku, hysteroskopie, interrupce, diagnostické nebo lehčí operační laparoskopické operace (odstranění cyst, sterilizace), dále i o zákroky v oblasti zevních rodidel.
Předpokladem pro naplánování zákroku v režimu jednodenní péče je nejen souhlas či přání pacientky, ale především její celkový zdravotní stav. O tom, zda může být zákrok proveden v režimu jednodenní péče, rozhoduje lékař nemocnice, ve které má být pacient operován (gynekolog/chirurg po dohodě s anesteziologem). „Pokud se pacientka léčí například i s několika závažnějšími chronickými onemocněními nebo je i jinak pro výkon riziková, doporučujeme krátkodobou hospitalizaci, zpravidla již den před zákrokem. V ostatních případech je výkon proveden v ambulantním režimu a nic nebrání tomu, aby se pacientka již cca za 4 hodiny po zákroku v celkové anestezii dále zotavovala v domácím prostředí. Ze zkušenosti víme, že domácí prostředí, psychická pohoda a informovanost přispívají k hladšímu průběhu rekonvalescence,“ říká k jednodenní péči primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Přemysl Chalupa.
Už od minulého roku je možné v Nemocnici Strakonice, a.s., podstoupit v režimu jednodenní péče některé chirurgické zákroky. Konkrétně se jedná o plánované operace křečových žil, kýly, hemoroidů nebo slepého střeva. Díky moderní medicíně, která nabízí stále šetrnější operační postupy, se doba pobytu v nemocnici celkově zkracuje. „Zatímco ještě v roce 2000 byla průměrná doba pobytu pacienta ve strakonické nemocnici 8 dnů, v současnosti tráví pacient v nemocnici průměrně necelých 5 dnů. Možnost jednodenní péče u vybraných zákroků je dalším krokem ke zvyšování komfortu pro pacienty,“ dodává k rozšíření spektra péče v jednodenním režimu, která je podporována také zdravotními pojišťovnami, ředitel Nemocnice Strakonice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Světový týden glaukomu upozorní na závažnost tohoto onemocnění. Cílem je zvýšit povědomí o zeleném zákalu mezi veřejností. Letos připadá světový týden glaukomu nebo-li zeleného zákalu na období mezi 10. a 16. březnem. Strakonická nemocnice se aktivně připojí 13. března, kdy budou mít pacienti od 12:30 možnost nechat si bez předchozího objednání změřit nitrooční tlak v Centru péče o zrak v pavilonu N.O.R.D. Více informací o závažnosti zeleného zákalu, důležitosti prevence a možnostech léčby najdou zájemci na http://www.glaucomaweek.cz/

 

 

V květnu se do Blatné sjedou zdravotní laboranti ze tří krajů. Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. a Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP připravují na 21. a 22. května už 40. Mezikrajské dny klinické biochemie jihočeského, královéhradeckého a pardubického regionu. Na jubilejním ročníku tradiční odborné akce se setkají nejen zdravotní laborantky a laboranti, ale všechny kategorie pracovníků z klinické biochemie a dalších laboratorních oborů. Místem konání odborného setkání bude vodní zámek v Blatné, který má kromě své historické a umělecké hodnoty zvláště pro zdravotníky ještě další vzácnost. A to připomínku na působení Jana Evangelisty Purkyně jako vychovatele v rodině barona Hildprandta, který budoucího českého vědce podporoval a jehož potomci zámek vlastní dodnes. Do laboratoří stále více vstupuje automatizace a robotizace, přesto je osobní setkání odborníků důležité a přínosné pro výměnu zkušeností a odborných poznatků. Aktivně účastnit se mohou i odborníci dalších laboratorních oborů – hematologie, imunologie, mikrobiologie, genetiky. Více o připravovaném odborném setkání zájemci zjistí na Úvodní strana (mdkb2024.cz) , kde je možné se také registrovat k účasti na odborném profesním setkání.

 

Poskytuje Vám zaměstnavatel benefit v podobě Flexi karty? Podpořte s ním své zdraví, krásu a posilněte imunitu. Nově můžete ve Strakonicích Flexi kartu od firmy Pluxee Česká republika uplatnit v obou nemocničních lékárnách (v areálu Nemocnice Strakonice i v Lékárně Katovická) a také v prodejně zdravotních pomůcek.  Přijďte si doplnit domácí lékárničku, nakoupit vitamíny, doplňky stravy nebo kosmetiku za výhodné ceny s Vaší Flexi kartou a užívejte si život plnými doušky. 

Nová nemocniční Lékárna Katovická ve Strakonicích nabízí pacientům možnost konzultace lékových informací a řešení lékových problémů s klinickým farmaceutem. Objednat se na individuální konzultace je možné na telefonu lékárny 608 160 458.

Vážení klienti,
od 1.2.2024 dochází k přesunu provozu specializovaných chirurgických poraden zpět do původních prostor u centrální recepce pavilonu operačních oborů, 0. nadzemní podlaží (budova č. 10).

Nemocnice Strakonice, a.s. prochází rozsáhlou modernizací vzduchotechniky a klimatizace, která zvýší komfort během pobytu hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Rekonstrukce s sebou přináší dočasné změny působnosti některých pracovišť, o kterých Vás průběžně informujeme.

Děkujeme za pochopení!

V roce 2023 se narodilo v ČR zhruba o 10% méně dětí, než v roce 2022. Strakonická porodnice pokles nezaznamenala. V roce 2023 se v ní narodilo 563 dětí, o rok dříve to bylo jen o pět dětí více. Vyhledávají ji i rodičky z okolních regionů. Empatický personál umí ženy provést těhotenstvím, porodem i péčí o miminko v prvních měsících života, a to vše v moderním a přívětivém prostředí.
Strakonická porodnice každoročně své služby pro rodičky zlepšuje a obohacuje řadou novinek. Loni to bylo například zavedení možnosti přítomnosti otce u porodu císařským řezem. „K dalším novinám patří rozšíření metod, které ulevují od porodních bolestí, o čistě přírodní bylinnou napářku. V průběhu těhotenství i po něm nabízí porodnice ženám nově také šátkování, které zpevňuje břišní stěnu, zmírňuje bolesti zad a kyčlí a podporuje správnou polohu dítěte,“ vyjmenovává některé novinky vrchní sestra Daniela Valentová.
Nastávající matky si ve Strakonicích také chválí skupinové i individuální předporodní kurzy, kde se dozví, kdy vyrazit do porodnice, co si s sebou vzít, jak se na porod fyzicky i psychicky připravit, jak manipulovat s novorozencem a porodnici samozřejmě také navštíví. Vyhledávané jsou i lekce plavání pro těhotné.
Porodem péče o ženu a její dítě ve strakonické nemocnici nekončí. Zdravotní sestry a laktační poradkyně ženám pomáhají s péčí o novorozence. Plačtivá děťátka pomohou zklidnit ve speciálním měkkém polštáři tzv. hnízdečku. Všechny děti navíc dostávají háčkovanou chobotnici, jejíž chapadla jim evokují pupečník a tím přispívá ke zklidnění. I po propuštění z nemocnice mohou maminky využít pomoc personálu porodnice. Nejčastěji využívají infolinku kojení a odbornou péči porodní asistentky v domácím prostředí.
Zvyšování kvality péče a spokojenost rodiček je pro strakonickou porodnici prioritou. Lékaři i sestry sledují vývoj oboru a snaží se budoucím matkám naslouchat a být jim oporou. „Nedávno mi jedna maminka po třetím porodu v naší porodnici řekla, že se díky podpoře personálu cítila jako na dovolené. Myslím, že větší pochvalu lékařům a sestrám vyseknout nemohla,“ ocenil kvality personálu porodnice ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top